Folkbildarforum

Arkiv för månad: augusti 2014

Valåret

Valinformation på flera språk

lördag 30 augusti 2014

Valinformation på flera språk

Nu släpps viktig information om valet på sju nya språk, som förstås av nästan en halv miljon människor totalt sett.
– Det är viktigt både för att öka valdeltagandet och ge en inkluderande signal, menar Anneli Dahlqvist Pettersson på Bildningsförbundet Östergötland. Läs mer om vårt ställningstagande på SvD Brännpunkt 29 juni.

Valmyndigheten vill inte översätta utförlig valinformation på språk som pratas av medborgare som är födda utanför Sverige. Detta trots efterfrågan, som studieförbunden i länet får från sina medlemsorganisationer och verksamheter i miljonområden. För demokratiminister Birgitta Ohlsson räcker det med minoritetsspråken, som hon skrev i sin replik till BFÖ på SvD Brännpunkt 3/7. Hon betonade att regeringen lägger 60 miljoner kronor på att öka valdeltagandet och att unga och utrikes födda är prioriterade grupper. I somras publicerades broschyren ”Val i Sverige” på Sveriges minoritetsspråk på valmyndighetens hemsida. För första gången kunde samer och romer läsa detaljerad valinformation på sitt modersmål.  Det skedde först efter flera månader av påtryckningar från Bildningsförbundet Östergötland (BFÖ) och 15 år efter att Sverige stadfäste Europeiska minoritetsspråkskonventionen.

När staten säger nej får folkbildningen göra statens jobb

Det är självklart att grundläggande demokratisk information i ett mångkulturellt samhälle ska finnas på fler språk än så menar vi. Och nu tar vi saken i egna händer. Precis som vi lovade i vår replik till demokratiministern.

Nu publiceras broschyren ”Val i Sverige” på sju nya språk: bosniska, nord- och sydkurdiska, spanska, somaliska, arabiska och persiska. Översättningarna av valmyndighetens broschyr ”Val i Sverige” är framtagna av Semantix, en välrenommerad översättningsbyrå. Detta för att garantera riktigheten. Bildningsförbundet Östergötland har skickat förfrågan om hjälp till finansiering till samtliga riksdagspartier med ett undantag, då pengarna inte räcker till alla språk som vi ville översätta till. Därför blev det dessa sju språk, som är mest efterfrågade just nu.

Du kan också hjälpa till. Sprid informationen, ladda ner, lägg ut på din hemsida! Vi tror att det sänder en viktig signal om att Sverige faktiskt värnar om en mångkultur. Och kanske får det fler att rösta, så att resultatet blir mer representativt för hela Sverige.

Ladda ner översättningarna som pdf

Folkbildarforum 2014, Forskning

Wanjiku Kaime-Atterhög: Att lära sig tillsammans med de man hjälper

tisdag 26 augusti 2014

Wanjiku Kaime-Atterhög: Att lära sig tillsammans med de man hjälper

Aktionsforskaren Wanjiku Kaime Atterhög gick från distanserad forskare till aktiv socialentreprenör, som vi skrivit om tidigare. Nästa steg för henne var att lära bland andra politiker och socialarbetare om hur man måste nå barn på deras villkor för att kunna hjälpa dem. Vi tycker detta är oerhört spännande, eftersom det har en tydlig koppling till folkbildning i allmänhet och årets tema i synnerhet.

Engagemang, driv och stora hjärtan är bra förutsättningar när man arbetar med barn. Men det räcker inte alltid, vilket vi nog alla sett på exempel på. Att vilja hjälpa är en bra utgångspunkt, men det kan ändå bli fel. Det kan rentav få motsatta effekter.

Innan man lär sig praktiska metoder så behövs vissa grundläggande kunskaper och färdigheter. När det gäller gatubarn så ska man lära vad som är normal utveckling – både fysiskt, socialt och själsligt. Annars finns det risk att man hamnar fel och försöker hjälpa med något som är normalt för dem i deras situation.

Därefter får man lära sig att hantera kameror och filmkameror, skriva ansökningar och driva ett projekt. Först efter det är det dags att komma in på det praktiska arbetet. Och det kan vara en väldigt omvälvande process.

– Det handlar om att nå barnen och involvera dem genom att bemöta dem med genuin respekt och omtanke. Många tror att man gör det, medan man i själva verket gjort det utifrån sin egen förståelse istället för barnens. Det är att att tro att man själv vet bäst, och det är viktigt att diskutera det misstaget. Själv lärde jag mig mycket av att “göra fel” i början.

Den här processen kan bli chockerande för en del, speciellt de som själva vuxit upp under utsatta förhållanden. Det händer att folk bryter ihop under hennes utbildningar, när de inser hur de förhållit sig till barnen. Det blir en transformativ process där inte bara barnen förändras, utan även en själv.

När Wanjiku lär ut sina metoder i Sverige så fungerar det på ett liknande sätt som i andra länder. Hon har försökt att få mer gehör för sina idéer här, men det har gått trögt än så länge. Hon tycker att det görs bra arbete i Sverige, bland annat inom folkbildningen, men man fokuserar ofta på bara en del av personen man hjälper, och missar helheten. Det gäller att se hela personen.

I nästa bloggpost med Wanjiku pratar vi mer om hur hennes arbete befinner sig i gränslandet mellan forskning, socialt arbete och entreprenörskap.

Foto: Jack Mikrut. Läs mer om Wanjiku.

Taggar: , , , , , , ,

Folkbildarforum 2014

PA Ståhlberg: Riktig kreativitet har inget mål

måndag 11 augusti 2014

PA Ståhlberg: Riktig kreativitet har inget mål

Vi pratar vidare med PA Ståhlberg, som kommer till Folkbildarforum i november för att prata om hur hjärnan, tänkandet och kreativiteten fungerar. Han menar att vårt tänkande formas mycket av det som är runt omkring oss. Har du funderat på hur alla fyrkantiga former påverkar våra hjärnor, till exempel?

Vi är alla beroende av vår egen begreppsvärld. När vi förstår värden och världen runt omkring oss så kan vi inte bara låtsas som om vi inget vet. Våra minnen och vår kultur gör att vi förstår det på ett visst sätt. Det är till exempel många som säger att industrialismen hänger ihop med ett logiskt sätt att tänka på. Men det är inte samma sak som att verkligen förstå vad det innebär för en själv. På riktigt.

Om du ser dig omkring där du är just nu, så är det troligen fyllt av räta vinklar. Byggnader, rum, möbler, skärmar, verktyg, pappersark, och så vidare. Varför ska de se ut just så? Och hur påverkar det vårt sätt att tänka?

– Jag brukar dela upp tänkandet i tre. Det logiska är vårt vanliga sätt att tänka på. Det nya är en slags brainstorming och produktvecklingstänk. På sätt och vis hör både dessa till industrialismen. Det annorlunda däremot, är att vara kreativ och bryta mönster. Hoppa ur systemet, så att säga.

PA ser att många blir begränsade av ett stelt fokus på att uppfylla vissa mål.

– Att sätta upp tydliga mål är viktigt i vissa sammanhang. Men om man är ute efter något genuint annorlunda så kan det vara ett hinder. Om man redan vet vad man är ute efter, så kommer man inte fram till något annat än just det. Man förstärker det som redan finns. Och med tanke på hur världen ser ut idag, så kan vi inte göra det längre. Folkbildningen kanske är kvar i ett industrialistiskt tänkande utan att man riktigt tänker på det, till exempel.

Ja, det ligger kanske något i det? Det kommer vi säkerligen få höra mer om i november! Vi återkommer till PA framöver i bloggen och får höra mer om hans spännande idéer. Under tiden kan du  läsa mer om PA här.

Taggar: