Folkbildarforum

Diverse

Folkbildningen förändrar inte världen

torsdag 24 juli 2014

Folkbildningen förändrar inte världen

Som organisatoriskt väsen förändrar folkbildningen inte världen. Men dess deltagare gör det! I varje fall sig själva och därmed troligen världen. Det skriver Göran Lundström, ordförande i Bildningsförbundet Östergötland.

Jag menar att folkbildningen är en viktig del i upprätthållandet av en livaktig demokrati. Den för olika människor samman, över etniska och kulturella gränser, och växlar upp gemensam kunskap till ett större värde och ger förutsättningar för mänsklig tillväxt.

Det har smugit in en syn på folkbildningen som handlar om att det skulle vara subventionerade fritidsaktiviteter för vuxna, och ibland ett planeringsverktyg för offentligheten där man kan beställa insatser på olika problemområden.
Men genom folkbildningen får människor möjlighet att forma sin livsplan och gå vidare inom ramen för formella institut på olika sätt. Vi är således inte en anordnare/utförare vilken som helst som går att upphandla med priset som grund.

Dessutom lever vi med hemvist i kultursektorn, inte minst ekonomiskt. En sektor där vikten numer läggs på evenemang, utbud, upplevelse, underhållning och rekreation. En mycket instrumentell syn på kulturbegreppet. Något som avviker från den bildningsverksamhet som bedrivs.

Folkbildningens kultursyn innebär att kultur uppstår i ett adaptivt samspel mellan människor och omgivning. När människor samarbetar måste de komma överens om språk, verktyg, kunskaper och hur man löser konflikter. Våra arbetsformer fokuserar på det kollektiva lärandet och eget skapande i interaktion med andra, något som rustar deltagare inför andra sociala arenor och deltagande i samhällslivet.

Den förändrade kultursynen och det framväxande ”new public managementsamhället” har gett stora konsekvenser. Vi ska bedömas och mätas som vilken annan aktör som helst, utbudet och tematiskt innehåll i kurser och studiecirklar blir mätbart liksom omfattningen. Succesivt har bilden och kunskapen om vad vi egentligen är och gör – det som är kärnan i vår verksamhet – suddats ut.

Det är dags att sätta bildningen i fokus för det livslånga lärandet, eller vad säger t.ex. politiker så här i valtider?

Diverse

Drömmar om framtiden kan vi inte skapa ensamma

måndag 14 juli 2014

Drömmar om framtiden kan vi inte skapa ensamma

Det bästa med mitt jobb är att jag så ofta får träffa kloka och engagerade människor. Det har blivit massor av sådana möten under våren. Jag tänkte prata om ett av dem här. Det var i maj när vi hade frukostseminarium om Casinosamhället med Magnus Dahlstedt, biträdande professor på Linköpings universitet. 

Det var en utmanande start på en arbetsvecka. Väckte många tankar. Magnus pratade om det medborgarideal som vår tid mejslar fram. Bilden av en medborgare vars liv består av ständiga förbättringsprocesser och makeovers, av val och risktagande. Ansvaret för att lyckas i livet läggs på individen, och det är hen själv som ska skapa sin framtid genom att välja, och välja rätt.

En valofrihetens tidevarv, som Magnus kallar det. Istället för att prata om ”friheten att välja” så kan man ju prata om ”tvånget att välja”. Ibland kan man faktiskt inte avstå från att välja. Livslångt lärande som folkbildningen ofta lyfter fram, även den kommer utifrån en idé att du som individ måste ständigt förbättras, göra dig anställningsbar, anpassa dig till förändringar i världen. Även i vårt språkbruk använder vi uttryck som ”växa som människa”, ”hjälp till självhjälp” ”egen makt” och så vidare.

Livet är som ett spel, och som i alla spel finns det vinnare och förlorare. För att kunna välja måste du känna till hur dina tidiga val påverkar dina möjligheter att välja senare i livet. Du behöver goda rådgivare, och därför styr din bakgrund dina möjligheter att lyckas.

Men det som kanske berörde mig allra djupast i Magnus föreläsning var att i Casinosamhället finns ingen framtid, allting bara upprepas i oändlighet, utan dröm eller politisk ambition om framtiden. Politikerna presenterar sig lite som idrottsmän, och media gör likadant. Man tävlar om att vinna debatten, snarare än att diskutera innehållet i politiken.

Det verkar som att fler och fler saknar känsla av sammanhang och samhörighet. Trots ekonomiskt välstånd sjunker välmåendet i flera rika länder. Drömmar om framtiden kan vi inte skapa ensamma. Till det behövs ett brett demokratiskt samtal där man ser till att olika människor och erfarenheter får plats och tas vara på bästa sätt. Där gav Magnus folkbildningen en rejäl utmaning!

Mitt under föreläsningen kom jag på att tänka på den enorma förvåningen, som jag upplevde när jag skaffade min första smartphone. Lite prylgalen som jag är fipplade jag med min smarta mobil, såklart utan bruksanvisning. Fick fram kamerafunktionen, men det var ju något fel på kameran. Motivet som visades på skärmen var nämligen inte omvärlden som jag ville föreviga, det var mig själv jag såg. Vilken onödig uppfinning tänkte jag, vem vill ta foto på sig själv?

Nu såg jag plötsligt den direkta kopplingen till fokus på individen. Bilder skall du ta för att presentera dig själv som varumärke på bästa sätt för omvärlden. Och då kom jag på en idé. Jag vill inte se en selfie till! Jag vill se bilder på gemenskap, dialog, samtal, samhörighet. Jag kommer att tänka mer på det här framöver, och det kanske du också vill?

Ta fram kameran, rikta den mot vänner, kollegor, kurskamrater och sprid bilden över hela internet. Visa våra gemenskaper. För det är tillsammans som vi ska gå in framtiden!

– Anneli Dahlqvist Pettersson, kanslichef på Bildningsförbundet Östergötland.

Taggar: , , , , , ,

Folkbildarforum 2014, Kalendarium, Utbildning

Lär dig att crowdfunda ditt eget projekt

torsdag 03 juli 2014

Lär dig att crowdfunda ditt eget projekt

Det är väldigt många som pratar om crowdfunding. Nu har du äntligen chansen att lära dig hur du och er organisation kan dra nytta av det!

Välkommen på workshop i oktober tillsammans med Crowdculture. Det är en tre timmars workshop där du får allt du behöver för att själv komma igång. Sedan jobbar du vidare själv med tips och råd från Crowdculture, och därefter lanseras projektet på Folkbildarforum i november. Det innebär att du kommer få uppmärksamhet för ditt projekt redan från start!

Antal platser är begränsat, så anmäl dig tidigt om du vill vara säker på att få plats. Det kostar endast 150 kronor per person, så missa inte den här chansen!

Läs mer och anmäl dig här.

Taggar: , ,

Diverse

Översätt valinformation till fler språk

måndag 30 juni 2014

Översätt valinformation till fler språk

Idag frågar vi oss på SvD Opinion varför Sverige inte ger valinformation på fler språk. I dagsläget finns utförlig information bara på svenska och engelska. Inte bara skulle fler språk kunna öka valdeltagandet, utan även främja känslor av samhörighet. Allas åsikter är viktiga, även om man inte bemästrar svenska eller engelska. Eller?

Läs gärna hela texten här.

Diverse

Folkbildning i Almedalen?

torsdag 26 juni 2014

Folkbildning i Almedalen?

Hur står det till med folkbildningen i Almedalen? Är det strutsar eller framtidstänkare på plats? Vi tog en snabb titt i programmet, och hittade flera goda  exempel.

• Studiefrämjandet samarbetar med bl.a Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna i flera programpunkter, bland annat för att prata om hur man blir en medveten klädkonsument.

• Folkbildningsförbundet anordnar flera punkter, bland annat bildningsdueller som Läxor eller LAN.

• Studieförbundet NBV har en punkt som heter Folkbildning idag och imorgon.

• Studieförbundet Vuxenskolan är med och pratar om allas delaktighet i kulturskolan, oavsett förmåga eller normativitet.

• Finns det folkbildning i framtiden? frågar sig Bilda & Sensus rakt ut.

Visst finns det mycket folkbildningsdiskussioner i Almedalen! Och många av dem är rätt nära vårt tema också, om förändring och framtid. Alltså inte alls särskilt strutsigt.

Några av dem som kommer till Folkbildarforum i november är också på plats och håller seminarier. Vi kommer också vara där till helgen så hör gärna av dig om du vill prata förändring, folkbildning, civilsamhälle och framtid!

Folkbildarforum 2014, Forskning

Wanjiku Kaime Atterhög: Att släppa på medelklassmakten

torsdag 26 juni 2014

Wanjiku Kaime Atterhög: Att släppa på medelklassmakten

Det är en konst att lyssna, säger man ibland lite slarvigt. Fast för Wanjiku Kaime Atterhög är det snarare en vetenskap. I flera decennier har hon lärt människor att bli bättre på att lyssna på utsatta barn runt om i världen. Hennes metod är en viktig utgångspunkt för att skapa bestående och mätbara förändringar, och har använts av bland annat SIDA.

Vi har redan skrivit om Wanjikus resa från forskare till entreprenör, som handlade mycket om att lära sig att lyssna på vad utsatta barn själva sa om sin tillvaro. Istället för att säga åt dem vad som var bäst så lyssnade hon på barnen och de lärde sig av varandra. Det kallas för reflexiv etnografi på vetenskapligt språk.

– Jag släppte på min makt att säga vad och hur som behöver göras. Då kunde de lita på mig på ett helt annat sätt och vi kunde växa tillsammans, menar Wanjiku.

Hon tar ett exempel där hon fick i uppdrag att åka till Afrika och lära barn om säkert sex. Syftet var att förhindra spridningen av HIV och Aids. Men hon upptäckte tidigt att barnen var väldigt medvetna om preventivmedel och spridningsrisker. Barnen behövde ingen upplysning på det området. Däremot berättade barnen att de behövde få grundläggande behov tillfredsställda.

– Då fick jag lägga mina planer och metoder åt sidan och fokusera på det som var viktigast. Jag fick släppa på min ”medelklassmakt” att säga vad som behöver göras, och istället följa barnens behov. Det kallar vi forskare för emergent design – alltså att inte bestämma för mycket i förväg, utan utveckla metoderna efter att man lärt känna fältet.

Wanjiku poängterar hela tiden vikten av att arbeta med rätt metod. Därför lär hon också ut sin metod till studenter, hjälparbetare, politiker och andra. Och det ska vi prata vidare om i nästa bloggpost.

Foto: Jack Mikrut. Läs mer om Wanjiku.

Taggar:

Folkbildarforum 2014

Troed Troedson: Utbildning är meningslöst!

onsdag 18 juni 2014

Troed Troedson: Utbildning är meningslöst!

Troed Troedson är som en meteorolog för samhällsutvecklingen. Han tittar på tendenser och gör antaganden om framtiden. Det finns sådant som inte går att veta i förväg. Men genom att titta på rätt tendenser med rätt glasögon, så hamnar Troed ofta rätt. Och det kommer han att visa på Folkbildarforum i november!

En tendens han kommer in på direkt under vårt samtal är den förändrade synen på kunskap.  Förr i tiden fanns det en brist på kunskap. En examen var inte lika vanligt som idag, och var ett år på universitet var värt mycket. En hög utbildningsnivå ledde generellt sett till både social status och högre lön.

Idag är priset på kunskap lägre, eftersom det finns mycket mer kunskap. Högre utbildningsnivåer och mer information på nätet, till exempel. Han menar att vi är på väg mot ett samhälle där alla kan allt. Ni som såg honom på Folkbildarforum för några år sedan kanske kommer ihåg resonemanget.

Vi säger ofta att kunskap är något man har. Inte något man gör. Men att säga att man har utbildning, är ungefär som att säga att man har simning. Det betyder att vi ser det som något som man kan bli färdig med. Något slutgiltigt. Men för Troed är det en process – något som pågår hela tiden.

– När värdet på kunskap är lågt så är det meningslöst att ”ha en utbildning”. Det viktiga är vad man gör snarare än vad man har, menar Troed.

Sen vet vi ju alla hur viktigt det kan vara att ha till exempel ett komplett gymnasiebetyg. Men Troed pratar ju om framtiden. Det som vi alla behöver förbereda oss för, på olika sätt. Förändring & Framtid, kort sagt.

Taggar:

Folkbildarforum 2014

Folkfinansiering med Crowdculture

tisdag 10 juni 2014

Folkfinansiering med Crowdculture

Nu välkomnar vi Sveriges mest erfarna crowdfunding-sajt till Folkbildarforum! Crowdculture kommer att visa hur man gör för att lägga ut projekt på nätet, och be folk att stötta med donationer.

Crowdculture startades 2010 för att göra det enklare för vem som helst att finansiera ett projekt. Genom att beskriva vad man vill göra och be andra om stöd, så kan man förverkliga alla möjliga slags idéer. Kattstatyer, filmer, konstrestaureringar, handelsplatser, landskapsfolkbildning för barn, solrosodlingar, och mycket mer. Det kallas för crowdfunding, eller folkfinansiering på svenska.

Men Crowdculture är mer än så. Det är faktiskt en unik företeelse i Europa, enligt en ny EU-utredning. På Crowdculture kan man nämligen få del av offentliga medel samtidigt som man crowdfundar.

– När vi startade upp det här så ville vi inte bara skapa en plattform för crowdfunding. Vi såg också ett tillfälle att demokratisera kulturbidragen. Ett antal offentliga verksamheter går in med pengar, och sen fördelas de utifrån hur besökare väljer att stötta projekt. Det säger Gustav Edman på Fabel Kommunikation, som grundade Crowdculture.

Så här går det till: Du som söker finansiering lägger upp en sida på crowdculture.se. Vem som helst kan då enkelt skänka pengar med t.ex SMS eller betalkort. Antingen ger de en engångssumma eller ett visst belopp varje månad. För varje person som ger pengar månadsvis så får projektet också offentliga medel.

– Ju fler månadsstödjare ett projekt har, desto större andel av de offentliga medlen får man. En bred uppslutning ger alltså mer offentligt stöd. Det fungerar också som ett sätt att hindra mindre ärliga aktörer att ”köpa loss” offentliga medel med oseriösa projekt.

Generellt sett öppnar det här upp offentliga medel för fler. Projekt som vanligtvis faller mellan anslagsstolarna, kan få en del av kakan genom Crowdculture.

På det här sättet fungerar Crowdculture som en ny hybrid mellan statlig och civil finansiering. Väldigt spännande, tycker vi. Och i oktober och november får du möjlighet att lära dig hur det går till! Läs mer och anmäl dig här, och ligg inte på latsidan för antalet platser är begränsat.

Taggar:

Folkbildarforum 2014

Vad är crowdfunding?

onsdag 04 juni 2014

Vad är crowdfunding?

Crowdfunding, eller folkfinansiering på svenska, går ut på att finansiera ett projekt genom att be andra om hjälp. I USA har det här växt till en miljardverksamhet sedan ordet först användes 2006. Där finns det exempel på projekt som fått ihop mer än 200 miljoner kronor!

Men även i Sverige blir det vanligare med folkfinansiering. Den smått bisarra filmen Kung Fury samlade in över 4 miljoner kronor och uppfinningen Narrative Clip fick nästan lika mycket.

Folkfinansiering fungerar som en kombination av att skänka pengar och att köpa något. Det handlar inte bara om att donera pengar, eftersom givaren oftast får någonting tillbaka. Det kan handla om något fysiskt och konkret, som t.ex en biljett eller ett exemplar av en film. Eller så är det immateriellt, som att ens namn visas upp offentligt eller att man får vara en del av projektet på något sätt.

Den tekniska uppfinningen Oculus Rift crowdfundades för ett tag sen, men köptes sedan upp av Facebook för mångmiljonbelopp. Då var det många som pratade om att crowdfunding bör ge stödjarna någon slags del i verksamhet. Det som kallas för equity crowdfunding är just det – att finansiärerna även blir delägare.

De flesta projekt som finansieras genom crowdfunding är av det mindre slaget. Ofta är det föreningar eller grupper av personer som vill förverkliga en idé med hjälp av många små stödjare. Eller t.ex en folkhögskola som folkfinansierar en liten del av ett större projekt.

Det är viktigt att känna till både risker och möjligheter med folkfinansiering innan man provar på det själv. Men givetvis är det bra att ha ett öppet sinne och våga prova. Och det kommer ni kunna göra på Folkbildarforum! Vi har en riktigt spännande programpunkt på gång som kommer att hjälpa er igenom den här processen.

Håll koll här i bloggen framöver!

Folkbildarforum 2014

Att tänka det otänkta med PA Ståhlberg

torsdag 22 maj 2014

Att tänka det otänkta med PA Ståhlberg

PA Ståhlberg är tänkolog. Det betyder att han vet hur hjärnan, tänkandet och kreativitet fungerar. I över 20 år har han jobbat på det här området, och nu kommer han till Folkbildarforum för att prata och göra workshop kring Förändring & Framtid.

PA är i en utbildad lärare som halkade in på tänkande på ett ganska oväntat sätt: sporten. Utifrån det blev han allt mer intresserad av kreativitet och lärde sig det mesta själv. Trots att han blev erbjuden forskarutbildning i både USA och Sverige, så tackade han vänligt men bestämt nej. För honom är universitetsvärlden nämligen alldeles för okreativ. Det är viktigt att vara fri för PA, och på sätt påminner det en del om folkbildningens praxis. Fritt och frivilligt.

PA tror att den fria tanken hänger nära ihop med det oväntade. Penicillin upptäcktes till exempel av en slump, när Alexander Fleming råkade glömma ett ämne i laboratoriet över natten. Istället för att ignorera det oväntade som uppstod, så blev han nyfiken och byggde vidare på det.

– Riktig kreativitet för mig är att tänka utanför boxen och att vara nyfiken på det oväntade. Man kan inte bara bygga vidare på det som varit, utan det är det där lilla extra som behövs. Och det är nästan omöjligt att förutsäga sådant på förhand, säger PA.

Men vi kan åtminstone förutspå två saker: PA kommer att inspirera oss på Folkbildarforum i november. Och vi kommer att prata mer med PA här i bloggen framöver. Vill du läsa mer om honom redan nu så kan du besöka hans hemsida.

Taggar:

1 23 24 25 26 27 30