Folkbildarforum

Kategori: Folkbildarforum 2014

Folkbildarforum 2014

Språkvänner – för en bättre integration

tisdag 04 november 2014

Språkvänner – för en bättre integration

Han har jobbat i 25 år med integrationsfrågor och driver just nu ett av Sveriges mest spännande integrationsprojekt: Språkvänner. Rabie Aldeeb kommer tillsammans med Jonathan Matai till Folkbildarforum för att prata om många år av hårt arbete för att bygga broar mellan civilsamhället och det offentliga – och mellan människor, såklart!

Rabie är integrationssamordnare i Eskilstuna kommun och nationell samordnare för Språkvänner. Projektet handlar om att skapa möten mellan människor för att stärka integrationen. Mellan de som bott i Sverige en längre tid (guider) och de som är nyanlända.

– När man kommer hit så saknar man inte bara språkkunskaper utan även kontakter och nätverk. Språket är en viktig bit, men det är minst lika viktigt med den sociala integrationen. Det finns de som bott i Sverige i 20 år utan att ha varit i ett ”svenskt” hem. Där tror vi att Språkvänner kan göra en skillnad, säger Rabie.

Idag finns Språkvänner i 40 kommuner och i Eskilstuna har vi 423 guider/språkvänner. Under de sex första åre fick vi bara 90 guider, eftersom verksamheten inte var politiskt förankrad.

– Det är inte lätt att hitta folk som vill bli guider när det inte finns resurser. Nu har Språkvänner mer resurser för att till exempel jobba med marknadsföring. Det har verkligen tagit fart! Nu har vi fått 250 nya guider/språkvänner på bara ett år.

Det beror på att projektet har blivit förankrat i politiken. I Eskilstuna är det 14 politiker som är aktiva guider. Man har skapat en medvetenhet om att projektet gör nytta.

– Vi vet av erfarenhet att Språkvänner har förändrat livet för många människor. Det är ett ömsesidigt utbyte som verkligen gör skillnad. Jag tror att många kommuner behöver ta reda på hur mycket frivilligt engagemang det finns, och dra nytta av det.

– Det ska verkligen bli jätteroligt att komma till Folkbildarforum! Det är ett tillfälle att prata mer om hur vi gör för att bygga broar mellan civilsamhället och det offentliga!

Läs mer om Språkvänner här

Taggar: , , , , , ,

Folkbildarforum 2014

Skolvision: ”Även de utanför boxen ska få vara med”

måndag 03 november 2014

Skolvision: ”Även de utanför boxen ska få vara med”

Annette Wahlgren står bakom det omtalade projektet Skolvision. Det samlar skolvisionärer i hela landet kring idén att alla barn – även de som är ”utanför boxen” – ska få precis det stöd som de behöver.

När Annette gick i skolan hade hon svårt att sitta still. Att koncentrera sig på något ointressant var nästintill en omöjlighet för henne. Så Annette fick ingen bra skolgång och hade en del trassel längs vägen. Idag har det resulterat i ett stort engagemang för barn och unga med liknande problematik.

Annette har arbetat i skolan med att utbilda såväl barn som lärare och blivit allt mer inriktad på skolutveckling. Därför startade hon stiftelsen TCFF – The Conscious Future Foundation och projektet Skolvision, som hon ska prata om på Folkbildarforum.

– En av grundstenarna i vårt arbete är att man inte ska se det annorlunda som ett problem. Vi är ju alla olika. För mig är det min tillgång – det är anledningen till att jag är där jag är idag och gjort allt som jag gjort, säger Annette.

En del är rädda för att Skolvision på något skulle ta över arbetet i skolan. Men Annette tycker att Skolvision är – och ska vara – ett komplement. Hon menar att Skolvision kan öppna upp för nya vägar, som inte måste vara baserat på vetenskap.

– Vetenskap är såklart viktigt, men om vi kan hitta nya vägar för att hjälpa barn och unga så vill vi göra det, säger Annette.

Annette Wahlgren pratar på Folkbildarforum 19 november.

Taggar: , , ,

Folkbildarforum 2014, Forskning

Hur gör vi med socialt entreprenörskap?

måndag 03 november 2014

Hur gör vi med socialt entreprenörskap?

Oavsett vad man tycker om socialt entreprenörskap, så verkar det ha kommit för att stanna. Därför är det viktigt att påverka det dit man vill. Det säger Filip Wijkström, som håller föreläsning och workshop hos oss i november.

Socialt entreprenörskap är ett nytt koncept i Sverige, jämfört med andra länder. Vi följer efter länder som har haft universitetsutbildningar inom detta område i kanske 10-20 år redan. Men det går inte att bara applicera det rakt av på Sverige. Det är mer komplext än så, och det behöver vi jobba på, menar Filip.

– Jag ser två vägar framåt. Man kan använda andra begrepp istället för socialt entreprenörskap, eller sociala företag, som är ett systerkoncept. Jag tror att det då till exempel gäller att orka komma bort från det individcentrerade, och istället prata om det samhälleliga. Man kan tänka i termer av aktivism och samhällsförändring, till exempel.

– Den andra vägen är att ”tweaka” begreppet i hörnen; att jobba enträget för att förändra betydelsen av socialt entreprenörskap och hur det används just hos oss. Man skulle kunna göra en förändring på EU-nivå, till exempel. Precis som den svenska välfärdsstatsmodellen fick ett så stort genomslag, så skulle man göra något liknande när det kommer till socialt entreprenörskap.

På Folkbildarforum kommer Filip att föreläsa om samhällsförändringen utifrån boken Civilsamhället i samhällskontraktet och tillsammans med kollegor i forskarvärlden arrangera och genomföra ett antal fördjupande diskussionsseminarier. Varje seminarium handlar om en aktuell frågeställning som vi i civilsamhället brottas med just nu. Läs mer i programmet, och kom gärna till Folkbildarforum och delta i diskussionen!

Läs mer om Filip

Taggar: , , , , , ,

Folkbildarforum 2014

Ung Cancer till Folkbildarforum

fredag 31 oktober 2014

Ung Cancer till Folkbildarforum

Visst har du väl hört talas om Ung Cancer? Kanske har du sett deras F**k cancer-armband? Nu kommer Julia Mjörnstedt till Folkbildarforum för att prata om deras historia och hur de jobbar idag.

Sedan starten 2011 har Ung Cancer växt till en av Sveriges mest välkända organisationer. Julia Mjörnsted och Hanna Wekell ville skapa ett forum för unga som drabbats av cancer. När YouTube-klippet Det är okej att känna spreds som en löpeld över nätet, blev det en enorm respons.

Idag jobbar Ung Cancer både för unga vuxna som diagnosticerats med sjukdomen och för unga anhöriga. Ung Cancer har som uppgift att skapa mötesplatser, sprida information och vara de ungas röst både på individ- och gruppnivå.

– Vi arbetar för att ingen ska känna sig ensam i det de går igenom och att de alltid ska veta att det finns någonstans de kan vända sig om de behöver hjälp.

Julia pratar på Folkbildarforum 19 november. Läs mer om Ung Cancer på deras hemsida.

Taggar: ,

Folkbildarforum 2014

Brainstorm eller brainfreeze?

fredag 31 oktober 2014

Brainstorm eller brainfreeze?

Du känner säkert igen honom från TV eller från Sveriges stora standupscener. Men bakom kameran är han kanske ännu mer känd. Patrik Larsson skriver material för både komiker, serier och reklamfilm. Och på Folkbildarforum pratar han om hur vi gör för att tänka mer kreativt och inte fastna i en brainfreeze.

– En stor skillnad finns mellan humor och reklam, vad gäller kreativt tänkande. Och det handlar om ramar. När man skriver för reklam så finns det tydliga ramar att förhålla sig till. Syfte, budget, budskap, och så vidare. Där är humor mycket friare.

– Fast samtidigt behöver man ramar för humor också. Om någon säger till mig ”Säg något roligt” så kommer jag ju aldrig på något. Men om de säger ”Säg något roligt om pingviner” så blir det mycket lättare. För då det finns det något att förhålla sig till.

Detta kommer Patrik prata mer om på Folkbildarforum 19 november. Hans föreläsning Brainfreeze handlar om vad man ska göra när tänkandet låser sig. När det blir helt tyst under brainstormingen och man inte längre kommer någonstans.

Ofta handlar det om att hitta nya infallsvinklar. Att gå och bowla istället för att älta problemet. Att ta sig an saker på nya sätt. Patrik kommer ofta tillbaka till hur viktigt det är att fylla på med nya erfarenheter, i allmänhet. Man ska inte bara gå på rutin, utan försöka att fylla på sitt inre förråd. Då blir det lättare att associera till nya saker i alla möjliga sammanhang.

– Det ska bli väldigt kul att få komma till Folkbildarforum och prata om det här, säger Patrik. Och vi kan inte annat än hålla med!

 

 

Taggar: ,

Folkbildarforum 2014

Ska alla göra som marknaden nu?

onsdag 29 oktober 2014

Ska alla göra som marknaden nu?

Anna Fyrberg Yngfalk forskar inom företagsekonomi med inriktning på marknadsföring. Hon är särskilt intresserad av hur ideella föreningar påverkas av marknaden, delvis med tanke på hennes egen bakgrund inom idrottsrörelsen. Du träffar henne 19 november klockan 9.00 på Folkbildarforum.

Kan du berätta lite kort om din bakgrund och din forskning?

Jag disputerade 2011 vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet och jag forskar inom marknadsföring och konsumentkulturstudier. Just nu gör jag min postdoc forskning vid Ersta Sköndal Högskola och Stockholms universitet.

Jag har en bakgrund inom idrottsrörelsen och har vuxit upp inom ridsporten. Där har jag varit ideellt aktiv och tävlat i hästhoppning under många år. Forskning tar mycket tid och det gör hästar också så idag motionsrider jag bara några dagar i veckan. Intresset för idrotten och idrottsrörelsen har följt mig i min forskning och flera av de studier som jag har genomfört problematiserar spänningen mellan marknadskrafter och ideell verksamhet. Spänningar som inte är lätta att hantera för ideella organisationer och där det ideella uppdraget ska genomföras samtidigt som marknaden allt mer har blivit normen för hur organisationer ska ledas och organiseras.

Det jag är intresserad av i min forskning är att föra fram kritiska perspektiv i synen på marknadsföringens roll i dagens samhälle, inte minst för att vi idag lever i ett marknadssamhälle och där vi alla är påverkade av och lever med marknaden.

Hur hänger din forskning ihop med civilsamhället i stort, och med folkbildningen?

Mycket av den forskning jag nu bedriver handlar om förändringar av förutsättningarna för civilsamhället och vad en ökad marknadisering och ekonomisering av samhället har för konsekvenser för civilsamhället. Det här är en utveckling som också tar sig uttryck i en ökad professionalisering inom den ideella sektorn och där föreningar anpassar sin verksamhet utefter marknadsideal och praktiker om hur verksamheter ska organiseras. Det här leder till nya frågor om hur ideella organisationer ska dels värna om sin särart och sitt uppdrag och dels svara upp mot ökade krav på marknadsanpassning.

 

Taggar: , , , , , , ,

Folkbildarforum 2014

Karin Adelsköld – från kulturvetare till teknikbloggare

måndag 27 oktober 2014

Karin Adelsköld – från kulturvetare till teknikbloggare

Karin Adelsköld tror att hon fått en folkbildarbacill. Med två lärarföräldrar och ett förflutet inom public service radio, har hon alltid haft ett intresse av att lära andra. 1995 jobbade hon på Sveriges Radio med ett program som hette ”veckans fångst på nätet” som pratade om nya hemsidor som dykt upp under veckan. Ja, sånt gjorde man faktiskt på den tiden.

– Där började mitt intresse för det digitala. Jag var ju egentligen kulturvetare då, men eftersom internet sågs som kultur och underhållning på den tiden, så hamnade det på mitt bord, säger Karin.

Karin såg hur teknik ofta framställdes som onödigt komplicerad. Hon menar att det är så idag också. Många tjänar pengar på att göra teknik krångligare än vad den egentligen är.

– 2008 startade jag och Johanna Ögren bloggen lillagumman.se. Vi höll själva på att uppdatera våra kunskaper, och tänkte att vi kunde blogga om det också. Det behövdes verkligen, eftersom det mesta av det slaget var riktat till män eller tekniskt kunniga. Vi hade helt enkelt fått höra ”nä men lilla gumman, det förstår du väl” en gång för mycket. Och bloggen blev också väldigt populär. Tre år senare utsågs den till årets teknikblogg på Blog Awards.

Idag arbetar Karin framför allt med föreläsningar, i vitt skilda sammanhang. På Folkbildarforum kommer hon att föreläsa om samhällsförändringar och teknikutveckling, och hur vi hittar modet att använda tekniken.

– Många ungdomar kan tekniken väl, men det betyder inte nödvändigtvis att de använder den på nyttiga sätt. Nu finns det mer information än någonsin att förhålla sig till, och det är vi med lite mer erfarenhet ofta bra på. Det ska vi inte glömma bort, uppmanar Karin.

Läs mer om Karin här i bloggen.

Foto: Theresia Köhlin

Taggar: , ,

Folkbildarforum 2014

Därför måste civilsamhället förändras

torsdag 23 oktober 2014

Därför måste civilsamhället förändras

Troed Troedson kommer till Folkbildarforum för att prata framtid och ledarskap. Här får vi höra mer om hans tankar kring just folkbildning och civilsamhälle.

Vi har redan skrivit om Troed i bloggen (här och här) om här fortsätter att skriva om hans framtidstankar. Precis som i det här YouTube-klippet, menar Troed att organisationer ofta förfaller efter en stark början. Så är det för alla organisationer och rörelser. Inom folkbildningen så började man med tydliga framtidsvisioner om vilket samhälle som skulle byggas. Nu saknar vi däremot starka bilder.

– Antingen så intar man en försvarsställning, eller så går man till attack. Eller så säger man helt enkelt ”så här kan vi inte ha det!” och tycker att allt som förändrar situationen är rätt. Det blir lite meningslöst.

Detta liknar det som Magnus Dahlstedt pratade om förra året, och även en del som skrivs i Dom kallar oss strutsar. Troed betonar att en organisation eller till exempel en stad måste börja driva förändringsarbetet innan det är för sent.

– Titta på till exempel Malmö och Trollhättan. Där visste man länge att industrierna skulle försvinna, men man gjorde inte mycket åt det. Det klart att det blir kris då! Varför började man inte förändringen tidigare? frågar sig Troed.

En förändring som civilsamhället måste förhålla sig till nu, enligt Troed, är vårt nya sätt att engagera oss på: snabbt och fragmenterat.

– Föreningen är en problematisk organisationsform. Den passar inte för framtiden, eftersom vi engagerar oss kort och specifikt nu. Vi gillar inte att göra längre åtaganden som att gå med i en förening, till exempel. Om man tittar på politiken så har partierna det svårt att få medlemmar, men det politiska livet är allt jämt starkt. I idrotten finns en liknande situation också.

Även om det inte stämmer för allt och alla, så är det en ganska tydlig tendens på många håll. Kanske känner du också igen det? För folkbildningen så funderar Troed på vad det är som vi vill behålla. Är det systemet som man har byggt upp? Eller är det det fria och frivilliga lärandet som sådant?

– Ska man försvara folkbildningen eller organisationerna? Det är frågan som slår huvudet på spiken, menar Troed.

Läs mer om Troed här i bloggen

Taggar: , , ,

Folkbildarforum 2014, Forskning

Dumpa demokratin för hipp innetrend?

måndag 20 oktober 2014

Dumpa demokratin för hipp innetrend?

Filip Wijkström pratar om att det finns en ny trend som många hänger på utan att reflektera. Det är socialt entreprenörskap, som växt fram väldigt snabbt i Sverige de senaste åren. Filip menar att det finns risker för demokratin som man inte får glömma bort.

– Det finns en tendens att dumpa demokratitankarna, och göra allt till socialt entreprenörskap. Det är den hippa innetrenden. Det handlar mindre om föreningar och medlemmar, om hur man delar och tränar makt mellan medlemmar, och mer om marknad och entreprenörer. Det finns bra saker med att tänka i termer av nytänkande och utveckling såklart, men jag saknar analyser av hur det sociala entreprenörskapet och det sociala företaget ska förbättra samhället eller stärka organisationerna, säger Filip. Just nu verkar det bara hända, och det är en av de viktigaste inkörsportarna till ett ökat kommersiellt marknadstänkande som kommer med ett mycket starkt språk som behöver tyglas tidigt i rörelsens eller organisationens regi. Annars finns det en risk att det nya språket och tänket börjar köra och definiera organisationen, snarare än tvärtom.

Men det är inte alla inom folkbildningen som glider bort från sina kärnvärden. Både Färnebo folkhögskola och Kvinnofolkhögskolan i Göteborg verkar jobba med ett värdegrundsarbete som ligger nära sina uppdrag, tycker Filip, och det finns säkert flera andra.

– SISU tycker jag också verkar ligga nära sin huvudman och sitt huvuduppdrag. De fyller sitt uppdrag att vara en resurs för idrottsrörelsen, istället för att bara springa efter statens pengar. Ibn Rushd likaså, med sin tydliga förankring i den muslimska organisationsvärlden. Men generellt sett kan man säga att verksamheter med mycket statligt inflytande och mycket offentliga pengar, har lätt för att driva iväg. Då krävs det en tydlig och medveten styrning från huvudmän och förtroendevalda.

Enligt Filip är det viktigt att välja den väg man vill gå, precis som vi skriver om i strutsboken. Det är att sätta fingret på årets tema också. Vill man till exempel driva den första fasen och utbilda ledare för samhällsförändring? Ska man stötta människor i utsatta eller marginaliserade grupper att komma till makt och insikt, utan att bara göra det för marknadsanpassningens skull? Eller är det bättre att satsa på socialt entreprenörskap fullt ut?

Alla vägar leder till framtiden. Men vilken väg vill vi ta, med vilka partners och varför? Det är frågorna.

Läs mer om Filip

Taggar: , , , , , , , ,

Folkbildarforum 2014

Tre tips för en mer jämställd organisation

fredag 17 oktober 2014

Tre tips för en mer jämställd organisation

Sara Haraldsson på Maktsalongen delar med sig av tre tips för hur du kan öka jämställdheten i din organisation.

Börja prata om det – på riktigt. Håll inte abstrakta diskussioner om feminism, utan kolla på vem som kokar kaffet och vem som får flest frågor. Vem som pratar mest. Ställ obekväma och dumma frågor. Först då kan man upptäcka problemen och framför allt: skapa motivationen till att jobba med dem.

Gör det till en ledningsfråga. Alla måste ta ett ansvar för att sprida arbetet i organisationen, så att det inte bara ligger på en person. Alla vinner på ökad jämställdhet i längden. På kort sikt är det en del män som behöver flytta sig, och det är en utmaning att jobba med. Men det går!

Våga testa. Det är bra att tänka efter och planera, men det är viktigt att inte fastna där. Det här är komplexa frågor, och det kan vara svårt att veta vilken lösning som passar för just er organisation. Testa tio saker samtidigt, så kommer några av dem att fungera. Och se det som en framgång!

Om du vill veta mer om det här, så får du inte missa Maktsalongens workshop på Folkbildarforum i november. Dessutom håller Sara en föreläsning om hennes egna erfarenheter i jämställdhetsarbetet i civilsamhället.

Läs mer om Maktsalongen i bloggen

Taggar: , , , , ,

1 2 3 4 5