Folkbildarforum

Arkiv för månad: november 2017

Folkbildarforum 2017

Tips från coachen

måndag 27 november 2017

Tips från coachen

Med bara en dag kvar till Folkbildarforum 2017 pågår febril aktivitet på Bildningsförbundets kansli och förberedelserna är i full gång inne i Konsert & Kongress. Fler deltagare än någonsin tidigare väntas till årets konferens.

Namnskyltar och presenter till föreläsare ska fixas, bokbord och utställningar ska styras upp.

– Det är hur mycket praktiskt som helst kvar att göra, säger Lars Holmgren, på Bildningsförbundets kansli.

– Det kommer fler deltagare än någonsin tidigare, så det är mer jobb, men också ännu roligare. Det är fortfarande folk som hör av sig och vill göra en sen anmälan och vi har fått mycket beröm för årets program. Jag hoppas och tror att vi kan leva upp till det.

Folkbildarforums första dag kröns med kvällsföreställningen ”Vi släcker mörkret” i regi av Tuomo Haapala. Arbetet med föreställningen har pågått sedan i maj. Omkring 150 personer från många olika håll medverkar i scenkonstverket så det har inte gått att repetera i lika hög grad som man normalt gör. Men under måndagkvällen är det dags för genrep.

– Att ordna en stor konferens i samma lokal som vi ska ha en föreställning i på kvällen kräver en hel del tekniska lösningar. Det har satt myror i huvudet på oss. Men det är många, inte minst på Konsert & Kongress, som ställer upp och gör mer än de förväntas göra, för att det är spännande och roligt.

Har du några tips till konferensdeltagarna?

– Kom i tid! Alla föreläsare är bra, men det vore väldigt synd om ni missade Lena Halldenius, som är först ut.

– Och tänk gärna att Folkbildarforum inte bara är en konferens, utan att det handlar om att vilja någonting, att via folkbildning påverka samhället i en dyster tid. Vid nästa års Folkbildarforum kommer det att ha varit ett val. Hur ser demokratin ut då? Finns det hot mot den? Folkbildarforum är en viktig del i ett pågående arbete.

 

På bilden: Roland Pettersson, Bertil Jedeskog och Lars Holmgren förbereder namnskyltar och material till Folkbildarforum 2017. 

Folkbildarforum 2017

Omtyckt moderator återvänder

fredag 24 november 2017

Omtyckt moderator återvänder

Folkbildarforums moderator Karin Klingenstierna återvänder till konferensen för tredje året i rad. Hon förväntar sig att bli rejält omskakad i sina tankemönster och samtidigt stärkt i att det går att göra skillnad.

– Mod och motstånd har stor relevans i dessa tider, inte minst inför ett kommande valår, säger hon.

Karin Klingenstierna har jobbat som moderator, konferencier och sångerska i mer än 20 år. Hon har också bakgrund som lärare på gymnasiet och i yrkeshögskolor. Bildningsintresset kommer väl till pass i förberedelserna inför Folkbildarforum.

– En konferens av den här digniteten kräver att man läser på mycket,  så det har blivit ett antal artiklar och rapporter och avstämningar med föreläsare. Temat ligger i bakhuvudet hela tiden fram till den 28 november och jag reflekterar och funderar i en pågående process.

Några av årets föreläsare är hon bekant med sedan tidigare.

– Hans Abrahamsson är  skarpsinnig , vänlig och engagerad. Han och jag stöter på varandra regelbundet och jag ser fram emot hans fortsatta och utvecklade resonemang , utifrån det föredrag han höll påförra årets Folkbildarforum. Eva Nikell har jag stött på i musiksammanhang. Hon kommer denna gång att hålla i ett högintressant panelsamtal i plenum om identitet.

– Annars är det nya möten rakt igenom, med kunniga och stimulerande auktoriteter och personligheter! Jag har ett roligt jobb….  Tuomo Haapala som var med förra året håller ju i föreställningen ”Vi släcker mörkret”. A must see!

Vad har du för förväntningar på årets konferens?

– För egen del: att bli påfylld med viktig och aktuell kunskap, rejält omskakad i mina tankemönster och samtidigt stärkt i att det går att göra skillnad. Det brukar bli så! Folkbildarforum är en strålande intressant konferens och en av mina absoluta favoriter. Det är en ynnest att få vara med och moderera!

Vi pratades vid om temat Mod & Motstånd i början av februari i år. Har du reflekterat mer kring temat sedan dess?

– Absolut. Jag känner att temat har en enorm dragningskraft  och potential . Mod och motstånd har stor relevans i dessa tider, inte minst inför ett kommande valår.  Efter avstämningar vet jag att vi kommer att få verktyg av olika slag för att praktisera både mod och motstånd, konstruktivt och organiserat.

Kommer vi att få höra dig sjunga även i år?

– Så kan det bli. Och alla som är där får chans att höra sig själva sjunga också.

Foto: Ines Sebalj

Taggar:

Folkbildarforum 2017

Från ”cultural planning” till ”cultural doing”

onsdag 22 november 2017

Från ”cultural planning” till ”cultural doing”

Hur får man kommunens högsta beslutsfattare att prioritera kultur? KISAM vill få beslutsfattare, konstnärer, civilsamhälle och näringsliv att samverka för att lösningar på viktiga samhällsfrågor. Till Folkbildarforum kommer de med både workshop och utställning.

KISAM är står “konsten i samhällsutvecklingen” och är en ideell förening. Initiativtagarna Sira Jokinen Lisse och Eva Fornåå sitter båda i styrelsen för KRO (Konstnärernas Riksorganisation) Region Mitt.

– Det började med att vi frågade oss ”Varför tar pengarna slut just när konstnärerna ska få betalt?”, säger Sira Jokinen Lisse.

Genom en förstudie, “Bakgrund till KISAM” 2015, blev svaret att det behövs mer kunskap hos högsta beslutsfattare i kommuner. Vad händer när kommunalråd och kommunchefer får kunskap om konstens möjligheter i samhällsutvecklingen?

– Vi vill dela med oss av våra erfarenheter av att arbeta praktiskt och tvärsektoriellt i pilotkommuner i Sverige. Hur går man från Cultural planning till Cultural doing? Hur får man kommunens högsta beslutsfattare att prioritera kultur? KISAM-modellens byggstenar är delaktighet, inflytande, demokrati, kunskap och kultur. KISAM är INTE ett kulturprojekt utan ett utvecklingsarbete där kulturen ingår.

Under Folkbildarforums andra dag (29/11) håller Sira Jokinen Lisse och Eva Fornåå ett seminarium där de berättar om sina erfarenheter av att arbeta med KISAM i pilotkommuner i Sverige. Hur kan beslutsfattare, konstnärer, civilsamhälle och näringsliv genom tvärsektoriell samverkan kraftsamla för att hitta lösningar på prioriterade samhällsfrågor såsom integration, demokrati, ungas delaktighet och inflytande och hållbart byggande?

Sira Jokinen Lisse och Danko Lisse kommer även att visa en del av sin utställning “Mod och medmänsklighet”, som är ett ställningstagande mot att gränserna stängs för människor som flyr för sina liv, samtidigt som en stor del av våra liv kretsar kring kommersiella värden.

– Kvinnor, män och unga som har kommit till Sverige har delat med sig av sina berättelser, foton och objekt i utställningen. Och för den som saknar mod eller medmänsklighet finns detta att köpa på konservburk!

Vem vänder ni er till?

– I KISAM vänder vi oss främst till beslutsfattare och kulturskapare, men även till civilsamhället och ideella sektorn. ’

Hur ser ni på Folkbildarforums tema Mod och Motstånd?

– Vi behöver mod till att agera på orättvisor, mod till att göra motstånd mot orättvisor. Mod till att testa något nytt för att hitta lösningar, mod till att samarbeta och gå över våra bekvämlighetszoner. Det är i samverkan som vi hittar lösningar.

 

Taggar:

Folkbildarforum 2017

Om identitet som grund för organisering

fredag 17 november 2017

Om identitet som grund för organisering

Är identitet, såsom exempelvis etnicitet, boendeort och sexuell läggning, en bra grund för organisering? Det kommer att diskuteras i ett panelsamtal under Folkbildarforum, lett av Eva Nikell.

Eva Nikell är aktiv inom folkbildningen, som styrelseledamot på Kvinnofolkhögskolan och i en arbetsgrupp på Folkbildningsrådet. Hon har arbetat som verkstadsmekaniker, journalist och statsfeminist. De senaste 23 åren har hon återfunnits på JämO och DO.

I vårens nummer av #FOFO skrev Eva Nikell om mänskliga rättigheter och identitet och betonade vikten av att ta identiteter på allvar och ta in dem i analysen av “hur ojämlikhet skapas och upprätthålls i en globaliserad värld och ekonomi”. 

Under Folkbildarforums första dag, den 28 november, håller hon i ett panelsamtal om identitet, folkbildning och mobilisering. Syftet är att diskutera identitet som grund för organisering.  Är det så att etnicitet, boendeort, sexuell läggning mm i högre grad har blivit en grundval för politisk organisering och mobilisering idag än tidigare? Finns det risker med att göra exempelvis hudfärg till utgångspunkt för en viss typ av organisering? Vilken är folkbildningens roll i dessa nya organisationsmönster?

I panelen sitter:

Araia Ghirmai. Konst- och kulturvetare samt juridikstudent och aktivist. Grundare av den afrikansksvenska, antirastiska, separatistiska rörelsen Black Coffee.

Macarena de la Cerda. Talesperson Förorten mot Våld, tidigare medborgarättsaktivist inom Megafonen.

Kina Thorsell. Rektor Folkhögskolan i Angered. 

Magnus Dahlstedt. Professor i socialt arbete vid Linköpings Universitet.

 

Panelsamtalet övergår efter paus i ett seminarium där publiken bjuds in att delta i diskussionen.

Folkbildarforum 2017

Seminarium för stärkt tillit

torsdag 09 november 2017

Seminarium för stärkt tillit

I veckan blev det klart att Linköping blir värdstad för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. I en extrainsatt programpunkt under Folkbildarforum hålls en workshop där de lokala och regionala arrangörerna presenterar sig och bjuder in till ett samtal på temat “Tillit som drivkraft i samhället”.

MR-dagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter och har funnits sedan år 2000. Bakom konferensen ligger bl a Bris, Föreningen Ordfront, Sensus Studieförbund och Svenska Kyrkan. I år arrangeras MR-dagarna i Jönköping, nästa år i Stockholm och 2019 får alltså Linköping stå som värd för forumet.

– Jag är oerhört stolt över att vi får värdskapet. Jag ser det som ett kvitto på att vi är på rätt väg, att vi gör rätt saker och har ordning i kommunen, säger Marie Daun (bilden), utvecklingsstrateg på Linköpings kommun.
– Men vi kan bli bättre. MR-dagarna gör att vi kan fortsätta det goda arbete vi gör och sträva mot att arbeta mer rättighetsbaserat.

Ansökningsprocessen för värdskapet inleddes redan 2015 och har även fått som resultat att de samverkande aktörerna bakom ansökan håller i ett seminarium på MR-dagarna i Jönköping, som äger rum den här helgen. Temat är “Tillit som drivkraft i samhället” och en liknande workshop kommer att hållas under Folkbildarforum. Linköpings kommun gör ett inspel på temat “dialog när det är komplext”, Svenska kyrkan berättar om hur interreligiös dialog kan göra skillnad, Region Östergötland vill lyfta tankar på hur tillit i ett regionalt ledarskap kan utvecklas och Länsstyrelsen Östergötland fokuserar på när normen skaver.

“Tillit som drivkraft i samhället”, vad bottnar temat i?

– Det är ett tema som alla aktörer kan samlas under, som triggar oss lite. Vi har ett tufft klimat just nu. Det finns ett aggressivt språk i samhällsdebatten, en ökad tro på fake news och en tendens bland människor att bli väldigt upprörda om de inte får det de vill ha precis just nu. Vi ser “gated communitys”, inte i Linköping, men i andra kommuner. När vi samtalade kring detta landade vi i “tillit”. Den finns i samhället men den vacklar lite. Vi behöver hjälpa till att förbättra den.

Fotnot: Medsökande till MR-dagarna är också Linköpings Universitet, som deltar i seminariet i Jönköping, men inte i Linköping.

Plats: Spegelsalen, Konsert & Kongress

Tid: 28 november, 16.45 -18.00

Processledare;

Marie Daun, Linköpings kommun

Margareta Wandel, Region Östergötland

Pernilla Myrelid, Svenska kyrkan

Alma Basic, Länsstyrelsen Östergötland

Tisdag den 14 november är sista dagen för att anmäla sig till Folkbildarforum 2017. Anmäl dig här.

Folkbildarforum 2017

Om populismen och dess utmaningar

tisdag 07 november 2017

Om populismen och dess utmaningar

Virala lögner, alternativa fakta, konspirationsteorier och bristande källkritik. Samhällsdebatten har fått nya utmaningar under de senaste åren. Under Folkbildarforums första dag håller Anders Mildner, kommunikationsexpert och rutinerad journalist, ett seminarium om hur vi hamnat där vi är och vad som står på spel för samhället.

Anders Mildner har bevakat medier och internet under två decennier. Han har en bakgrund som journalist och författare och kom 2012 ut med ”Koltrasten som trodde den var en ambulans”, en bok om ljud och om varför vårt samhälle låter som det gör. Idag arbetar han på mötesbolaget Altitude Meetings och driver bland annat README-konferensen, vars Bamse-projekt om källkritik på internet har spridits över hela världen. Hans artikel om faktaresistens i Dagens Nyheter för två år sen var en av texterna som blev startpunkten för den bredare debatten om sanning i en värld av lögner.

Vad ska ditt seminarium handla om?

– Vi pratar just nu väldigt mycket om fake news, virala lögner, propaganda och konspirationsteorier. Jag försöker förklara vad det är i vår tid, i vår kultur, som gör att vi ser den här utvecklingen just nu. Och jag kommer att prata en hel del om populismens roll och vilka utmaningar som väntar oss framöver.

Årets tema för Folkbildarforum är ”Mod & Motstånd”. Hur går dina tankar kring temat?

– Det demokratiska samhället utmanas på en mängd plan för tillfället. I många fall krävs det just mod för att våga stå upp. Vi ser en så snabb polarisering idag, där grupper ställs mot varandra och tonläget höjs väldigt kvickt. Hot och hat börjar bli vardagsmat. Motstånd för mig handlar också om ett motstånd mot detta – att inte dras med i det höjda tonläget. Det är ju precis vad hatmånglarna vill.

 

Tisdag den 14 november är sista dagen för att anmäla sig till Folkbildarforum 2017. Anmäl dig här.

Taggar: ,