Folkbildarforum

Kategori: Folkbildarforum 2016

Folkbildarforum 2016

Sara Öhrvall till Folkbildarforum

fredag 04 november 2016

Sara Öhrvall till Folkbildarforum

En av Sveriges mest efterfrågade talare inom digitalisering och förändringsarbete kommer till Folkbildarforum i november!

Sara Öhrvall är en efterfrågad talare med många års erfarenheter inom digitalisering, utveckling och ledarskap. Hon har bland annat varit strategiutvecklare för Toyota, konceptutvecklare på Volvo och byggde upp Bonniers Research & Development-avdelning under många år. Idag är hon krönikör på Dagens Industri, sitter i ett flertal styrelser, och arbetar bland annat som rådgivare.

På Folkbildarforum ska Sara prata om digital makt i en turbulent värld. Vi vet alla att digitaliseringen leder till många nyheter för oss, både i rollen som konsument och medborgare. Företag och offentlig sektor har en uppsjö av nya möjligheter att testa, för att skapa en bättre framtid.

Men det finns många stora frågetecken också. Vilka teknikskiften är det som kommer slå rot i samhället, och hur kommer det att påverka vad vi gör och vilka vi är? När vi kan förbättra vår egen kropp med hjälp av digital teknik, vad blir då det nya normala?

Sara, som alltid har ett öga för vad som väntar runt hörnet, kommer garanterat ge dig något att fundera på vad gäller digitalisering och makt.

Sara Öhrvall pratar på Folkbildarforum i Linköping, 22-23 november. Sista anmälningsdag är 7 november. Anmäl dig här.

Taggar: ,

Folkbildarforum 2016, Forskning

Bästa sättet att motverka utanförskap?

torsdag 27 oktober 2016

Bästa sättet att motverka utanförskap?

Förra bloggposten med freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson handlade om att öka samarbetet mellan kommunen och civilsamhällets oetablerade föreningar. För honom är detta mycket mer än dialog, något av ett modeord idag precis som han skriver i senaste numret av #FOFO.

Hans betonar vikten av att människor från olika invånargrupper gör saker tillsammans. Det är ett av de mest effektiva sätten att motverka utanförskap och stärka samhället som helhet, enligt hans studier från runt om i världen.

– När man bygger något gemensamt där alla både ger och tar, så främjar man också en förståelse för varandras likheter; en slags empati. Man hjälps åt med att tillgodose varandras grundläggande behov, och då blir det lättare att respektera eventuella skillnader i värderingar och intressen. Det har jag sett i både Sydafrika och Bolivia.

Enligt Hans behöver vi inse att det homogena samhället inte kommer tillbaka, och anpassa oss för det. En del i det är att ompröva vad ett medborgarskap är. Just nu jobbar han till exempel med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under devisen att en medborgare är den som bor, verkar och vistas i en stad eller som har långsiktiga relationer med den. Oberoende av vad det står i ens pass.

– Folkbildningen kan spela en stor roll i att producera kunskap om ett nytt samhällskontrakt som detta, tror jag. Ett som bygger på olikheter och interkulturell samverkan, snarare än en klassisk territoriellt förankrad lokal identitet som fascismen haft som en av sina ideologiska utgångspunkter.

Hans Abrahamsson pratar vidare om detta på Folkbildarforum i Linköping 22-23 november. Anmäl dig här.

Taggar:

Folkbildarforum 2016

Hur kan en organisation engagera?

tisdag 25 oktober 2016

Hur kan en organisation engagera?

Hur ska en organisation egentligen göra för att engagera människor? Och är det verkligen sant att medlemskap är mindre viktigt för de flesta? De frågorna tar sig civilsamhällsforskaren Torbjörn Einarsson an på Folkbildarforum i november!

Torbjörn jobbar på Stockholm Center for Civil Society Studies (SCCSS) vid Handelshögskolan i Stockholm och forskar på civilsamhällets betydelse och styrningen av civilsamhällets organisationer. Han har tittat en hel del på hur folk engagerar sig i individualismens tidevarv.

– Ofta får vi höra att folk inte längre är engagerade i civilsamhället. Det sägs att man numera endast vill göra punktinsatser i sina hjärtefrågor och absolut inte binda upp sig för några längre uppdrag.

Många organisationer agerar utifrån det och söker nya givare och volontärer, istället för att försöka aktivera sina befintliga medlemmar. Men då är det kanske inte så konstigt om medlemmarna är mindre engagerade?

– Vet vi egentligen vad som är hönan och vad som är ägget? Tänk om det är så att det är individen som tvingats förändra sitt beteende för att svara upp mot ett förändrat civilsamhälle och inte tvärt om?

Det är en fascinerande fråga, och något som Torbjörn kommer att prata mer om på Folkbildarforum 22-23 november. Anmäl dig här.

 

Taggar:

Folkbildarforum 2016

Programmet är här!

fredag 14 oktober 2016

Programmet är här!

Årets program bjuder som vanligt på ett stort batteri laddat med olika perspektiv. Från världsmusik och aktivism till digital makt och våldets mekanismer. Här hittar du programmet.

Du har redan läst om några av deltagarna här i bloggen: freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson, forskaren Carin Holmberg, framtidsanalytikern Troed Troedson, folkbildningsnestorn Bernt Gustavsson, världsmusikbandet Golbang och aktivisten Amineh Kakabaveh.

Men det kommer mera! Framöver kommer du att kunna läsa om forskaren Torbjörn Einarsson, rådgivaren Sara Öhrvall och forskaren Bengt Kristensson Uggla. Dessutom blir det mer information om alla seminarierna som hålls under Folkbildarforum.

Men redan nu kan du alltså titta på programmet. Observera att några mindre detaljer kan komma att ändras. Har du redan bestämt dig? Här kan du kan skräddarsy din anmälan till ett förmånligt pris.

 

Folkbildarforum 2016, Forskning

Hans Abrahamsson om ett tudelat civilsamhälle

torsdag 13 oktober 2016

Hans Abrahamsson om ett tudelat civilsamhälle

I förra bloggposten med freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson pratade vi om hur social ingenjörskonst har byggt Sveriges välfärd. Det har tränat myndigheter i att veta bäst snarare än att samarbeta med invånarna, och det fungerar inte längre. Hur kommer då civilsamhället in i detta?

Stora delar av civilsamhället är numera flyktiga nätverk och sociala rörelser och det har kommuner och myndigheter svårt att förhålla sig till. Eftersom sådana rörelser ofta inte är juridiska personer så säger till exempel kommunallagen att man inte ska ha så mycket med dem att göra, enligt Hans. Framför allt går det inte att ekonomiskt stödja deras verksamhet.

– Detta delar det civila samhället i två: det etablerade föreningslivet som samarbetar med förvaltningar och myndigheter, och resten av civilsamhället som inte gör det. Det är inte konstigt om de känner sig utanför då, menar Hans.

Det är samtidigt inte helt oproblematiskt att civilsamhället ökar sitt samarbete med kommunen. Civilsamhället riskerar att förlora sin röstbärande funktion om man blir främst en utförare av välfärdstjänster (se även presentationerna från förra årets Folkbildarforum).

– Men om man tittar på våldsbejakande extremism till exempel, så frågar många kommuntjänstemän mig om när det ska komma en nationell handlingsplan. Kommunerna vill till exempel veta hur man motverkar rekrytering till olika medborgargarden, den nordiska motsåndsrörelesen eller till ISIS på högstadieskolorna. Men den tiden är förbi, säger jag. Det måste hanteras lokalt, oavsett vad man tycker om det. Och då är det enda sättet att utöka samarbetet mellan kommunen och civilsamhällets mindre etablerade föreningar, menar jag.

Hans Abrahamsson pratar vidare kring detta på Folkbildarforum i Linköping 22-23 november. Anmäl dig här.

Taggar:

Folkbildarforum 2016

Från peshmerga-gerilla till riksdagen och Folkbildarforum

tisdag 11 oktober 2016

Från peshmerga-gerilla till riksdagen och Folkbildarforum

Amineh Kakabaveh kom till Sverige som 19-årig flykting från Kurdistan, efter flera års politisk aktivism med peshmerga-gerillan. Nu kommer hon till Folkbildarforum med ett brinnande engagemang för internationell feminism!

Amineh kom till Sverige nästan som analfabet. Tack vare sin egen självdisciplin och folkbildningen kunde hon börja på universitet och ta en magisterexamen i socialt arbete och filosofi.
– Det är fantastiska möjligheter, inte minst för de som flyr. Och särskilt för kvinnor från fattiga hem som ofta saknar utbildning.

Amineh pratar gärna om hur viktigt det är med kunskap. Med kunskap kommer makt och man påverkar både sig själv och sin familj, samhället och framtiden. Den makten kan också hjälpa en att hitta en mening i livet.

– Det är framför allt en könsfråga och handlar inte bara om invandrarkvinnor. Man ska inte vara beroende av någon man. Många gånger händer det att kvinnor som har mindre maktresurser blir ekonomiskt och socialt beroende av mannen.

Efter många år av politisk aktivism, och nu som riksdagsledamot för (V), är det viktigt för Amineh att prata om både jämställdhet, demokrati och rådande orättvisor men också en växande könsrasism som ofta drabbar invandrade flickor och kvinnor.

– Om man verkligen menar allvar med antirasism och feminism så ska det inbegripa alla – även förorternas kvinnor. Det offentliga rummet blir allt mer könssegregerande, något som svenska feminister såväl som både arbetarrörelsen och liberaler har kämpat mot i över 100 år.

Aminehs förening Varken hora eller kuvad har gjort undersökningar som visat att 82% av förorternas ungdomar ser sitt livsutrymme som hårt begränsat.
– Många är rädda för att stämplas som rasister om de tar ställning mot det här. Men det som är rasistiskt är ju att barn och ungdomar i hundratusental är utsatta utan att man gör någonting åt det, säger Amineh.

Amineh Kakabaveh är aktuell med boken Amineh, inte större än en kalasjnikov : Från peshmerga till riksdagsledamot och pratar på Folkbildarforum i Linköping 22-23 november.

Taggar: ,

Folkbildarforum 2016

Förlängt slutdatum för tävlingen

onsdag 05 oktober 2016

Förlängt slutdatum för tävlingen

Några av er behövde mer tid för att hinna klart med ett bidrag till tävlingen, så vi har förlängt datumet till 2 november. Så sätt igång och knåda, sy, filma, sjung eller eller något annat som gestaltar Troeds text.

Missa inte chansen till fina priser och att visa dina kreationer för en ny publik. Allt du behöver göra är att bygga ditt verk kring Troed Troedsons korta men rika text om en smal, smal ås mellan fundamentalismens helvetesdjup och rationalitetens iskallt sterila klyftor.

Läs mer!

Folkbildarforum 2016, Forskning

”Det är innanförskapet som är problemet, inte utanförskapet”

torsdag 29 september 2016

”Det är innanförskapet som är problemet, inte utanförskapet”

– Jag har jobbat med utanförskap i hela mitt liv. Men det är inte det som är problemet. Det är innanförskapet. Det säger Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare på Göteborgs universitet, som pratar på Folkbildarforum nu i november.

Hans Abrahamsson har ägnat många år till att studera konflikter. Först med ett globalt perspektiv med nationalekonomiska glasögon, och sedan med ett direkt lokalt perspektiv. Under det senaste året har han varit i kontakt med de flesta av Sveriges kommuner, men kan lika gärna dra referenser till hans arbete från andra länder och kontinenter.

– Det lokala och det globala smälter samman på väldigt komplexa sätt, och mycket av min forskning handlar om det. Många är ovana vid det här, särskilt i Sverige. Här har vi byggt ett välfärdssystem med social ingenjörskonst, alltså genom att mäta problem och åtgärda dem. Men det fungerar inte längre. Det kan visserligen ta sig an komplicerade problem, men det rår inte på det komplexa.

Med komplexa problem menar Hans problem som inte har några givna svar som man kan räkna sig fram till. De är unika och specifika, och kräver att berörda parter engagerar sig. Det knyter an till förra årets tema, Mäta eller Mötas, men framför allt till årets tema, Makt och Mening.

– Synen på makt och mening förändras i och med detta. Förut handlade det om makt över någonting. Nu, när medskapande krävs och ingenjörskonstens tid är förbi, så kräver det makt till någonting. Och det är våra myndigheter inte vana vid. I ingenjörskonsten anda vill de veta bäst och göra saker åt invånarna, istället för att samarbeta med dem.

Och här ser Hans civilsamhället som en central aktör. Vi återkommer till det här i bloggen, men du som är otålig kan redan nu läsa vad Hans och kollegorna skriver i en färsk forskningsrapport, Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer.

Hans Abrahamsson pratar mer kring detta på Folkbildarforum i Linköping 22-23 november. Anmäl dig här.

 

Taggar:

Folkbildarforum 2016

Vinn 10.000 kr med din gestaltning

måndag 19 september 2016

Vinn 10.000 kr med din gestaltning

Gillar du eller din vän att jobba kreativt? Passa då på att gestalta en text av Troed Troedson med chans att vinna 10 000 kr och en fribiljett till Folkbildarforum.

Läs Troeds korta text om ett svårt vägval inför framtiden och fundera över vilket kreativt uttryck som du vill gestalta texten med. Vi är öppna för det mesta från lera och broderi till musik, film, spel, teater, och vidare. Alla är välkomna!

Skicka in ditt bidrag (eller en länk till det) till info@bildningsforbundet.se, så kommer en jury med bl.a konstnärer och artister att kora en vinnare.

Förutom prispengar och ära får du chans att visa ditt verk för alla besökare på Folkbildarforum, och alla våra följare runt om i landet. Läs mer detaljer om tävlingen här.

Och du, glöm inte att tipsa dina kreativa kollegor och vänner!

Taggar: ,

1 2 3