Folkbildarforum

Mod och Motstånd

Temat för 2017 års Folkbildarforum var Mod ochMotstånd. 2018 års tema är Vision och Vilja. Det kommer att lysa igenom i våra frukostseminarier, i tidningen #FOFO och inte minst under konferensen i november. Vad vill vi med årets tema?

”Mod är motstånd mot rädsla, behärskning av rädsla – inte frånvaron av rädsla”

Temat för årets Folkbildarforum är Mod och Motstånd. Det handlar om politik och organisering, om att vara modiga tillsammans, men också om personligt mod och civilkurage. Motstånd mot att reduceras till en stereotyp, till konsument eller till väljare. Mod att stå upp för saker trots motstånd man möter. Mod att utmana sig själv trots rädslor och inre motstånd. Mod att våga visa sitt tvivel och möta andra. Motstånd mot ”funktionell dumhet”.

Mod att gå före, stå för sin övertygelse och kämpa för den.

Samhällets utmaningar är komplexa och individer är motsägelsefulla. Det betyder inte att tvingas vela utan att ta ställning. I en tid där enkla lösningar, populism och fundamentalism lockar behövs ett annat meningsskapande som kan ingjuta mod.

2016 års Makt och Mening gav sig i kast med frågor om makt, demokrati, och vad som skapar sammanhang och mening. ”Medskapande” och ”medborgargörande” var begrepp som lyftes.
Men det globala regelverket kring mänskliga rättigheter är idag mer ifrågasatt än på länge. En motsättning mellan universella mänskliga rättigheter – du har dem bara för att du är människa – och medborgerliga rättigheter och skyldigheter kopplade till ett formellt medborgarskap i en stat, lyfts fram.  Måste vi välja mellan mänskliga rättigheter för alla eller medborgerliga rättigheter för vissa?

Vem har rätt till rättigheterna?

Att bli en medborgare är inte i första hand något formellt, men att medskapa sig rätten att utvecklas, ställa krav, bidra och känna sig delaktig. Att erövra tilliten och tron på att ”Vi bygger landet”. Men vad menas med det idag, med ”landet” och med ”vi”?

Under Folkbildarforum 2017 tar vi oss an temat Mod och Motstånd från flera olika infallsvinklar.
Folkbildarforum är öppet för alla och hämtar inspiration från många oväntade håll. Välkommen till Sveriges största konferens om samhällsutveckling och folkbildning!