Folkbildarforum

Arkiv för månad: oktober 2014

Folkbildarforum 2014

Ung Cancer till Folkbildarforum

fredag 31 oktober 2014

Ung Cancer till Folkbildarforum

Visst har du väl hört talas om Ung Cancer? Kanske har du sett deras F**k cancer-armband? Nu kommer Julia Mjörnstedt till Folkbildarforum för att prata om deras historia och hur de jobbar idag.

Sedan starten 2011 har Ung Cancer växt till en av Sveriges mest välkända organisationer. Julia Mjörnsted och Hanna Wekell ville skapa ett forum för unga som drabbats av cancer. När YouTube-klippet Det är okej att känna spreds som en löpeld över nätet, blev det en enorm respons.

Idag jobbar Ung Cancer både för unga vuxna som diagnosticerats med sjukdomen och för unga anhöriga. Ung Cancer har som uppgift att skapa mötesplatser, sprida information och vara de ungas röst både på individ- och gruppnivå.

– Vi arbetar för att ingen ska känna sig ensam i det de går igenom och att de alltid ska veta att det finns någonstans de kan vända sig om de behöver hjälp.

Julia pratar på Folkbildarforum 19 november. Läs mer om Ung Cancer på deras hemsida.

Taggar: ,

Folkbildarforum 2014

Brainstorm eller brainfreeze?

fredag 31 oktober 2014

Brainstorm eller brainfreeze?

Du känner säkert igen honom från TV eller från Sveriges stora standupscener. Men bakom kameran är han kanske ännu mer känd. Patrik Larsson skriver material för både komiker, serier och reklamfilm. Och på Folkbildarforum pratar han om hur vi gör för att tänka mer kreativt och inte fastna i en brainfreeze.

– En stor skillnad finns mellan humor och reklam, vad gäller kreativt tänkande. Och det handlar om ramar. När man skriver för reklam så finns det tydliga ramar att förhålla sig till. Syfte, budget, budskap, och så vidare. Där är humor mycket friare.

– Fast samtidigt behöver man ramar för humor också. Om någon säger till mig ”Säg något roligt” så kommer jag ju aldrig på något. Men om de säger ”Säg något roligt om pingviner” så blir det mycket lättare. För då det finns det något att förhålla sig till.

Detta kommer Patrik prata mer om på Folkbildarforum 19 november. Hans föreläsning Brainfreeze handlar om vad man ska göra när tänkandet låser sig. När det blir helt tyst under brainstormingen och man inte längre kommer någonstans.

Ofta handlar det om att hitta nya infallsvinklar. Att gå och bowla istället för att älta problemet. Att ta sig an saker på nya sätt. Patrik kommer ofta tillbaka till hur viktigt det är att fylla på med nya erfarenheter, i allmänhet. Man ska inte bara gå på rutin, utan försöka att fylla på sitt inre förråd. Då blir det lättare att associera till nya saker i alla möjliga sammanhang.

– Det ska bli väldigt kul att få komma till Folkbildarforum och prata om det här, säger Patrik. Och vi kan inte annat än hålla med!

 

 

Taggar: ,

Folkbildarforum 2014

Ska alla göra som marknaden nu?

onsdag 29 oktober 2014

Ska alla göra som marknaden nu?

Anna Fyrberg Yngfalk forskar inom företagsekonomi med inriktning på marknadsföring. Hon är särskilt intresserad av hur ideella föreningar påverkas av marknaden, delvis med tanke på hennes egen bakgrund inom idrottsrörelsen. Du träffar henne 19 november klockan 9.00 på Folkbildarforum.

Kan du berätta lite kort om din bakgrund och din forskning?

Jag disputerade 2011 vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet och jag forskar inom marknadsföring och konsumentkulturstudier. Just nu gör jag min postdoc forskning vid Ersta Sköndal Högskola och Stockholms universitet.

Jag har en bakgrund inom idrottsrörelsen och har vuxit upp inom ridsporten. Där har jag varit ideellt aktiv och tävlat i hästhoppning under många år. Forskning tar mycket tid och det gör hästar också så idag motionsrider jag bara några dagar i veckan. Intresset för idrotten och idrottsrörelsen har följt mig i min forskning och flera av de studier som jag har genomfört problematiserar spänningen mellan marknadskrafter och ideell verksamhet. Spänningar som inte är lätta att hantera för ideella organisationer och där det ideella uppdraget ska genomföras samtidigt som marknaden allt mer har blivit normen för hur organisationer ska ledas och organiseras.

Det jag är intresserad av i min forskning är att föra fram kritiska perspektiv i synen på marknadsföringens roll i dagens samhälle, inte minst för att vi idag lever i ett marknadssamhälle och där vi alla är påverkade av och lever med marknaden.

Hur hänger din forskning ihop med civilsamhället i stort, och med folkbildningen?

Mycket av den forskning jag nu bedriver handlar om förändringar av förutsättningarna för civilsamhället och vad en ökad marknadisering och ekonomisering av samhället har för konsekvenser för civilsamhället. Det här är en utveckling som också tar sig uttryck i en ökad professionalisering inom den ideella sektorn och där föreningar anpassar sin verksamhet utefter marknadsideal och praktiker om hur verksamheter ska organiseras. Det här leder till nya frågor om hur ideella organisationer ska dels värna om sin särart och sitt uppdrag och dels svara upp mot ökade krav på marknadsanpassning.

 

Taggar: , , , , , , ,

Folkbildarforum 2014

Karin Adelsköld – från kulturvetare till teknikbloggare

måndag 27 oktober 2014

Karin Adelsköld – från kulturvetare till teknikbloggare

Karin Adelsköld tror att hon fått en folkbildarbacill. Med två lärarföräldrar och ett förflutet inom public service radio, har hon alltid haft ett intresse av att lära andra. 1995 jobbade hon på Sveriges Radio med ett program som hette ”veckans fångst på nätet” som pratade om nya hemsidor som dykt upp under veckan. Ja, sånt gjorde man faktiskt på den tiden.

– Där började mitt intresse för det digitala. Jag var ju egentligen kulturvetare då, men eftersom internet sågs som kultur och underhållning på den tiden, så hamnade det på mitt bord, säger Karin.

Karin såg hur teknik ofta framställdes som onödigt komplicerad. Hon menar att det är så idag också. Många tjänar pengar på att göra teknik krångligare än vad den egentligen är.

– 2008 startade jag och Johanna Ögren bloggen lillagumman.se. Vi höll själva på att uppdatera våra kunskaper, och tänkte att vi kunde blogga om det också. Det behövdes verkligen, eftersom det mesta av det slaget var riktat till män eller tekniskt kunniga. Vi hade helt enkelt fått höra ”nä men lilla gumman, det förstår du väl” en gång för mycket. Och bloggen blev också väldigt populär. Tre år senare utsågs den till årets teknikblogg på Blog Awards.

Idag arbetar Karin framför allt med föreläsningar, i vitt skilda sammanhang. På Folkbildarforum kommer hon att föreläsa om samhällsförändringar och teknikutveckling, och hur vi hittar modet att använda tekniken.

– Många ungdomar kan tekniken väl, men det betyder inte nödvändigtvis att de använder den på nyttiga sätt. Nu finns det mer information än någonsin att förhålla sig till, och det är vi med lite mer erfarenhet ofta bra på. Det ska vi inte glömma bort, uppmanar Karin.

Läs mer om Karin här i bloggen.

Foto: Theresia Köhlin

Taggar: , ,

Folkbildarforum 2014

Därför måste civilsamhället förändras

torsdag 23 oktober 2014

Därför måste civilsamhället förändras

Troed Troedson kommer till Folkbildarforum för att prata framtid och ledarskap. Här får vi höra mer om hans tankar kring just folkbildning och civilsamhälle.

Vi har redan skrivit om Troed i bloggen (här och här) om här fortsätter att skriva om hans framtidstankar. Precis som i det här YouTube-klippet, menar Troed att organisationer ofta förfaller efter en stark början. Så är det för alla organisationer och rörelser. Inom folkbildningen så började man med tydliga framtidsvisioner om vilket samhälle som skulle byggas. Nu saknar vi däremot starka bilder.

– Antingen så intar man en försvarsställning, eller så går man till attack. Eller så säger man helt enkelt ”så här kan vi inte ha det!” och tycker att allt som förändrar situationen är rätt. Det blir lite meningslöst.

Detta liknar det som Magnus Dahlstedt pratade om förra året, och även en del som skrivs i Dom kallar oss strutsar. Troed betonar att en organisation eller till exempel en stad måste börja driva förändringsarbetet innan det är för sent.

– Titta på till exempel Malmö och Trollhättan. Där visste man länge att industrierna skulle försvinna, men man gjorde inte mycket åt det. Det klart att det blir kris då! Varför började man inte förändringen tidigare? frågar sig Troed.

En förändring som civilsamhället måste förhålla sig till nu, enligt Troed, är vårt nya sätt att engagera oss på: snabbt och fragmenterat.

– Föreningen är en problematisk organisationsform. Den passar inte för framtiden, eftersom vi engagerar oss kort och specifikt nu. Vi gillar inte att göra längre åtaganden som att gå med i en förening, till exempel. Om man tittar på politiken så har partierna det svårt att få medlemmar, men det politiska livet är allt jämt starkt. I idrotten finns en liknande situation också.

Även om det inte stämmer för allt och alla, så är det en ganska tydlig tendens på många håll. Kanske känner du också igen det? För folkbildningen så funderar Troed på vad det är som vi vill behålla. Är det systemet som man har byggt upp? Eller är det det fria och frivilliga lärandet som sådant?

– Ska man försvara folkbildningen eller organisationerna? Det är frågan som slår huvudet på spiken, menar Troed.

Läs mer om Troed här i bloggen

Taggar: , , ,

Folkbildarforum 2014, Forskning

Dumpa demokratin för hipp innetrend?

måndag 20 oktober 2014

Dumpa demokratin för hipp innetrend?

Filip Wijkström pratar om att det finns en ny trend som många hänger på utan att reflektera. Det är socialt entreprenörskap, som växt fram väldigt snabbt i Sverige de senaste åren. Filip menar att det finns risker för demokratin som man inte får glömma bort.

– Det finns en tendens att dumpa demokratitankarna, och göra allt till socialt entreprenörskap. Det är den hippa innetrenden. Det handlar mindre om föreningar och medlemmar, om hur man delar och tränar makt mellan medlemmar, och mer om marknad och entreprenörer. Det finns bra saker med att tänka i termer av nytänkande och utveckling såklart, men jag saknar analyser av hur det sociala entreprenörskapet och det sociala företaget ska förbättra samhället eller stärka organisationerna, säger Filip. Just nu verkar det bara hända, och det är en av de viktigaste inkörsportarna till ett ökat kommersiellt marknadstänkande som kommer med ett mycket starkt språk som behöver tyglas tidigt i rörelsens eller organisationens regi. Annars finns det en risk att det nya språket och tänket börjar köra och definiera organisationen, snarare än tvärtom.

Men det är inte alla inom folkbildningen som glider bort från sina kärnvärden. Både Färnebo folkhögskola och Kvinnofolkhögskolan i Göteborg verkar jobba med ett värdegrundsarbete som ligger nära sina uppdrag, tycker Filip, och det finns säkert flera andra.

– SISU tycker jag också verkar ligga nära sin huvudman och sitt huvuduppdrag. De fyller sitt uppdrag att vara en resurs för idrottsrörelsen, istället för att bara springa efter statens pengar. Ibn Rushd likaså, med sin tydliga förankring i den muslimska organisationsvärlden. Men generellt sett kan man säga att verksamheter med mycket statligt inflytande och mycket offentliga pengar, har lätt för att driva iväg. Då krävs det en tydlig och medveten styrning från huvudmän och förtroendevalda.

Enligt Filip är det viktigt att välja den väg man vill gå, precis som vi skriver om i strutsboken. Det är att sätta fingret på årets tema också. Vill man till exempel driva den första fasen och utbilda ledare för samhällsförändring? Ska man stötta människor i utsatta eller marginaliserade grupper att komma till makt och insikt, utan att bara göra det för marknadsanpassningens skull? Eller är det bättre att satsa på socialt entreprenörskap fullt ut?

Alla vägar leder till framtiden. Men vilken väg vill vi ta, med vilka partners och varför? Det är frågorna.

Läs mer om Filip

Taggar: , , , , , , , ,

Folkbildarforum 2014

Tre tips för en mer jämställd organisation

fredag 17 oktober 2014

Tre tips för en mer jämställd organisation

Sara Haraldsson på Maktsalongen delar med sig av tre tips för hur du kan öka jämställdheten i din organisation.

Börja prata om det – på riktigt. Håll inte abstrakta diskussioner om feminism, utan kolla på vem som kokar kaffet och vem som får flest frågor. Vem som pratar mest. Ställ obekväma och dumma frågor. Först då kan man upptäcka problemen och framför allt: skapa motivationen till att jobba med dem.

Gör det till en ledningsfråga. Alla måste ta ett ansvar för att sprida arbetet i organisationen, så att det inte bara ligger på en person. Alla vinner på ökad jämställdhet i längden. På kort sikt är det en del män som behöver flytta sig, och det är en utmaning att jobba med. Men det går!

Våga testa. Det är bra att tänka efter och planera, men det är viktigt att inte fastna där. Det här är komplexa frågor, och det kan vara svårt att veta vilken lösning som passar för just er organisation. Testa tio saker samtidigt, så kommer några av dem att fungera. Och se det som en framgång!

Om du vill veta mer om det här, så får du inte missa Maktsalongens workshop på Folkbildarforum i november. Dessutom håller Sara en föreläsning om hennes egna erfarenheter i jämställdhetsarbetet i civilsamhället.

Läs mer om Maktsalongen i bloggen

Taggar: , , , , ,

Folkbildarforum 2014

PA Ståhlberg: Våga testa och mät inte för mycket

onsdag 15 oktober 2014

PA Ståhlberg: Våga testa och mät inte för mycket

Tänkologen PA Ståhlberg har tidigare pratat om hur industrialismen påverkar vårt sätt att tänka, och frågade sig om folkbildningen också är kvar där. Men det här tänkandet finns överallt.

När man utvecklar något inom näringslivet så är man oftast för tidig med att utvärdera nya produkter utifrån marknaden. Man låter inte idén få växa fram ordentligt innan man anpassar den till målet. PA tror snarare att man ska testa flera olika saker och inte vara för snabb med att avfärda det. Annars blir det ingen ändring. På samma sätt tror han att det behövs en pott inom det offentliga för att få ”leka inför framtiden”.

Det handlar alltså om att inte mäta saker för tidigt. Och vissa saker går inte att mäta alls, menar PA. Då administrerar man sönder system så att kvaliteten försvinner, och det enda som finns kvar är siffror. Vi har berört detta tidigare i bloggen, med t.ex Magnus Dahlstedts kritik av new public management. PA pratar framför allt om hur det påverkar tänkadet.

– Ett postindustriellt samhälle måste vara öppet för det oväntade. Många pratar om kreativitet på fel sätt och säger att det finns en kreativ klass som innefattar i princip alla yrken utom fabriksjobb. Men det har ju inte med kreativitet att göra. Kreativitet är något man gör, inte något man är. Det handlar om att tänka utanför mönster som man vant sig vid.

Det gäller alltså att våga chansa, och inte vara en struts. Det ska bli kul att få höra mer från PA i november, och det blir både föreläsning och workshop. Missa inte!

Läs mer om PA Ståhlberg

Taggar: , , , ,

Folkbildarforum 2014

Nominera din favorit!

torsdag 09 oktober 2014

Nominera din favorit!

Nu är det dags att nominera årets folkbildare, lärare, cirkelledare och nytänkare i civilsamhället! Vet du någon som verkligen borde få mer uppmärksamhet? En nytänkare som det pratas för lite om? Trotjänare och nykomlingar, kändisar eller doldisar – spelar ingen roll. Tipsa oss!

På Folkbildarforum delar vi ut pris till:

1. Årets folkbildare
2. Årets nytänkare (i hela civilsamhället)
3. Årets folkhögskolelärare
4. Årets studiecirkelledare

Så här gör du – det är lätt!

Skriv personens namn och vilken kategori du vill nominera i. Skicka in ditt förslag till info@bildningsforbundet.se eller skriv det rakt ut på Twitter eller Instagram med hashtaggen #fofo14. Använd gärna några av bilderna nedan.

Till exempel ”Jag vill nominera Förnamn Efternamn i kategori 2, för hen driver verkligen utvecklingen framåt! #fofo14” eller kanske ”Förnamn Efternamn borde bli årets folkbildare. Punkt slut! #fofo14”.

Vi tar emot nomineringar fram till 31 oktober. Kom ihåg att ditt konto måste vara öppet om vi ska kunna se ditt inlägg. Du får nominera flera stycken också, om du vill.

Förra årets vinnare var Özz Nûjen, Lärarkollegiet på Mo Gårds folkhögskola och Amin Baledi. Nu ser vi till att det blir minst lika bra i år! Använd gärna våra bilder på Facebook, Twitter och Instagram så att fler får reda på detta.

folkbildare2
cirkelledare2
folkbildare3
lärare2
lärare3
nytänkare2

och

nytänkare1
lärare1
folkbildare1
cirkelledare1

Taggar: , , ,

Folkbildarforum 2014, Forskning

Wanjiku Kaime-Atterhög om att samarbeta med näringslivet

onsdag 08 oktober 2014

Wanjiku Kaime-Atterhög om att samarbeta med näringslivet

Wanjiku står med ena foten i universitetsvärlden, och den den andra i näringslivet. Dels för att hon själv är entreprenör, men också för att en del av hennes finansiering kommer från företag.
– Det är svårt att hitta offentlig finansiering i Sverige för ett så långsiktigt arbete som jag vill göra, säger Wanjiku.

Wanjiku spenderade ett helt år på att skriva ansökningar för att få statliga anslag till sitt arbete. Men än så länge har hon inte lyckats. Hon tror att det är svårt bland annat eftersom hon samarbetar med lokala gräsrotsorganisationer. Wanjiku har en del samarbeten med näringslivet, men skulle gärna se mer statligt stöd också.

– Man behöver ju både och. Statligt stöd är viktigt inte minst för att legitimera arbetet och signalera att det är viktigt. Det som är bra med näringslivet är att det går fort, och att de inte styr mitt arbete. Det är ett flexibelt samarbete där jag och t.ex DGC har en ömsesidig respekt för varandras arbete.

För företagen är det ett sätt att få ett erkännande för att man är socialt engagerade. För Wanjiku gör det konkret skillnad som att hon till exempel har kunnat bygga en ny skola för gatubarnen. Här kommer man osökt att tänka på folkbildning och andra aktörer i civilsamhället, som vi skriver om i Dom kallar oss strutsar.

Wanjiku är ett bra exempel på hur nyskapande metoder för socialt arbete i civilsamhället ibland kan få lättare att hitta privat finansiering än offentlig sådan. Det hänger i allra högsta grad ihop med årets tema, Förändring & Framtid. Kan det vara så att nytänkande folkbildning har lättare att hitta finansering i näringslivet, och vad innebär det i så fall?

Ja, det kommer vi att återkomma till här i bloggen. Vi ser i varje fall fram emot att ha Wanjiku på Folkbildarforum 2014! Dessutom har vi inlett ett spännande samarbete tillsammans, som vi kommer att prata mer om här framöver.

Läs mer om Wanjiku här

Taggar: , , , , , , ,

1 2