Folkbildarforum

Program

Fullständigt program presenteras efter sommaren.

Vi behöver framtidstro, visioner, och en vilja att agera för att stå emot när demokratiska värden och mänskliga rättigheter ifrågasätts.

Förmiddag: föreläsningar på temat demokrati eller växande samhällsklyftor.
– Är religion en mänsklig rättighet?
– Stad och land
– Efter #metoo?
– Tillit och civilsamhälle

Eftermiddag: parallella sessioner på samma teman som under förmiddagen, teater och en avslutande föreläsning med Agneta Stark om demokratiska visioner.

Middag med tema folkhögskolan/folkbildningen 150 år, med inbjudna gäster.

Kväll: Lunnevads Folkhögskolas 150-års föreställning.

Moderator: Erik Wagner

Fortlöpande på vår blogg och i vår tidning presenterar vi programpunkter och föreläsare. 

Här ser ni programmet för konferensen Ta inte demokratin för given!, som vi arrangerade den 17/4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powerpoints från Folkbildarforum 2017, Mod och Motstånd: Lena Halldenius, Hans Abrahamsson – tisd, Hans Abrahamsson – ons, Johan EhrenbergNiklas Högberg/Ingrid Stiernström, Håkan Blomqvist, KISAM, Region Östergötland, Västmanlands länsbildningsförbund, Ordfront,

Nyfiken? Ladda ner  2017 år program.