Folkbildarforum

Arkiv för månad: maj 2016

Kalendarium

Välkommen på träff om folkbildningsfrågor!

tisdag 31 maj 2016

Välkommen på träff om folkbildningsfrågor!

Den 13 juni bjuder vi in dig som har ansvar för folkbildningsfrågor i någon av Östgötakommunerna till informationsträff. Vi berättar om de nya statsbidragsreglerna som folkbildningsrådet beslutat om och som börjar gälla från 1 januari 2017. Dessutom delar ansvariga tjänstepersoner från Norrköpings kommun med sig av sitt arbete med att förnya reglerna för kommunbidrag utifrån de nya kriterierna.

Vi berättar också om arbetet kring asylsökande. Rodney Bennet, regional samordnare för organiserad sysselsättning, från Migrationsverket medverkar.

Vi avslutar med en enkel lunch, och får träffa Linköpings förste fristadsförfattare, Housam Al-Mosilli, som kommer att berätta om sitt arbete och läsa ur sina texter.

Lunchseminariet är öppet för alla!

Tid: 13 juni kl 10.00
Plats: Bildningsförbundet Östergötlands lokaler på Hemslöjden, Storgatan 41 i Linköping.
Anmälan: Anmäl dig till informationsträffen eller bara till lunchseminariet här

Taggar: , ,

Folkbildarforum 2016

Från kärlek och parrelationer till våld och makt

måndag 30 maj 2016

Från kärlek och parrelationer till våld och makt

Det pratas mycket om våld, inte minst i svenska medier. Men hur våldsamt är egentligen dagens samhälle? Enligt Carin Holmberg, forskare och en av talarna på årets Folkbildarforum, finns våldet överallt och utövas av alla människor, hela tiden.
– Förutsättningen för terrorism är det våld vi själva medverkar i, varje dag – ofta utan att vi ens är medvetna om det, säger Carin.

Efter sin avhandling om makt i parrelationer kom Carin att studera mäns våld mot kvinnor under många år och det ledde i sin tur in på ett relaterat tema: Våldets mekanismer. Hon ser ett tydligt samband mellan våld mot kvinnor, barn, äldre och – inte minst – djur. Det finns flera exempel på att djuren är de som blir hotade eller misshandlade först i ett hem. Våld i vuxen ålder kan ha inletts med att barnet varit grym mot djur under uppväxten.

Carin menar att vi lär oss tidigt, redan som barn, att sila bort våld som ständigt pågår i vår vardag. Det kräver i sin tur att vi stänger av en del av vår empati och mänsklighet. Att vi tänker i termer av ”vi och dom”.

– Vi lär oss till exempel att vissa djur gosar vi med, andra blir grillkorv. Vissa grupper av människor är dumma, andra snälla, säger Carin.

På så sätt, menar hon, läggs en grogrund för våld och ojämlika maktförhållanden som vi bär med oss hela livet.

Carin pratar på Folkbildarforum i Linköping 22-23 november. Anmäl dig här. Mer om Carin kan du läsa på carinholmberg.se

Taggar:

Folkbildarforum 2016

Vad gör diskriminerings- ombudsmannen?

tisdag 24 maj 2016

Vad gör diskriminerings- ombudsmannen?

Många tror att Diskrimineringsombudsmannen (DO) mest hjälper till att ta ärenden till domstol. Men så är det inte. Eva Nikell, som arbetar på ombudsmannens utvecklingsenhet, kommer till Folkbildarforum för att prata om vad DO faktiskt gör, och hur ombudsmannen samverkar med civilsamhället.

Eva Nikell har lång erfarenhet av att jobba mot diskriminering, med 21 års erfarenhet på både JämO och DO. Idag är Eva huvudsakligen inriktad på DO:s samverkan med civilsamhället, vilket är en del i allt det som DO gör.

Många tror att DO bara finns som hjälp för att gå till domstol, men så ser det inte ut i praktiken. Anmälningarna som kommer in är mycket viktiga, men det är faktiskt bara ett fåtal som går till domstol. De används till mycket mer än att gå till domstol.

– Vi utvecklar ett batteri av olika insatser utifrån anmälningarna. DO kan genomföra många olika typer av tillsynsinsatser – det beror på vilket problem det gäller. Anmälningarna är också mycket väsentliga som underlag för analys och omvärldsbevakning, och som bakgrund till samverkan med olika samhällsaktörer, säger Eva.

Som Eva skrev om i andra numret av FOFO så är diskriminering ofta så komplext att det är svårt att bevisa i domstol. Att få en fällande dom kan ta väldigt lång tid. För den som vill ha förändring här och nu så kan det faktiskt vara bättre med en annan insats. Det kan få en både snabb och förebyggande effekt.

– Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt, eftersom diskriminering är något som tär på samhället. Upplevelsen av diskriminering påverkar en persons levnadsvillkor och sänker förtroendet för rättsväsende och samhälle. Där kan det lokala arbetet för lika rättigheter och möjligheter vara minst lika viktigt som det nationella, menar Eva.

För att främja det lokala arbetet mot diskriminering så har DO tillsammans med bland andra Sensus tagit fram kursen Med lagen som verktyg. Det är ett av flera exempel som Eva kommer att lyfta när hon kommer till oss i höst. Vill du lära dig mer om arbetet mot diskriminering så ska du inte missa detta!

Eva pratar på Folkbildarforum i Linköping 22-23 november. Anmäl dig här.

Foto: Jenny Jarnestedt

Taggar:

Folkbildarforum 2016

Troed är tillbaka!

måndag 16 maj 2016

Troed är tillbaka!

På allmän begäran kommer framtidsanalytikern Troed Troedson tillbaka till Folkbildarforum i år. Som vanligt kan du vänta dig både provokation och nya infallsvinklar från en av Sveriges mest populära föreläsare!

Förra året pratade Troed om ett folkbildning 2.0. Det bygger på digitalisering och migration, två fenomen som lätt polariserar. För vissa är det ett hot, för andra är det utvecklingsmöjligheter. Men hur hittar man balanserna? Det skrev Troed om i en text till tävlingen om 10.000 kr; om en smal, smal ås mellan fundamentalismens helvetesdjup och rationalitetens iskallt sterila klyftor.

-Det är lätt att falla åt ena eller andra hållet i en diskussion. Tittar man på handskakningsdebatten så verkar snart alla vara islamofober eller fundamentalister i den frågan. Jag är oerhört fascinerad av diskussionen kring det här, säger Troed.

Det är viktigt att följa sin egen moraliska kompass här; att ”vakta sitt balansorgan och hålla blicken på horisonten” som Troed skriver i tävlingstexten.

-Om ens moraliska kompass gör skillnad på könen så får den väl göra det. Men då kanske man inte ska sitta i partistyrelsen för ett feministiskt parti. Ens inre kompass ska synas i ens handlingar, menar Troed.

En del organisationer har samlat på sig folk med vitt skilda moraliska kompasser. Delvis beror det på att vi byggt upp många system för att premiera de som är många. Man får till exempel bidrag per deltagare och riksdagsplatser utifrån antal röster.

-Det leder till en viktig fråga. Ska vi som organisation samla på oss de som brinner för samma sak som vi, eller ska vi vara så många som möjligt? Och vad innebär det för verksamheten?

Det är en annan sak för ett helt samhälle, men för en organisation är detta viktiga frågor att ställa. Och det gäller inte minst för folkbildningen.

-Vad frestas folkbildningsorganisationer att göra för att bli stor, som egentligen inte är det man vill göra?

Troed pratar på Folkbildarforum i Linköping 22-23 november. Anmäl dig här och läs mer om Troed i bloggen.

Taggar:

Folkbildarforum 2016

Årets moderator – Karin Klingenstierna

måndag 09 maj 2016

Årets moderator – Karin Klingenstierna

Karin Klingenstierna är årets moderator på Folkbildarforum – för andra året i rad. Hon förväntar sig en inspirerande dag med en mix av kunniga och intressanta talare.
– Min erfarenhet från förra året är att en skarp publik behöver kvalificerad input, säger Karin.

Efter ett lyckat Folkbildarforum 2015 med spännande diskussioner, inspirerande talare, och inte minst publikrekord är Karin taggad inför årets event. Denna gång på temat makt och mening. Hon ser makt som ett laddat begrepp – något som den privilegierade kan välja om man vill äga, dela eller helt avstå ifrån.

– Den som har makt har också tolkningsföreträde – och den som tar tolkningsföreträde tar makt.  Det tycker jag är intressant att reflektera över, inte minst i media och debatter, säger Karin.

Enligt Freud är meningen med livet kärlek och arbete. Karin lägger gärna kultur till Freuds definition och hon menar att vi skapar mening varje dag med allt vi gör – i såväl handling som tanke.

Karin jobbar som moderator, konferencier och sångerska, sedan 20 år tillbaks. Innan dess var hon lärare på gymnasiet och senare även i yrkeshögskolor.

– Jag har en stor bildningstörst och det tycker jag krävs för att vara en bra moderator. Och att ha pedagogik i botten gör att jag kan göra saker begripliga, säger Karin.

Karin är moderator på Folkbildarforum i Linköping 22-23 november. Anmäl dig här. Mer om Karin kan du läsa på klingstar.se 

Taggar: