Folkbildarforum

Arkiv för månad: juli 2014

Diverse

Folkbildningen förändrar inte världen

torsdag 24 juli 2014

Folkbildningen förändrar inte världen

Som organisatoriskt väsen förändrar folkbildningen inte världen. Men dess deltagare gör det! I varje fall sig själva och därmed troligen världen. Det skriver Göran Lundström, ordförande i Bildningsförbundet Östergötland.

Jag menar att folkbildningen är en viktig del i upprätthållandet av en livaktig demokrati. Den för olika människor samman, över etniska och kulturella gränser, och växlar upp gemensam kunskap till ett större värde och ger förutsättningar för mänsklig tillväxt.

Det har smugit in en syn på folkbildningen som handlar om att det skulle vara subventionerade fritidsaktiviteter för vuxna, och ibland ett planeringsverktyg för offentligheten där man kan beställa insatser på olika problemområden.
Men genom folkbildningen får människor möjlighet att forma sin livsplan och gå vidare inom ramen för formella institut på olika sätt. Vi är således inte en anordnare/utförare vilken som helst som går att upphandla med priset som grund.

Dessutom lever vi med hemvist i kultursektorn, inte minst ekonomiskt. En sektor där vikten numer läggs på evenemang, utbud, upplevelse, underhållning och rekreation. En mycket instrumentell syn på kulturbegreppet. Något som avviker från den bildningsverksamhet som bedrivs.

Folkbildningens kultursyn innebär att kultur uppstår i ett adaptivt samspel mellan människor och omgivning. När människor samarbetar måste de komma överens om språk, verktyg, kunskaper och hur man löser konflikter. Våra arbetsformer fokuserar på det kollektiva lärandet och eget skapande i interaktion med andra, något som rustar deltagare inför andra sociala arenor och deltagande i samhällslivet.

Den förändrade kultursynen och det framväxande ”new public managementsamhället” har gett stora konsekvenser. Vi ska bedömas och mätas som vilken annan aktör som helst, utbudet och tematiskt innehåll i kurser och studiecirklar blir mätbart liksom omfattningen. Succesivt har bilden och kunskapen om vad vi egentligen är och gör – det som är kärnan i vår verksamhet – suddats ut.

Det är dags att sätta bildningen i fokus för det livslånga lärandet, eller vad säger t.ex. politiker så här i valtider?

Diverse

Drömmar om framtiden kan vi inte skapa ensamma

måndag 14 juli 2014

Drömmar om framtiden kan vi inte skapa ensamma

Det bästa med mitt jobb är att jag så ofta får träffa kloka och engagerade människor. Det har blivit massor av sådana möten under våren. Jag tänkte prata om ett av dem här. Det var i maj när vi hade frukostseminarium om Casinosamhället med Magnus Dahlstedt, biträdande professor på Linköpings universitet. 

Det var en utmanande start på en arbetsvecka. Väckte många tankar. Magnus pratade om det medborgarideal som vår tid mejslar fram. Bilden av en medborgare vars liv består av ständiga förbättringsprocesser och makeovers, av val och risktagande. Ansvaret för att lyckas i livet läggs på individen, och det är hen själv som ska skapa sin framtid genom att välja, och välja rätt.

En valofrihetens tidevarv, som Magnus kallar det. Istället för att prata om ”friheten att välja” så kan man ju prata om ”tvånget att välja”. Ibland kan man faktiskt inte avstå från att välja. Livslångt lärande som folkbildningen ofta lyfter fram, även den kommer utifrån en idé att du som individ måste ständigt förbättras, göra dig anställningsbar, anpassa dig till förändringar i världen. Även i vårt språkbruk använder vi uttryck som ”växa som människa”, ”hjälp till självhjälp” ”egen makt” och så vidare.

Livet är som ett spel, och som i alla spel finns det vinnare och förlorare. För att kunna välja måste du känna till hur dina tidiga val påverkar dina möjligheter att välja senare i livet. Du behöver goda rådgivare, och därför styr din bakgrund dina möjligheter att lyckas.

Men det som kanske berörde mig allra djupast i Magnus föreläsning var att i Casinosamhället finns ingen framtid, allting bara upprepas i oändlighet, utan dröm eller politisk ambition om framtiden. Politikerna presenterar sig lite som idrottsmän, och media gör likadant. Man tävlar om att vinna debatten, snarare än att diskutera innehållet i politiken.

Det verkar som att fler och fler saknar känsla av sammanhang och samhörighet. Trots ekonomiskt välstånd sjunker välmåendet i flera rika länder. Drömmar om framtiden kan vi inte skapa ensamma. Till det behövs ett brett demokratiskt samtal där man ser till att olika människor och erfarenheter får plats och tas vara på bästa sätt. Där gav Magnus folkbildningen en rejäl utmaning!

Mitt under föreläsningen kom jag på att tänka på den enorma förvåningen, som jag upplevde när jag skaffade min första smartphone. Lite prylgalen som jag är fipplade jag med min smarta mobil, såklart utan bruksanvisning. Fick fram kamerafunktionen, men det var ju något fel på kameran. Motivet som visades på skärmen var nämligen inte omvärlden som jag ville föreviga, det var mig själv jag såg. Vilken onödig uppfinning tänkte jag, vem vill ta foto på sig själv?

Nu såg jag plötsligt den direkta kopplingen till fokus på individen. Bilder skall du ta för att presentera dig själv som varumärke på bästa sätt för omvärlden. Och då kom jag på en idé. Jag vill inte se en selfie till! Jag vill se bilder på gemenskap, dialog, samtal, samhörighet. Jag kommer att tänka mer på det här framöver, och det kanske du också vill?

Ta fram kameran, rikta den mot vänner, kollegor, kurskamrater och sprid bilden över hela internet. Visa våra gemenskaper. För det är tillsammans som vi ska gå in framtiden!

– Anneli Dahlqvist Pettersson, kanslichef på Bildningsförbundet Östergötland.

Taggar: , , , , , ,

Folkbildarforum 2014, Kalendarium, Utbildning

Lär dig att crowdfunda ditt eget projekt

torsdag 03 juli 2014

Lär dig att crowdfunda ditt eget projekt

Det är väldigt många som pratar om crowdfunding. Nu har du äntligen chansen att lära dig hur du och er organisation kan dra nytta av det!

Välkommen på workshop i oktober tillsammans med Crowdculture. Det är en tre timmars workshop där du får allt du behöver för att själv komma igång. Sedan jobbar du vidare själv med tips och råd från Crowdculture, och därefter lanseras projektet på Folkbildarforum i november. Det innebär att du kommer få uppmärksamhet för ditt projekt redan från start!

Antal platser är begränsat, så anmäl dig tidigt om du vill vara säker på att få plats. Det kostar endast 150 kronor per person, så missa inte den här chansen!

Läs mer och anmäl dig här.

Taggar: , ,