Folkbildarforum

Program

Powerpointbilder: Jeff Werner,  Brit Stakston  , Agneta Stark.

Det tryckta programmet med mer information hittar ni här

(Obs att Kent Wisti och Jeff Werner bytt plats i programmet jämfört med i det tryckta programbladet.)

Folkbildarforum, Vision och vilja, 21/11 2018

9.00   Välkomna

9.20   Postdemokratisk Kultur (Jeff Werner)

9.55   Att mötas kring hopp, tro och tvivel (Kent Wisti)

10.30 Fika

11.00 Lyckliga platser – hur valet av boendeort styre hela ditt liv (Charlotta Mellander)

11.40 Makt, medier och globalt systerskap (Brit Stakston)

12.20 Lunch

13.10 Valbara sessioner

Religion och mänskliga rättigheter: Pernilla Myrelid, Linköping stift – samtalsledare, Magnus Stenberg (Bilda), Omar Mustafa (IbnRushd), Camilla Forsberg (Linköpings Universitet), Kent Wisti

Pass 1. Allt vi människor förmår med gemensamma krafter: Tuomo Haapala (Regissör, fantasimissionär)
Pass 2. Kultur/skapande för vision, vilja och hopp: Sira Jokinnen Lisse (KISAM, Världens Mammor), Tuomo Haapala.

Hela Östergötland + Hur kampen om sjukvården i Ådalen blev en av valets viktigaste frågor: Kerstin Brandelius, Nils-Gunnar Molin (Rörelsen för att rädda Sollefteå BB), Pia Tingvall (Hela Östergötland)

Hur förvaltar folkhögskolan sitt arv och sitt demokratiuppdrag. Ett samtal med utgångspunkt i ett möte med Gösta Vestlund. Benton Wolgers (Folkhögskollärare, ordförande Ordfront), Lisa Flogell (Marieborgs Folkhögskola)

Nu hettar det till – en Klimatrevy. Kalasteatern                      –

14.00 Fika

14.30 Valbara sessioner x5, se ovan.

15.20 Bensträckare

15.30 Demokratiska visioner (Agneta Stark)

16.15 Inför kvällen

16.30 avslutning

Mingel

17.15-18.30 middag, Folkbildningen 150 år

19 – ca 20 AI-drömmar – en jubiléeumsföreställning för folkbildningen & Lunnevads Folkhögskola – 150år