Folkbildarforum

Etikett: kultur och hälsa

Folkbildarforum 2015

Må bra med kultur

fredag 06 november 2015

Må bra med kultur

I Östergötland kan patienter ta hjälp av kultur för att förbättra sin hälsa. Det är följden av Må bra med kultur, som funnits sedan 2012. Nu kommer Maria Linderström till Folkbildarforum för att hålla ett seminarium under andra dagen av Folkbildarforum.

Maria Linderström har en bakgrund som kulturvetare och pedagog och arbetar idag på Centrum för hälso- och vårdutveckling med området Kultur och hälsa.

– Jag har arbetat både med det formella och informella lärandet, för barn, ungdomar och vuxna. Som kulturvetare har jag varit verksam inom både det bildpedagogiska fältet såväl som det kulturhistoriska. Mina arbeten har också inneburit att skapa nya forum och mötesplatser såsom utställningar, kreativa verkstäder och en hel del projektledning, säger Maria.

På Folkbildarforum ska Maria presentera Må bra med kultur, hälso- och sjukvårdens satsning på kultur som komplement till vård och behandling i Östergötland. Det är ett koncept som funnits sedan 2012 där patienter kan prova kultur som verktyg för ökad hälsa och välbefinnande.

– Det finns evidens för att kultur kan kopplas till hälsa.  Det finns forskningsrapporter för särskilt riktade aktiviteter (t ex musik i smärtlindrande syfte) och rehabilitering av specifika diagnoser (t ex dans för Parkinsonpatienter) men också för att upplevelsen av kultur kan starta positiva processer i kroppen som stödjer läkning.

Inom Må bra med kultur står deltagarens upplevelse av kulturaktiviteten i fokus, men också mötet med sig själv och andra människor. Centralt är det prestationsfria och lustfyllda förhållningssättet. Det betyder inte att utvärdering är sekundär och Må bra med kultur utvärderas kontinuerligt. Men utgångspunkten är från deltagarens perspektiv.

– Utvärderingen är inte ett traditionellt mätande av hälsoutfalldå man kan vara sjuk och ändå uppleva  livskvalitet. Vårdpersonal får också ge sina synpunkter på konceptet liksom kulturaktörerna som är involverade. På så vis finns det ett resultat att arbeta vidare utifrån.

Maria Linderström håller seminariet Må bra med kultur under Folkbildarforums andra dag. Anmäl dig senast idag 6 november!

 

Taggar: , ,