Folkbildarforum

Program

Powerpionts från Folkbildarforum 2017: Lena Halldenius, Hans Abrahamsson -tisd, Hans Abrahamsson- ons, Johan EhrenbergNiklas Högberg/Ingrid Stiernström, Håkan Blomqvist, KISAM, Region Östergötland, Västmanlands länsbildningsförbund, Ordfront,

 

Fortlöpande på vår blogg och i vår tidning presenterar vi programpunkter och föreläsare, även efter att konferensen varit.

Folkbildarforum 2017. Mod och Motstånd. Linköpings Konsert&Kongress.

 Tisdag 28/11 

8.30  Registrering, morgonfika

10.00 Invigning. Moderator Karin Klingenstierna. Ann-Charlott Bäckman, Linköpings kommun,Torbjörn Holmqvist, region Östergötland

10.15 Lena Halldenius. Om att vara mänsklig nog för rättigheter. Är mänskliga rättigheter beroende av medborgarskap?

11.10 Per Selle. Frivillighetens marginalisering

12.00 Lunch

13.00 Panelsamtal om Identitet, folkbildning och mobilisering (Eva Nikell, Araia Ghirmai Sebatu, Macarena De La Cerda, Kina Thorsell, Magnus Dahlstedt)

14.00 Fem parallella sessioner (Ordfront, Fredrik Löfgren, Region Östergötland/Västmanlands länsbildningsförbund, Anders Mildner + fortsättning på panelsamtalet). Mer info i programbladet, se nedan.

15.15  Hans Abrahamsson. Vägar till ett motståndskraftigt samhälle

16.30 Ut ur Crusellhallen (lite tidigare än förra året, då vi måste rigga för kvällsföreställningen).

Obs! Extra insatt programpunkt:  16.45-18.00 Tillit som drivkraft i samhället. (Spegelsalen)

middag 18.15

Kvällsföreställningen ”Vi släcker mörkret” börjar kl 20 (slut ca 21.00)
Onsdag 29/11

9.00 Introduktion till dagen

9.15 Johan Ehrenberg. LÖSNINGEN. Vad vi vill göra och vad vi måste göra

10.20 Fika

10.40 Parallella sessioner på olika teman med anknytning till omställning för ett motståndskraftigt samhälle . (Från Potatisrevolution till demokratisk mobilisering idag– Håkan Blomqvist, Ekopedagogik för Hållbara lokalsamhällen – Niklas Högberg/Ingrid Stiernström, Ny ekonomi – Thomas Holmgren, Folkbildning och omställning– Åsa Ringström/Benton Wolgers , Kulturen som katalysator och omställningskraft – Sira Jokinen Lisse/Eva Fornåå)

Mer info i programbladet nedan.

11.40 Johan Ehrenberg avrundar

12.10 Lunch

13.00 Stina Wollter Motståndet i kroppen buret

14.00 Avrundning, Hans Abrahamsson, avslutning

15.00 Slut​​, fika.

Ladda ner årets program.