Folkbildarforum

Program

Agneta Stark kommer att prata om demokratiska visioner, Jeff Werner om postdemokratrisk kultur, Brit Stakston om makt, medier och globalt systerskap.

Charlotta Mellander kommer att prata om stad och land och ”utanförskapsområden”. Kent Wisti medverkar om religion och mänskliga rättigheter, tro som enande eller splittrande kraft, att mötas kring tvivel och tro…

Fullständigt program med tider presenteras  i september.

Vi behöver framtidstro, visioner, och en vilja att agera för att stå emot när demokratiska värden och mänskliga rättigheter ifrågasätts.

Förmiddag: föreläsningar på temat demokrati eller växande samhällsklyftor.
– Är religion en mänsklig rättighet?
– Stad och land
– Efter #metoo?
– Tillit och civilsamhälle

Eftermiddag: parallella sessioner på samma teman som under förmiddagen, teater och en avslutande föreläsning med Agneta Stark om demokratiska visioner.

Middag med tema folkhögskolan/folkbildningen 150 år, med inbjudna gäster.

Kväll: Lunnevads Folkhögskolas 150-års föreställning.

Moderator: Erik Wagner

Fortlöpande på vår blogg och i vår tidning presenterar vi programpunkter och föreläsare. 

Här ser ni programmet för konferensen Ta inte demokratin för given!, som vi arrangerade den 17/4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powerpoints från Folkbildarforum 2017, Mod och Motstånd: Lena Halldenius, Hans Abrahamsson – tisd, Hans Abrahamsson – ons, Johan EhrenbergNiklas Högberg/Ingrid Stiernström, Håkan Blomqvist, KISAM, Region Östergötland, Västmanlands länsbildningsförbund, Ordfront,

Nyfiken? Ladda ner  2017 år program.