Folkbildarforum

Arkiv för månad: augusti 2013

Folkbildarforum 2013

Kajsa Balkfors om cirkus och solidarisk individualism

tisdag 27 augusti 2013

Kajsa Balkfors om cirkus och solidarisk individualism

Vad kan vi lära oss av cirkusen? Massor! Fråga bara Kajsa Balkfors som forskat på, och själv praktiserat, cirkusens kreativa kraft. Hon har visat att många ”omöjliga” projekt kan ros i hamn med ett kreativt tänkade, inspirerat av cirkusen. Bland annat har hon forskat på hur ekonomer och cirkusartister kan lära av varandra. Och det var inte alltid som cirkusartisterna var de som var mest kreativa…

Mest känd är hon för sitt arbete med Cirkus Cirkör. Där var hon forskningschef och VD under många år. Här pratar hon om hur viljan att förändra världen var en avgörande drivkraft. På så sätt driver Kajsa en oerhört spännande mix av kreativitet, företagande och forskning.

– Mitt första möte med nycirkusen påminde mig om att jag kan lära mig flyga om jag bara vill det. Mitt favoritord är solidarisk individualism och min starkaste drivkraft är att skapa förutsättningar för medvetet växande, för individer, organisationer och samhälle, säger Kajsa.

Tillsammans med Navid Modiri kommer Kajsa till Folkbildarforum med Sverige 3.0. Varmt välkommen säger vi till Kajsa Balkfors!

Läs mer om Kajsas forskning här.

Forskning, Kalendarium

Kurs i kulturhälsa lockar många

måndag 26 augusti 2013

Kurs i kulturhälsa lockar många

Den 10 september börjar kursen Kultur för hälsans skull – empati och medkänsloutveckling. Det bygger vidare på hälsotemat från förra årets Folkbildarforum och knyter även an till årets tema Samexistens på lika villkor.

Kursen blev fullbokad redan efter vårt första utskick tidigare i år (prenumerera på nyhetsbrevet här). Kul att det finns ett stort intresse för kopplingen mellan kultur och hälsa!

Kursen leds av medicine doktor Eva Bojner Horwitz som även får hjälp av en dansare och en skådespelare vid två tillfällen.

Under kursen får deltagarna kunskap om hur olika kulturella aktiviteter påverkar kroppen och hur ett förändrat medvetande ökar livskvaliteten. Kursen innehåller både teori och praktik, och framför allt många möjligheter att prova på själv. Deltagaren får en egen genomlevd erfarenhet av hur kulturhälsa verkligen känns i kroppen.

Det gör att hen kan prata av egen erfarenhet när hen sprider vidare kunskaperna. Bland deltagarna finns folkhögskolelärare och studieförbundens medarbetare, men även medarbetare från regionförbundet Östsam, Landstinget och Hemslöjden, som nu får tillsammans möjlighet att fördjupa sina kunskaper om kulturhälsa.

Kurslitteratur är Eva Bojner Horwitz bok ”Kultur för hälsans skull” som du kan provläsa här.

Läs mer om Eva i tidskriften Sunt liv: Kultur kan lindra smärta

Bloggstafett

Folkbildningen – en plats för samexistens på lika villkor

måndag 12 augusti 2013

Folkbildningen – en plats för samexistens på lika villkor

”Plötsligt förstod jag att min röst också räknades. Lika mycket som alla andras. Jag hade varit den grå tysta musen i hörnet i hela mitt liv men på folkhögskolan frågade andra efter min åsikt och det spelade plötsligt roll vad jag tyckte. Från och med nu tänker jag använda min röst, både i samtal och i demokratiska val”.

”I den vanliga skolan satt jag längst fram och var artig och svarade på frågor. Men ingenting fastnade egentligen. I studiecirkeln lärde jag mig för min egen skull, på mitt sätt, jag fick inte bara in det i hjärnan utan i hjärtat och kroppen också. Det är himla stor skillnad”.

I över tio år har jag arbetat politiskt med utbildnings- och folkbildningsfrågor. Under den tiden har jag träffat många människor som deltar eller har deltagit i folkbildningsverksamhet av olika slag. De två rösterna ovan är representativa exempel på hur de kan beskriva det unika med folkbildning.

Alla som är folkbildare i grunden vet precis vad personerna ovan menar. Men det betyder inte att det alltid är lätt att slåss för folkbildningen i en omvärld där allt ska räknas och mätas här och nu och där sociala investeringar som ger resultat på lång sikt ofta lämnas därhän. Hur ställer man en bra äldreomsorg, fler lärare i skolan eller för den delen järnvägsinvesteringar mot flummiga resonemang som upprätthållandet av en livaktig demokrati, mänsklig tillväxt, delaktighet och inflytande och möjligheten att ta makten över sitt eget liv?

Vi ska naturligtvis aldrig sluta att slåss för ökade resurser till folkbildning på alla nivåer. Men folkbildningen vore inte folkbildning om vi inte vid sidan av den kampen klarade av att fokusera på våra huvuduppgifter.

Det folkbildning många gånger handlar om är att erbjuda möjligheter till comeback i livet för människor som av olika anledningar behöver det. På grund av till exempel arbetslöshet. Funktionsnedsättning. Ensamhet. Mobbning. Men folkbildningen har också en progressiv och samhällsutvecklande roll. Det handlar om att ge utrymme och lyfta fram trender och tendenser, paradigmskiften som påverkar människor på olika sätt, som skapar behov, intressen, problem eller ökar människors förutsättningar att komma till tals och utöva sina demokratiska rättigheter.

Folkbildningen är en unik plats där mångfald alltid bejakas, såväl när det gäller människor som idéer. För mig betyder samexistens på lika villkor i folkbildningssammanhang att alla faktiskt räknas. Att allas kunskap är värd att tas tillvara. Att alla är värda att lyssnas på. På så sätt vidgas allas våra vyer.

Om vi lyckas med det? Ofta men inte absolut inte alltid. Men det är upp till fler att bedöma. Vad tycker du? Kom ihåg att även din röst räknas.

Detta är ett gästinlägg av en stafettbloggare. De skriver ett inlägg och väljer själva vem de skickar vidare uppdraget till. Denna gången är det Louise Malmström, ordförande för ABF Östergötland och riksdagsledamot.

Läs fler inlägg i stafettbloggen

Forskning, Kalendarium

Föreläsning med Sveriges enda professor i vuxenpedagogik

fredag 09 augusti 2013

Föreläsning med Sveriges enda professor i vuxenpedagogik

Andreas Fejes är Sveriges enda professor i vuxenpedagogik. 3 september håller han en frukostföreläsning som frågar huruvida dagens folkbildning verkligen är frigörande. Kom på föreläsningen och lär dig mer om vilka styrningspraktiker som är vanliga inom folkbildnignen, och vad du kan göra åt det. Föreläsningen följs av en gemensam diskussion.

Bildning och bekännelse, 3 september kl 9-10 med frukost från 8.30. Anmälan görs till anneli@bildningsforbundet.se. Läs mer om Andreas Fejes här.

Så här beskriver Andreas själv föreläsningen:

”I denna föreläsning kommer jag att argumentera för att folkbildningen, trots sitt intresse och ambition för att bidra till människors frigörelse, genom just denna ambition bidrar till att skapa just det motsatta – en medborgare som görs ansvarig för sin egen situation. Snarare än att ”samhället” är den självklara garanten för den enskildes frihet och välmående, läggs detta ansvar över på den enskilde medborgaren.”

”Sådan form av styrning kan bland annat ses genom de mängder av praktiker där vi idag uppmuntras att tala om oss själva, våra drömmar, aspirationer och önskningar i livet. En huvudfråga blir: Är inte folkbildningen, likväl andra praktiker, en del av av en neoliberal styrningsregim? Under föreläsningen ges exempel på bekännelse- och styrningspraktiker inom folkbildningen följd av gemensam diskussion.”