Folkbildarforum

Arkiv för månad: mars 2015

Folkbildarforum 2014, Kalendarium, Utbildning

Seminariedag: Personlig dialektik med Outsiderskalan

fredag 20 mars 2015

Seminariedag: Personlig dialektik med Outsiderskalan

Förändringens fyra rum var ett seminarum som hölls på Folkbildarforum 2014.På allmän begäran håller vi ett nytt seminarium 23 april som bygger vidare på de här tankarna. Det handlar om Personlig dialektik med Outsiderskalan!

Förändringens fyra rum är en teori om förändring, utveckling och stabilitet. Den handlar om  förnyelse och hur den kan förstås och hanteras – av individ, grupp eller organisation. Den har sin bas i forskning och väl beprövad erfarenhet. Upphovsman är Claes Janssen.

Personlig Dialektik baserar sig på förekomsten av två helt skilda livsförhållningssätt: två mycket olika sätt att se på sig själv, på andra och på samhället samt dess konsekvenser vid utveckling och förändring. I såväl önskade som oönskade lägen. Personlig dialektik syftar till att öka sin självkännedom. Bästa sättet att förstå teorin om Förändringens fyra rum är att ta hjälp av andra och bygga upp den tillsammans.

Detta analysinstrument ger ökad självförståelse, personlig utveckling samt större acceptans för och tillvaratagande av personliga olikheter. Utmärkt i t ex ledarutveckling eller i samband med livs- och karriärplanering.

Personlig Dialektik används i arbete med individuell utveckling för att bland annat öka självkännedomen och ge bättre förståelse för egna och andras preferenser – och för de konsekvenser som dessa preferenser har för verksamheten. Det handlar till exempel om förmågan att fatta genomtänkta och realistiska beslut under stark stress eller i vardagslag.

Används företrädesvis i mindre grupper och enskilt. Utmärkt stöd vid större och mindre förändringar liksom vid kriser och konflikter.

Välkommen till seminarium den 23 april kl 13.00 – 16.00 i Bildningsförbundets lokaler!

Seminarieledare är Anneli Dahlqvist, certifierad användare. Anmälan senast den 17 april till anneli@bildningsforbundet.se.

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av Förändringens Fyra rum för att delta.

Forskning, Kalendarium, Utbildning

Förändring och Framtid

tisdag 17 mars 2015

Förändring och Framtid

Just nu genomför vi i Bildningsförbundet Östergötland (BFÖ) ett riktigt spännande projekt! Vi har nämligen inlett ett samarbete med doktor Wanjiku Kaime Atterhög om ett forskningsbaserat utvecklingsprogram för de som jobbar i BFÖ:s medlemsorganisationer.

Redan hösten 2014 påbörjade vi i BFÖ ett samarbete med  Wanjiku Kaime Atterhög för att bättre ta tillvara på deltagarnas erfarenheter i planering av studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet. Wanjiku är forskare och socialentreprenör från Uppsala Universitet, som har utvecklat en modell för rehabilitering av gatubarn, och tror att metoden kan användas även i Sverige för att bemöta behoven hos marginaliserade grupper.

Wanjiku är klar med första fasen där hon intervjuat chefer och kanslichefer hos medlemsorganisationerna, gått igenom textmaterial och genomfört gruppintervjuer. Utifrån detta har Wanjiku gjort ett utvecklingsprogram som presenterades för förväntansfulla deltagare den 6 mars. Nu har vi en spännande framtid framför oss med kommande utbildningsdagar och efterföljande utvecklingsarbete:

• Deltagardriven forskningsbaserad social innovation (The House of Plenty Model)
• Verktygslåda: forskningsmetoder, dokumentation och spridning; uppföljning och utvärdering av åtgärder
• Verktygslåda: The Dream Creation Workshops (HOPE Model)
• Social Innovation Lab

Taggar:

Folkbildarforum 2014, Kalendarium, Utbildning

Tänkologutbildning

tisdag 10 mars 2015

Tänkologutbildning

Efter en tvådagars utbildning med Tänkologen PA Ståhlberg har folkbildningssverige fått sex nya Certifierade Tänkologer.

Dagarna handlade om hur du är kreativ och tänker riktigt, rikting annorlunda. Hur hjärnan och tänkandet fungerar. Hur man kan vara kreativ på beställning med hjälp av 5 st unika kreativa verktyg.

Dagarna innehöll även praktiskt arbete med mönsterbrytning, hitta rätt fokuspunkt, sortera idéer, implementera i vardagen och argumentera för nya idéer.

Utbildningen var en uppföljning av förra årets Folkbildarforum där PA gjorde en oförglömlig föreläsning och workshop.