Folkbildarforum

Kategori: Folkbildarforum 2014

Folkbildarforum 2014, Kalendarium, Utbildning

Seminariedag: Personlig dialektik med Outsiderskalan

fredag 20 mars 2015

Seminariedag: Personlig dialektik med Outsiderskalan

Förändringens fyra rum var ett seminarum som hölls på Folkbildarforum 2014.På allmän begäran håller vi ett nytt seminarium 23 april som bygger vidare på de här tankarna. Det handlar om Personlig dialektik med Outsiderskalan!

Förändringens fyra rum är en teori om förändring, utveckling och stabilitet. Den handlar om  förnyelse och hur den kan förstås och hanteras – av individ, grupp eller organisation. Den har sin bas i forskning och väl beprövad erfarenhet. Upphovsman är Claes Janssen.

Personlig Dialektik baserar sig på förekomsten av två helt skilda livsförhållningssätt: två mycket olika sätt att se på sig själv, på andra och på samhället samt dess konsekvenser vid utveckling och förändring. I såväl önskade som oönskade lägen. Personlig dialektik syftar till att öka sin självkännedom. Bästa sättet att förstå teorin om Förändringens fyra rum är att ta hjälp av andra och bygga upp den tillsammans.

Detta analysinstrument ger ökad självförståelse, personlig utveckling samt större acceptans för och tillvaratagande av personliga olikheter. Utmärkt i t ex ledarutveckling eller i samband med livs- och karriärplanering.

Personlig Dialektik används i arbete med individuell utveckling för att bland annat öka självkännedomen och ge bättre förståelse för egna och andras preferenser – och för de konsekvenser som dessa preferenser har för verksamheten. Det handlar till exempel om förmågan att fatta genomtänkta och realistiska beslut under stark stress eller i vardagslag.

Används företrädesvis i mindre grupper och enskilt. Utmärkt stöd vid större och mindre förändringar liksom vid kriser och konflikter.

Välkommen till seminarium den 23 april kl 13.00 – 16.00 i Bildningsförbundets lokaler!

Seminarieledare är Anneli Dahlqvist, certifierad användare. Anmälan senast den 17 april till anneli@bildningsforbundet.se.

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av Förändringens Fyra rum för att delta.

Folkbildarforum 2014, Kalendarium, Utbildning

Tänkologutbildning

tisdag 10 mars 2015

Tänkologutbildning

Efter en tvådagars utbildning med Tänkologen PA Ståhlberg har folkbildningssverige fått sex nya Certifierade Tänkologer.

Dagarna handlade om hur du är kreativ och tänker riktigt, rikting annorlunda. Hur hjärnan och tänkandet fungerar. Hur man kan vara kreativ på beställning med hjälp av 5 st unika kreativa verktyg.

Dagarna innehöll även praktiskt arbete med mönsterbrytning, hitta rätt fokuspunkt, sortera idéer, implementera i vardagen och argumentera för nya idéer.

Utbildningen var en uppföljning av förra årets Folkbildarforum där PA gjorde en oförglömlig föreläsning och workshop.

Folkbildarforum 2014

Höjdpunkter från andra dagen

fredag 21 november 2014

Höjdpunkter från andra dagen

Andra dagen handlade om bland annat kreativitet, marknadisering, förändring, jämställdhet och integration men även en hel del annat. Vid ett tillfälle kastades det till och med upp trosor på scenen!

annafyrberg_1
Anna Fyrberg Yngfalk startade dagen med sin föreläsning “Ska alla göra som marknaden nu?”. Hon forskar på hur föreningar och företag flyter ihop allt mer i en ökad marknadisering. En intressant sak där, är att staten har börjat behandla föreningar som företag. Hon pratar om hur Friskis & Svettis tvingats ändra sina stadgar efter att Konkurrensverket granskat dem.

Med andra ord så bidrar myndigheternas beteenden till att föreningar anpassas till marknaden. Hon nämner även Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och religiösa samfunds second hand-butiker som andra typer av exempel på detta. Anna menar att föreningar ska förbereda sig på att bli behandlade ännu mer utifrån marknadsideal.

PA

PA Ståhlberg gick i högt tempo igenom olika exempel på nytänk. Att verkligen tänka nytt. Hitta det annorlunda. Han nämner ett citat av Tomas Tranströmer: ”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse”. Det tycker PA beskriver perfekt vad kreativit tänkande handlar om.

Säg att man har ett problem. De som är duktiga hittar rätt svar. De som är ännu duktigare hittar ett nytt svar. Och sen har vi de som hittar ett annat svar. Det är de som inte riktigt passar, det där som får en att göra tankevolt. Där har vi kreativitet på riktigt. Och det är en aktiv handling som vi alla, med lite träning, kan göra.

sara maktsalongen1 foto Emilia Bergmark-Jiménez

Sara Haraldsson från Maktsalongen har lång erfarenhet av arbete i ideella sektorn och stött på många härskartekniker genom åren. Men hon tycker det är svårt att förklara hur det har sett ut i praktiken. För det är mycket enklare att prata om jämställdhet i siffror, snarare än i erfarenheter.

Många har en omedveten inkompetens vad gäller jämställdhet, och det hade Sara också. Man känner inte till tillräckligt mycket om jämställdhet, för att se att man själv diskrimineras. Där hjälper Maktsalongens mentorskapsprogram att tillsammans lära varandra hur man hanterar detta.

Ett idealmål är att lära sig så mycket mer att man når ända fram till en omedveten kompetens. Alltså att det faller sig helt naturligt. Men det är svårt, eftersom det är så inlärt att tänka på kön. Vi måste hela tiden arbeta aktivt med det här, för annars glömmer vi bort det.

mingel3

Efter lunchen hölls två seminariepass. Först med Wanjiku Kaime-Atterhög, PA Ståhlberg, Anneli Dahlqvist Pettersson, Maktsalongen, Crowdculture och Östgötakommissionen om jämlik hälsa. Nästa pass var med Språkvänner, Skolvision, Missing People, Sibship, 2Lång och Lelle Karlsson.

patrik_2

Patrik Larsson följde upp med en upplyftande föreläsning om hur man får igång tanken, och inte hamnar i en ”brainfreeze”. Han menar att alla är kreativa, men att det försvunnit under uppväxten. Det handlar om att öppna locket och våga.

Tydligt mål – ju snävare desto bättre. Researcharbete – så mycket som möjligt. Idéarbete – håll korta möten där allt måste ut. Gör en mindmap. Sen: släpp allt och tänk på annat, så att hjärnan får vila. Sen kommer snilleblixten som du ska få ner på pränt så fort möjligt. Förenkla och arbeta vidare tills du är mer än nöjd!

thabo2

Och till sist rundade Thabo av dagen med avslutande ord och reflektioner.

Återigen – stort tack till alla ni som var med och gjorde även andra dagen till en inspirerande och rolig dag! Hör gärna av dig till oss om med frågor, synpunkter, eller andra tankar.

Folkbildarforum 2014

Glimtar från första dagen

torsdag 20 november 2014

Glimtar från första dagen

Vi var fler än någonsin förut på Folkbildarforum! En lång och intensiv dag med en hel diskussioner, skratt och lärdomar. Här följer en kort sammanfattning av dagens punkter, och vi avslöjar årets pristagare.

Göran Lundström inledde med ett varmt tal om Folkbildarforum och årets tema. Han och moderator Thabo Motsieloa höll en diskussion bland annat om vikten av att låta människor uttrycka sig själva, snarare än att styra dem. Thabo följde upp med ett kort prat bland annat om hur han startade kampsportsförening när han var 21 år. Han har sett stora förändringar genom åren, och idag undrar han ibland om de driver ett företag eller en förening.

karin1
Karin Adelsköld berättade om hur hon 2008 inte visste hur hennes iPhone fungerade, men bara några månader senare satt hon som teknikexpert i TV. Hon pratade roligt och engagerande om hur det gick till, och betonade just att passion kan vara viktigare än spetskompetens. Med bloggen Lilla Gumman skrev hon om sin egen okunskap om teknik, till andra på samma nivå.

Hon betonar att ålder inte spelar någon roll för hur bra man lär sig. Det handlar om inställning! Idag är hon en känd stå-upp komiker, och berättade om hur den resan började med ett mindre sammanbrott på en folkhögskolekurs i stå-upp komik.

wanjiku1

Wanjiku Kaime-Atterhög pratade också om att allting har en början. En tavla börjar med en tanke, att hjälpa andra börjar med det lilla. Det försöker hon förmedla när hon pratar om sina metoder för att hjälpa barn och unga som lever under svåra förhållanden. Dessa vetenskapliga metoder har bland annat använts av SIDA.

Wanjiku började forska på gatubarnens liv i slutet av 1980-talet, men insåg snart att det akademiska tänkandet inte alltid räckte till. Det kändes oetiskt att ta reda på vad problemet är och sedan inte göra något åt det. Därför blev hon socialentreprenör, och arbetar just nu med att lära andra att bli bättre på att hjälpa. Bland annat har vi på Bildningsförbundet Östergötland inlett ett samarbete med henne, som du kommer att få höra mer om framöver!

wijkstrom2

Filip Wijkström provocerade en hel del. Någon kallade det för “briljant raljant”, som beskriver det ganska väl. Han pratade om tre omförhandlingar – om civilsamhället, välfärden och folkbildningen – och ramade in det i en större samhällsutvecklingen där prat om folkrörelser ersatts av prat om civilsamhället. I det skymtar en förskjutning från det offentliga till det civila, och där det civila mer än förut influeras av filantropi, marknadslogiker och religion. “Från hälften stat, hälften rörelse till hälften charity hälften business”, som han själv uttryckte det.

För folkbildning ställde han frågan: “Ska man göra det man är till för, eller det man får betalt för?”. Filip har också noterat att civilsamhället förändrar sig i en rasande takt, men menar att folkbildningen står still och har blivit något av en underleverantör till offentlig sektor. Han tror att många folkbildningsorganisationer kommer hitta sin roll bland “sociala företag på en utbildningsmarknad”. Frågan är inte om det är bra eller dåligt, utan snarare: Varför ska man bli det?

Filips föreläsning följdes av fem seminarier om civilsamhället med forskare som skrivit i antologin Civilsamhället i samhällskontraktet. Alla relaterade tydligt till idéerna som Filip pratade om, och hur civilsamhället fungerar i modern tid.

gustav_550px

Sedan var det dags för Gustav Edman som pratade om folkfinansiering (crowdfunding). Hur gör man för att samla in pengar från människor som vill vara med och stötta ens projekt? Han är med och håller i Crowdculture, Sveriges äldsta sajt för folkfinansiering.

troed1

Troed Troedson äntrade scenen och sa ”Nu ska jag berätta om varför utbildning är meningslöst”. Han pratade om hur alla organisationer (från ett gift par till bildningsförbund till storföretag) är fulla av vilda idéer och stort engagemang i början. Men efterhand ”stelnar de till” och tänker på funktion och leverans, för att sedan bli helt fokuserade på tradition och erfarenhet – att våra det man har.

Troed menar att första fasen handlar om bildning och innovation. Det är något man gör. En aktivitet. Traditionsfasen å andra sidan, stirrar sig blind på erfarenhet. Det som man redan har. Med andra ord – ”att ha utbildning”.

Som Troed ser det, behöver folkbildning flytta fokus från folkrörelse till folks rörelse. Bildning sker inte från en till många, utan tvärtom. Vi väljer bland massor av källor: universitet, bloggar, YouTube, studiecirklar, kompisar, osv. Och hur ska folkbildningen förhålla sig till detta?

Efter Troeds späckade prat avslutade vi dagen med riktigt god mat och musikunderhållning av Almost Famous. Dessutom delades priser ut.

pristudelning1_550px

Årets folkbildare blev Jenny Eriksen och Johan Sievers på tidningen Corren (på bilden) för deras artikelserie om EU-migranter som tigger

Årets studiecirkelledare blev Tobias Lundeqvist för sitt arbete med positiv antirasism i Luleå.

Priset för Årets nytänkare gick till Wanjiku Kaime-Atterhög, för sitt banbrytande arbete som kombinerar både socialt arbete, forskning och entreprenörskap.

Årets folkhögskolelärarpris togs emot av Hans Öberg på Valla folkhögskola för sitt arbete på global skala, bland annat med ”mitt älskade Tanzania” som han sa.

Stort grattis till vinnarna, och tack till alla som deltog under första dagen!

 

Folkbildarforum 2014

2Lång, en folkfinansierad teaterscen

fredag 14 november 2014

2Lång, en folkfinansierad teaterscen

John Pekkari är skådespelare, entreprenör, teaterdirektör och marknadsförare med förkärlek till den öppna kulturen. Tillsammans med bland annat Frida Sundström grundande han teaterscenen 2Lång i Göteborg, som i sin uppstart finansierades helt av crowdfunding. Den 19 november kommer han och Frida till Folkbildarforum och berättar om deras resa.

Berätta lite om dig själv, John.

– Jag är allt möjligt, ofta känner jag mig som jag är det jag gjorde sist. Så just nu är jag skådespelare, men jag är även marknadsförare och pressansvarig för 2Lång samt teaterdirektör.

Vad har du för bakgrund?

– Sedan 2007 är jag skådespelare på heltid och har arbetat mycket frilans bland annat på Astrid Lindgrens värld. Där är det mycket improvisation som gäller mellan föreställningarna vilket beskriver ganska bra hur jag ser på kultur. Öppen och publikinriktad spelstil där man inte tummar på kvaliteten men vågar vara rolig. I en artikel som skrevs i Göteborgs Posten beskrev journalisten mig som att jag balanserar mellan trams och allvar, och det tycker jag stämmer väldigt bra.

Ni har ju gjort något unitk i och med er crowdfunding av 2Lång. Hur gick det till?

– Idén kom under ett frukostmöte då vi diskuterade olika alternativ och började leka med tanken att ha en meny på hemsidan där man kunde välja vad man ville köpa. Så vi satte upp allt från stolar till entrédörr, toalettstolar och konferensrum. Det finns en omedelbar belöning med crowdfunding som är väldigt trevlig. Dels ser man hur det trillar in pengar varje dag men folk stannade även förbi oss och sa hej. Vissa hörde av sig och undrade om vi behövde en kaffekokare och sen kom de och lämnade den till oss. Det skapade ett engagemang och vi fick till slut in fem gånger så mycket pengar som vi hade hoppats på. I efterhand har vi förstått av vi gjort många rätt och jag ser tre viktiga framgångsfaktorer:

  1. Var transparenta
  2. Välkomnande, i så väl bild som text
  3. Glimten i ögat

Berätta lite om vad ni kommer prata om på Folkbildarforum?

– Jag tror många är duktiga på att prata utifrån teori. Jag och min kollega Frida Sundström pratar mer ”hands on” om hur man kan arbeta med crowdfunding och berätta om hur vi gick tillväga. Om man till exempel säger att det är bra att vara transparent, vad menar man egentligen och hur är man det? Vi kommer dela med oss av vår resa och öppna upp för frågor och funderingar från publiken.

2Lång håller ett seminarium på Folkbildarforum 19 november.

Taggar: , , , ,

Folkbildarforum 2014

Sibship om näthat och trygghet på nätet

torsdag 13 november 2014

Sibship om näthat och trygghet på nätet

För drygt ett år sedan grundade Louise Berg och Erika Pohjanen Sibship. Det är ett kommunikations- och jämställdhetsföretag å ena sidan, och en ideell förening å andra sidan. De kommer till Folkbildarforum för att prata om sin rapport om näthat och hur man kan jobba med trygghet online, och vi tog en pratstund med Louise.

– Erika och jag startade Sibship för drygt ett år sedan eftersom vi ville arbeta tillsammans och driva ett företag ihop. Vi hade läst ett tvärvetenskapligt program på universitetet och kommit fram till att vi kompletterade varandra perfekt! Erika är den teoretiskt lagda som är bra på att analysera, fundera och skriva, medan jag har det praktiska jobbet som främsta styrka. Att vi båda är intresserade av rättvisefrågor, representation och hur företag kan verka för en lite bättre värld var så klart också en styrka!

Varför är ni både företag och förening? Hur arbetar ni rent praktiskt med companization? Vad finns det för styrkor och svagheter?

– För oss var det aldrig ett alternativ att ”bara” driva ett företag, lika lite som vi ville bara verka ideellt och vara beroende av bidrag och kulturstöd. Genom att driva Sibship som ett företag kan vi använda en del av våra intäkter och vår tid till att kämpa för en bättre värld genom vår ideella förening. I föreningen verkar vi demokratiskt och är fler än två. Att vara många ger oss en superviktig input som vi tror företagare kan missa. Det som är svårt handlar mest om tid; att få tid till att både få vår verksamhet att gå runt och att få utveckla föreningsdelen. Annars ser vi nog bara styrkor med upplägget!

Kan du berätta lite om vad Sibship ska göra på Folkbildarforum?

– Erika och jag har tagit fram rapporten ”Att motverka näthat – praktiska råd till dig som vill göra internet till en bättre plats” genom Stiftelsen för Internetinfrastrukturs internetfond. Med utgångspunkt i rapporten, som har en normkritisk utgångspunkt, kommer vi diskutera och jobba kring frågor som har med näthat och trygghet online att göra. Hur kan vi skapa ett bra klimat i sociala medier och låta alla komma till tals? Rent praktiskt kommer det finnas tid för både samtal och workshopsmoment. Till vardags utbildar vi grundskolepersonal i Norrköping i näthatshantering och vi tycker att Folkbildarforum är en jättespännande plats att föra funderingarna kring näthat vidare!

Taggar: , , ,

Folkbildarforum 2014, Forskning

Ny forskning: När föreningen behandlas som företag

måndag 10 november 2014

Ny forskning: När föreningen behandlas som företag

Anna Fyrberg Yngfalk forskar inom företagsekonomi med inriktning på marknadsföring. Hon är särskilt intresserad av hur ideella föreningar påverkas av marknaden, delvis med tanke på hennes egen bakgrund inom idrottsrörelsen. Du träffar henne 19 november klockan 9.00 på Folkbildarforum.

Vad ska du prata om på Folkbildarforum?

Jag ska presentera en ny rapport som jag nyligen har genomfört tillsammans med min kollega Johan Hvenmark på Ersta Sköndal högskola. Studien handlar om som vad händer med den ideella föreningen när marknaden får allt större makt i samhället. Jag kommer att tala om hur det på senare tid uppmärksammats ett antal fall där myndigheter behandlar ideella organisationer som företag snarare än som föreningar.

Detta har lett till diskussioner om myndigheters förståelse för det civila samhällets särart och förutsättningar. Men också hur professionaliseringen av ideella organisationer innebär att bilden av dem förändras och att det blir allt svårare för allmänheten att särskilja en förening från ett företag.

Vad tycker du är mest fascinerande med ditt forskningsområde?

Marknaden och marknadsföring har fått en allt större plats och inverkan på våra liv och det känns otroligt viktigt för mig att få problematisera och föra ut kunskap om dess oväntade och ibland oönskade effekter för individer, organisationer och samhället i stort. Det är också fascinerande att det trots detta finns ganska lite forskat om hur föreningen ska utvecklas och överleva i samhället som allt mer ser ut som ett marknadslandskap.

Min ambition är att kunna bidra till att förstå den här utvecklingen och vad det har för konsekvenser för den ideella föreningen. Men också ifrågasätta romantiseringen av marknadsidealen som ibland sker inom föreningslivet, och det handlar inte om att undgå eller förkasta marknaden men att få mer kunskap om hur man kan förhålla sig till den.

Taggar: , , , , , , ,

Folkbildarforum 2014

13 viktiga seminarier under andra dagen

fredag 07 november 2014

13 viktiga seminarier under andra dagen

Andra dagen på Folkbildarforum har vi en hel uppsjö av seminarier! Inte mindre än 13 punkter med allt från hälsa och tänkande till jämställdhetsarbete, crowdfunding och berättelser från nytänkande projekt inom civilsamhället. Läs hela programmet här.

 

Seminarier som börjar kl 13.00

Making a real change in participants’ lives? Examples from the work of BFÖ
Wanjiku Kaime-Atterhög

Wanjiku och Bildningsförbundet Östergötland driver ett långsiktigt projekt för att utvärdera verksamheten, hitta roten till eventuella problem, och utbilda medlemmar i att hitta nya vägar framåt. Här pratar Wanjiku om hur arbetet går till i praktiken.

Wanjiku är forskare på Uppsala universitet och social entreprenör. Genom sin forskning utvecklade hon ett rehabiliteringscentrum för gatubarn i Kenya 1997. Hennes metoder för att utbilda vårdare togs upp av SIDA 2006, och används nu i BFÖ.

Tänk det otänkta – workshop
PA Ståhlberg

Vi vet alla hur svårt det är att tänka det annorlunda och vara kreativ på riktigt. Hur går det till egentligen? Det här är seminariet för dig som vill lära dig mer om det!

PA Ståhlberg är läraren som lärde sig själv att bli expert på kreativt tänkande långt innan det blev ett inneord. Idag håller han föreläsningar och workshops för några av de största organisationerna i Sverige.

Workshop i förändringens fyra rum
Anneli Dahlqvist Pettersson

Förändringens fyra rum är en teori om vad som sker med människor, grupper och organisationer i förändring, skapad av psykologen Claes Janssen. Lär dig hur du kan arbeta med förändring i er organisation!

Anneli arbetar som kanslichef på Bildningsförbundet Östergötland, med bakgrund som lärare och rektor på folkhögskola, men även som cirkelledare hos flera studieförbund. Certifierad användare av Förändringens fyra rum sedan 2010.

Ung Cancer
Julia Mjörnstedt

2010 startade två vänner en organisation för att stötta unga cancerdrabbade. Idag arbetar man på nationell nivå för att skapa mötesplatser, ubilda och debattera. Lyssna på deras spännande resa och hur de jobbar idag.

Julia Mjörnstedt är generalsekreterare och grundare till Ung Cancer. Hon fick själv cancer när hon var 21 år, och har sedan dess brunnit för att hjälpa både drabbade och anhöriga att hantera cancern.

Maktsalongen

Sara Haraldsson, Maktsalongen

Maktsalongen arbetar på olika sätt för att stärka jämställdheten i civilsamhällets organisationer. Som organisation kan man gå akademien och bolla med andra, och som individ finns ett mentorskapsprogram.

Sara Haraldsson startade Maktsalongen 2011 tillsammans med Sofia Brändström. Det var deras känsla av ensamhet kring jämställdhetsproblematik som fick dem att starta Maktsalongen och hjälpa andra.

Folkfinansiering
Gustav Edman, Crowdculture

Hur går det till i praktiken att jobba med folkfinansiering med Crowdculture? Hur planerar man, vad är viktigt att tänka på, och vad finns det för fallgropar? Lär dig några av de bästa knepen från Crowdculture själva.

Gustav Edman jobbar på Fabel kommunikation som grundade Crowdculture 2010. Han har en bakgrund inom journalistik, PR och kommunikation och tror att genuint engagemang är en avgörande del i varje projekt.

Östgötakommissionen om jämlik hälsa
Margareta Wandel, Annika Larsson

Nu presenterar Östgötakommisionen två års arbete med kartläggning, analys och slutsatser kring jämlik hälsa i Östergötland. Du som var på Folkbildarforum 2013 känner igen temat, och detta är slutrapporten med rekommendationer för en mer jämlik hälsa.

Margareta Wandel och Annika Larsson jobbar på regionförbundet Östsam och för Östgötakommissionen. Kommissionen utgår från nationella folkhälsopolitiska mål utifrån perspektiv som socioekonomi, genus och miljö.

 

Seminarier som börjar kl 14.00

Språkvänner

Rabie Aldeeb, Jonathan Mathai

Språkvänner är ett integrationsprojekt som startades 2006 för att skapa möten mellan människor. Frivilliga språkvänner träffar flyktingar och invandrare för att lägga grunden för en bättre integration. Det drivs mitt emellan civilsamhälle och offentlig sektor, och finns idag i 40 kommuner.

Rabie är integrationssamordnare i Eskilstuna kommun och nationell samordnare för Språkvänner, som han grundade 2006. Jonathan Mathai är projektkoordinator för Språkvänner och ansvarar för spridningen till fler kommuner i Sverige.

Skolvision
Annette Wahlgren

Ett omtalat projekt som samlar skolvisionärer från hela landet för att se till att barn får det stöd som de behöver. En viktig drivkraft är att göra det annorlunda till en tillgång snarare än ett problem. Och man ser kommunikation och ledarskap som helt avgörande föra att det ska fungera.

Annette Wahlgren grundade Skolvision och var själv ett barn som ”inte passade in”. Med 20 års arbete med barn och ungdomar i baggaget har hon stor erfarenhet och framför allt ett brinnande engagemang.

Missing People

Missing People organiserar ungefär 25 000 frivilliga i sökandet efter försvunna personer i Sverige. Här pratar de om sin historia och hur de gör för att hålla ihop en så stor organisation.

Missing People Sweden är en ideell organisation som publicerar efterlysningar samt samordnar och genomför skallgångar av försvunna personer i Sverige. De har ett nära samarbete med både anhöriga och polismyndighet.

Sibship
Louise Berg, Erika Pohjanen

Sibship är både ett kommunikationsföretag och en ideell förening som arbetar mycket med näthat. Seminariet handlar om hur man kan jobba med etik på nätet, och hur man hanterar problem med näthat.

Sibship drivs av Louise Berg och Erika Pohjanen i Norrköping. Louise har en bakgrund som projektledare och utredare. Erika har bland annat jobbat som föreläsare, kommunikatör och utredare.

2Lång
John Pekkari, Frida Sundström

2Lång är en kvartersscen i Göteborg för nöje, kultur och lärande. Lyssna på hur de samlade in 150 000 kronor med hjälp av crowdfunding. Varför valde man bort bidrag och sponsring och hur går arbetet till i praktiken?

John och Frida är delägare i 2Lång. John är skådespelare som bland annat arbetar med Pekkaris kök – en talkshow i köksmiljö. Frida driver Improverket som gör föreställningar och utbildningar inom imprivsationsteater.

Från försörjningsstöd till företagare – En inblick i de sociala företagens/arbetskooperativens fascinerande värld

Lelle Karlsson

En demokratisk arbetsplats, kan det funka? Hur går det till när man går från försörjningsstöd till framgångsrikt företagande? Hur stora löneskillnader är rimliga i ett civiliserat samhälle? Dessa och många andra frågor besvarar Lelle Karlsson från Folkhälsokommissionen.

Lelle Karlsson har under de senaste 15 åren ägnat sig åt att utveckla metoder och tankar kring långtidsarbetslöshet och hur man kan bryta den.

 

Taggar:

Folkbildarforum 2014, Forskning

Våra forskarseminarier om civilsamhället

torsdag 06 november 2014

Våra forskarseminarier om civilsamhället

Första dagen på Folkbildarforum ligger ett seminariepass med några av de främsta civilsamhällesforskarna just nu. Många är aktiva vid Stockholm Center for Civil Society Studies där Filip Wijkström (på bild) är en framstående figur. Han håller en inledande föreläsning som följs av dessa seminarier:

Från folkrörelse via medlemslösa organisationer till sociala företag
med Torbjörn Einarsson, Mimmi Eriksson

Är medlemsorganisationer på väg ut ur det svenska civilsamhället? Sociala företag och entreprenörer, socialt entreprenörskap och social innovation har intagit scenen. Det är ibland svårt att orientera sig i det förändrade samtalet. Vad är egentligen annorlunda?

Torbjörn disputerade 2012 vid Handelshögskolan i Stockholm där han idag forskar om det civila samhället. Mimmi är forskarassistent och intresserar sig för gränslandet mellan civilsamhälle, stat och näringsliv. Båda arbetar på centret för för civilsamhällesforskning på Handelshögskolan i Stockholm.

Förnyelse i etablerad folkrörelse: fallet IOGT-NTO 1970-2010
Stefan Einarsson, Erik Wagner

Många hävdar att civilsamhällets organisationer tappar både medlemmar, fokus på sitt uppdrag och samhällelig relevans. Seminariet handlar hur det demokratiska systemet i IOGT-NTO gjort så att organisationen både reagerat på samhällsförändringar och bevarat sin särart.

Stefan Einarsson forskar på centret för civilsamhällesforskning på Handelshögskolan i Stockholm. Han disputerade 2012 och är framför allt intresserad av ledning och organisering av föreningar, federationer och stiftelser. Erik Wagner är ansvarig för strategisk utveckling på IOGT-NTO.

Överenskommelser som del i det nya civilsamhälleskontraktet
Marta Reuter

Sverige har en ”compact” – en överenskommelse mellan stat, kommun och idéburna aktörer på det sociala området. Seminariet analyserar texten som parterna har enats om och den förstås som en kompromiss mellan den socialdemokratiska skandinaviska regimen och produktion av social omsorg från den liberala anglosaxiska.

Marta är statsvetare med doktorsexamen från Berlin och forskar på civilsamhällets organisationer som politiska aktörer. Hon är lärare vid statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, och verksam på centret för civilsamhällesforskning.

Omförhandlingen av folkbildningskontraktet: statsbidrag & huvudmän
Erik Sjöstrand, Pelle Åberg

Studieförbund och folkhögskolor lever med dubbla uppdrag: Huvudmännens idé och vilja med sitt engagemang, och statens mål och syften med statsbidraget. Hur hanterar studieförbund och folkhögskolor sitt dubbla uppdrag och vilka konsekvenser får det att leva mellan stat och huvudmän?

Pelle Åberg är filosofie doktor i statsvetenskap och är bland annat lektor på Ersta Sköndal högskola. Han har gjort ingående forskning på studieförbund och folkhögskolor. Erik Sjöstrand är civilekonom och doktorand på centret för civilsamhällesforskning på Handelshögskolan i Stockholm. Han har haft särskilt fokus på idrotts- och studieförbund i sin forskning.

Förortens föreningsliv – sprudlande rikt men avskuret
Lisa Kings

Hur kan vi förstå förortens civilsamhälle bättre? Det vet Lisa Kings, som forskat på föreningslivet i både Rinkeby och Tensta. I sin avhandling, Till det lokalas försvar, beskriver hon ett vardagsnära och sekulariserat föreningsliv som täcker upp både för offentliga och privata brister.

Lisa Kings är doktor i sociologi och lektor i socialt arbete på Södertörns högskola och forskar för närvarande om urbana rättviserörelser.

Folkbildarforum 2014

Skolvision: ”Vad är orsaken till problemet?”

torsdag 06 november 2014

Skolvision: ”Vad är orsaken till problemet?”

Annette Wahlgren kommer till Folkbildarforum för att prata om Skolvision, som vi skrev om i förra inlägget. Hon berättar om hur arbetet i skolan har fått henne att se alla barn och unga som hamnar mellan stolarna. Men det finns också många goda exempel och det är de som hon vill lyfta fram.

– Jag tror på att lyfta det positiva för då kommer till slut inte det negativa få lika stor plats. Jag tror inte på att arbeta mot något, jag tror på att arbeta för något. Om man tar mobbning som exempel: Mobbning är ett symptom på något annat, och det är det som vi ska titta närmare på. Vad är orsaken till problemet? Vad behöver förstärkas för att mobbning inte ska uppstå?

Stiftelsen TCFF:s uppgift är att driva och stötta nytänkande och innovativa projekt som främjar barn och ungdomars hälsa. Ett av dessa projekt är Skolvision som nu tar klivet in i en ny fas där de ska bygga en unik plattform.

– De som kan teknik kallar den tredje generationens sociala medier. Där kommer man bland annat hitta metoder och goda exempel. Vi vill kunna motivera unga, och hur ska vi kunna få dem att förstå att skolan är bra och viktig om vi bara pratar om det negativa?

Annette håller ett seminarium på Folkbildarforum 19 november. Dels pratar hon om Skolvision men även om samarbete och vikten av inre ledarskap.

– Vi är alla vanliga människor, och vi kan alla göra mer än vi tror – det vill jag också förmedla under min föreläsning, säger Annette.

Taggar: , , ,

1 2 3 5