Folkbildarforum

Arkiv för månad: januari 2017

Folkbildning

Folkbildningens insatser för asylsökande följs upp

måndag 30 januari 2017

Folkbildningens insatser för asylsökande följs upp

Det goda samarbetet mellan studieförbunden och glädjen hos deltagarna. Det var två positiva aspekter som lyftes när Bildningsförbundet Östergötlands asylnätverk mötte Folkbildningsrådets externa utredare för uppföljning av insatserna för asylsökande under 2016. Bland svårigheterna nämndes att nå kvinnor och lågutbildade, samt att hålla igång den ordinarie verksamheten.

Sedan 2015 har Sveriges studieförbund kunnat få statsbidrag för att arrangera studiecirklar i svenska för asylsökande och de med uppehållstillstånd som bor kvar på Migrationsverkets boenden. För att ta tillvara resurserna och kompetensen i Östergötland, startade BFÖ samma år ett nätverk med ansvariga för verksamheter med asylsökande inom studieförbunden. Sedan hösten 2016 deltar även folkhögskolor i nätverket eftersom dessa numera också kan få del av det särskilda statsbidragen för verksamheter med asylsökande.

90 000 asylsökande i nästan samtliga av landets kommuner har deltagit i verksamheterna. I Östergötland har vi nått ut i alla de tretton kommunerna.

Statsbidragen fördelas och följs upp av Folkbildningsrådet och i veckan fick BFÖ:s asylnätverk besök av projektledaren för rådets uppföljning, Mats Bernerstedt. Han reser just nu runt i landet och gör intervjuer med verksamhetsledare för och deltagare i utbildningarna. Svaren blir underlag till en rapport som ska beskriva verksamheterna och bedöma effekterna av dem. Vad har man gjort för beloppen som staten delat ut?

Närvarade vid träffen gjorde representanter för ABF, Sensus, Studiefrämjandet, Bilda, NBV, Medborgarskolan och Liljeholmens folkhögskola i Östergötland. De fick svara på frågor som exempelvis varför de ansåg sig lämpliga att sig an uppdraget, hur de påverkats av det och hur de rekryterat deltagare.

De flesta var överens om att de redan besatt kompetens och lokaler för att kunna arrangera de efterfrågade verksamheterna och att de därför kunde komma igång snabbt. Alla ansåg det också ligga inom folkbildningens värdegrund att hjälpa utsatta människor.

Rekryteringen gjordes genom besök på boenden och genom att “knacka dörr”. Asylsökande med eget boende är svårare att nå, liksom kvinnor och lågutbildade. “De högutbildade hittar oss alltid”, som någon uttryckte det.

Svårigheterna att få med asylsökande kvinnor i studiecirklarna beror bland annat på att det kan vara svårt att få dem att lämna asylboendet på egen hand. De förväntas vara på plats när resten av familjen är det. Avsaknad av barnomsorg kan också göra det svårt för kvinnor att delta. Bland annat Studefrämjandet kommer att satsa på strategier för att nå fler kvinnor under 2017.

Samarbetet studieförbunden emellan lyftes fram som något mycket positivt. Att få uppleva glädjen hos deltagarna, när de erövrar det svenska språket, likaså.

Den 15 mars lämnas rapporten till Folkbildningsrådet, som några veckor senare lämnar den vidare till regeringen.

 

Folkbildarforum 2017

Tuomo Haapala återvänder till Folkbildarforum

fredag 20 januari 2017

Tuomo Haapala återvänder till Folkbildarforum


Med stadsmiljön som rekvisita och dess invånare som musiker, dansare, sångare och andra aktörer, har Tuomo Haapala gjort mer än 30 föreställningar i Sverige, Norge och Finland. Under året kommer han att jobba med Folkbildarforum.

Tuomo Haapala, som är bland annat kompositör, musiker och regissör, gjorde sin första stadsföreställning på Vattenfestivalen i Stockholm 1992. Idén hade fötts när han gick över Strömbron och slog på metallräcket. En klang uppstod – musik! Han började fantisera. Intill fanns Operan. Tänk om man öppnade ett fönster och det stod en solist där och sjöng? Om det fanns en orkester på en flotte i vattnet? Idéerna blev till “Vattenspel i Strömmen”, som även kom att innefatta ångbåtsorgel, grodmanskör och en vaktparad med mässingsinstrument. 30 000 personer kom och lyssnade.

Sedan dess har han gjort över 30 föreställningar i Sverige, Norge och Finland. Ibland har det varit 1000 medverkande, ibland 200. Varje föreställning föregås av minst ett års förarbete och workshops där den aktuella stadens intressegrupper, föreningar och kulturövare på olika sätt involveras.

När föreställningen “Sanna drömmar” uppfördes i Norrköping engagerades t ex media- och teknikstudernade från universitetet, akrobater och dansare. Norrköpings Symfoniorkester spelade på en flotte i Strömmen och för att få den att röra sig tog Tuomo in en atletklubb som drog den i stora rep. Många olika delar av föreningslivet kan inkluderas.

Kulisserna i föreställningarna utgörs av staden själv. Allt kan vävas in. Fasader, byggnader, natur och byggarbetsplatser. Stadsföreställningarna handlar om att ta tillbaka sin stad från kommersen, menar han. Att fylla den med musik och andra kulturyttringar, sprungna ur samarbeten över åldersgränserna.

I november höll Tuomo ett seminarium på Folkbildarforum och under året ska han hålla workshops i Linköping som ska resultera i en föreställning till höstens konferens. Deltagare i studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter i Östergötland inbjuds att delta.

Hur ser du på att du blivit ombedd att återkomma till Folkbildarforum?

– Jag känner mig upplivad eftersom jag ser min verksamhet i fantasifulla samarbetsprojekt som en sorts folkbildning. Människor upptäcker att vår gemensamma kunskapsbank  är enorm. Vissa kan teknik, vissa kultur, vissa forskar och vissa har vardagskunskaper som grundar sig i långvarig praktik. Vi har allt att vinna med samarbete och i förmågan att höja blicken över vår vanliga horisont.

Har du några idéer redan nu till vad det kan komma att bli för slags föreställning?

– Lokalen och deltagarnas kunskaper är grunden till det hela. Lokalen har jag sett under en kort tid så jag skall titta på dess möjligheter ordentligt i februari. Deltagarnas kunskaper och intresse för olika saker måste jag känna till mera men jag funkar så att fantasin börjar skapa visioner direkt. Allt får konkretiseras under året.

Temat för Folkbildarforum 2017 är Mod och motstånd och Tuomo Haapalas föreställning kommer att kretsa kring det.

– Temat ligger väldigt nära mitt hjärta och min verksamhet. Alla mina föreställningar bygger på att få deltagarna att inse sina krafter individuellt och kollektivt, säger han.