Folkbildarforum

Arkiv för månad: december 2019

Folkbildarforum 27 april 2021

Temat klart för Folkbildarforum 2020

onsdag 18 december 2019

Temat klart för Folkbildarforum 2020

Temat för Folkbildarforum 2020 blir ”Klokhet & kunskap”. Den 11 november samlas vi för nästa års konferens.

Det har gått knappt en månad sedan drygt 400 personer med intresse för folkbildning och samhällsutveckling satt ner i Linköping Konsert & Kongress för samtal, föreläsningar och workshops om ”Tillit, trovärdighet, transparens”.

Men nu blickar vi framåt. Temat för Folkbildarforum 2020 är ”Klokhet & kunskap”.

– Med temat vill vi fånga in mycket av vad vi diskuterat och lärt oss de senaste åren. Om hot mot demokratin och ifrågasättandet av mänskliga rättigheter och om populism. Om hur digitaliseringen påverkar oss och om klimatfrågan. Om vad fakta, faktaresistens och sanning egentligen betyder, säger Lars Holmgren på Bildningsförbundet Östergötland.

– Men vad ska vi göra med dessa kunskaper, hur får vi dem att betyda något, att engagera? Hur blir vi kloka som individer och medborgare och framförallt hur blir vi det tillsammans, som samhälle?

Vad är det för skillnad på klokhet och kunskap?

– Man kan ha kunskap utan att vara klok men inte vara klok utan kunskap.

– Klokhet och kunskap kan leda till inlevelse och omdöme. Omdöme som måste praktiseras för att möta olika sociala behov och som gör att vi kollektivt, på ett anständigt sätt, tar itu med nödvändiga samhällsomställningar. Jag menar att de två begreppen  fångar mycket av det som bildning och folkbildning bör stå för.

Vad hoppas du att temat ska leda till?

– Jag hoppas att vi kan bidra till att återerövra känslan bakom det klassiska uttrycket ”Vi bygger landet”, eller världen – tillsammans.

På vilket sätt kommer temat att manifestera sig under året?

– Förutom under konferensen i november så ska vi vrida och vända på temat under ett antal seminarier, i vår tidning och på hemsidan.

– Från och med januari kommer vi att börja presentera föreläsare och andra som medverkar på årets Folkbildarforum.

 

Folkbildning

Folkbildning för klimatet

torsdag 05 december 2019

Folkbildning för klimatet

Folkhögskolorna och studieförbunden är en perfekt bas för breda samtal om klimatomställningen. Det menar Lars Igeland, lärare på Färnebo folkhögskola och talesperson i Föreningen Offensiv Folkbildning, som nyligen arrangerade riksträff på temat “Folkhögskolorna som klimatkraft”.

Föreningen Offensiv Folkbildning samlar lärare och deltagare till riksträffar med ambitionen att skolorna ska ta mer aktiv del i samhällsdebatten. Vid årets riksträff deltog lärare och kursdeltagare från ett tiotal folkhögskolor tillsammans med forskare, globala gäster och ungdomar från Fridays for future.

– Många folkhögskolor vill nu engagera sig i klimatfrågan, både med temadagar och omställningsarbete i form av t ex energihushållning, klimatsmart mat och återvinning på skolan. Många folkhögskolor har också deltagit i nätverket Fridays for futures aktiviteter på gator och torg, säger Lars Igeland.

Under konferensen medverkade också  Sophia Axelsson och Johanna Mangerud Gyllenvik från Fridays for future och berättade om sina skolstrejker och det gensvar de fått, både i form av uppmuntran och hat. 

Huvudtalare på riksträffen var Alasdair Skelton, professor vid Stockholms Universitet.

–  Han höll en fängslande inspirationsföreläsning om allvaret i klimatfrågan. Vetenskaplig men ändå lättförståelig och med stor känsla i framförandet. Vi rekommenderar verkligen honom som föreläsare till andra folkhögskolor. 

Vad har du för tankar själv om folkhögskolor och folkbildning som klimatkraft?

– För att få ett genomslag i klimatfrågan krävs det både kunskap och ett brett deltagande av många människor. Både för att politiker ska våga föreslå radikala förslag, och för att omställningen kräver ett brett deltagande i form av livsstilsförändringar, samarbete och organisering bland många människor. Folkhögskolorna och studieförbunden är en perfekt bas för breda samtal om klimatomställningen. 

Kan du skicka en utmaning till folkhögskolor och studieförbund?

– Jag vill uppmuntra alla folkhögskolor att delta i klimatrörelsens arbete. Dels att ställa upp med lokaler och deltagarveckor för lokala grupper som vill ordna föreläsningar och möten, dels att låta kursdeltagare fördjupa sig i klimatforskning och olika förslag för en rättvis klimatomställning. Flera skolor har erbjudit sina deltagare att medverka på Fridays for future – manifestationer. De som har en övertygelse kan delta i marscher mm, de som är mer osäkra kan lyssna på tal och musik som åskådare för att lära sig mer. Om alla Sveriges folkhögskolor kommer med i de stora globala fredagsmanifestationerna 2020 skulle det vara  ett mycket värdefullt bidrag i rörelsen, särskilt på mindre orter.

 

Tips från riksträffen förmedlade av  Lars Igeland:

– Det finns ett nystartat nätverk för folkhögskolor som arbetar med klimatfrågan och Peter Forsberg från Runö folkhögskola berättade mer om deras arbete. Den som vill veta mer kan maila till klimatnatverket.folkhogskolor@gmail.com

– Nyskrivna pjäsen Trädkramarna – en berättelse om miljökamp, demokrati och vår stund på jorden. Det är cabaregruppen Sweet dreams som turnerar det kommande halvåret med pjäs och workshops. För mer info se www.sweet-dreams.se/tradkramarna  

Nätverket Fridays for future vill gärna samarbeta mer med folkhögskolor landet runt. De kan nås via https://fridaysforfuture.se/

– Färnebo folkhögskola som var lokal arrangör storsatsar på klimatet med fyra olika kurser det kommande året. helgkurs, distanskurs, sommarläger om Green new deal och helfartskurs hösten 2020. Mer information: www.farnebo.se