Folkbildarforum

Kategori: Folkbildarforum 2017

Folkbildarforum 2017

Stina Wollter till Folkbildarforum!

fredag 07 april 2017

Stina Wollter till Folkbildarforum!

Hon är konstnär, radioprogramledare, sångerska och textförfattare, men kanske mest känd för sin enträgna kamp för människans rätt att vara sig själv. I höst kommer Stina Wollter till Folkbildarforum. Temat Mod och Motstånd är ”som skräddarsytt” för henne, säger hon själv.

Med över 100 000 följare på sitt Instagramkonto tar Stina Wollter dagligen fajten med de rådande skönhetsidealen, visar motbilder och blottlägger det näthat som följer med att gå emot rådande normer. Som hon själv skriver: “Jag vill bidra till ett oretuscherat flöde på Instagram. Hur ska vi hitta kroppsacceptans om vi bara matas med bilder som får oss att längta bort från våra egna själsfodral, må dåligt och känna oss som ting som hela tiden måste förändras eller förbättras?” Mod och motstånd som i en liten ask.

Just nu dansar hon sig in i ännu fler svenska hjärtan i TV4:s Let’s Dance, men på hennes Instagramkonto har dansen länge varit ett återkommande uttryck för kroppsaktivism, under hashtaggen “StinaWollterdansarförlivet”.

Lars Holmgren är glad att kunna välkomna henne till Folkbildarforum.

– Jag lyssnade på Stina i höstas, just när vi hade bestämt att temat för 2017 skulle vara Mod och Motstånd. Jag kände direkt att hon personifierade en viktig del av temat, att våga utmana sig själv och stå upp får något, trots allt skit man kan få för det. Att våga steget för att det betyder mycket för andra, och för att man trots allt inte är ensam.

– Temat är som skräddarsytt för mig, hälsar Stina Wollter, från dansrepetitionerna.

Anmälan till Folkbildarforum 2017 och öppen. Anmäl dig här!

Foto: Johanna Fellenius

Folkbildarforum 2017

Johan Ehrenberg till Folkbildarforum!

fredag 17 mars 2017

Johan Ehrenberg till Folkbildarforum!

Johan Ehrenberg, grundare av tidningen ETC, kommer till Folkbildarforum i november för att tala på temat Mod och Motstånd. ”Mod är för mig när man tagit reda på något och gör något åt saken utifrån sin nya upptäckt”, säger han i en kommande artikel i #fofo.

Johan Ehrenberg är författare, samhällsdebattör och journalist. Han grundade tidningen ETC 1978, som idag vuxit till tolv lokala tidningar, en dagstidning och en helgtidning.

Han är numera också mycket aktiv i klimatdebatten. Så pass att ETC-koncernen under de senaste åren startat “ETC el”, som bl a säljer solceller, och inredningstidningen “Kloka hem”, en inredningstidning med ekologisk inriktning.

Dessutom har han en mängd nya verksamheter på gång. Bland annat arbetar han med nya tekniska lösningar för att framställa och lagra energi.

I november gästar han Folkbildarforum, som i år har temat Mod och Motstånd.

– Mod är för mig när man tagit reda på något och gör något åt saken utifrån sin nya upptäckt. Och att våga utsätta sig för risken att misslyckas. Det kan vara att starta en tidning eller se till att använda energi som inte skadar klimatet eller bygga ett klimatneutralt hyreshus. Motstånd hänger ihop med mod och det innebär organisering för att göra något, säger han i en intervju gjord av Göran Jacobsson.

Hela intervjun publiceras i vår tidning #fofo nr 1 2017, som utkommer tidigt i maj.

Taggar:

Folkbildarforum 2017

“Jag vill slå ett slag för det sega vardagsmotståndet”

fredag 03 februari 2017

“Jag vill slå ett slag för det sega vardagsmotståndet”

Karin Klingenstierna har med säker hand lett Folkbildarforum två år i rad. Nu är vi glada att välkomna henne tillbaka till konferensen även 2017.

Karin Klingenstierna är van moderator och konferencier och dessutom sångerska och låtskrivare. På Folkbildarforum 2016 fick vi höra henne såväl sjunga som hålla i presentationer och frågestunder. Det gjorde hon så bra att vi snabbt bokade upp henne även till nästa konferens.

Vad du tänker inför att komma tillbaka en tredje gång?

– Fantastiskt kul. Folkbildarforum är en perspektivvidgare och ger även mig fortbildning. Vi lever i en tid när mänskligheten skriker efter enkla svar och lösningar. Svaren kan förvisso vara enkla, men man kan bara komma fram till dem om man klarar det komplexa resonemanget. På Folkbildarforum fördjupar man förmågan att resonera. Man blir lite klokare och blir individen klokare blir samhället det också.

Det måste krävas en del för att navigera mellan så många olika ämnen och talare. Hur förbereder du dig?

–Jag läser på en hel del. I någon mån måste jag äga det som sägs, även om jag inte kan vara någon expert. Som moderator blir man väldigt generisk. Sen tar jag alltid kontakt med föreläsaren och stämmer av innan. Ber om en lista på sådan jag ska läsa eller plugga in.

Vad tänker du kring årets tema Mod och Motstånd?

–  Om mod tänker jag att det just nu är så viktigt att vi visar mod i alla led. Vi som är vuxna, myndiga människor måste visa att vi är modiga i ett samhälle som trycker på från alla håll. Och när det gäller motstånd vill jag slå ett slag för det sega vardagsmotståndet: att kunna sätta gränser och tala om vad jag tycker. Det räcker inte med ett tryck på like-knappen. Men det kan vara så enkelt som att säga ifrån när någon har fötterna på sätet på bussen. Att i varje stund våga bjuda motstånd mot det man tycker är oacceptabelt.

Folkbildarforum 2017

Tuomo Haapala återvänder till Folkbildarforum

fredag 20 januari 2017

Tuomo Haapala återvänder till Folkbildarforum


Med stadsmiljön som rekvisita och dess invånare som musiker, dansare, sångare och andra aktörer, har Tuomo Haapala gjort mer än 30 föreställningar i Sverige, Norge och Finland. Under året kommer han att jobba med Folkbildarforum.

Tuomo Haapala, som är bland annat kompositör, musiker och regissör, gjorde sin första stadsföreställning på Vattenfestivalen i Stockholm 1992. Idén hade fötts när han gick över Strömbron och slog på metallräcket. En klang uppstod – musik! Han började fantisera. Intill fanns Operan. Tänk om man öppnade ett fönster och det stod en solist där och sjöng? Om det fanns en orkester på en flotte i vattnet? Idéerna blev till “Vattenspel i Strömmen”, som även kom att innefatta ångbåtsorgel, grodmanskör och en vaktparad med mässingsinstrument. 30 000 personer kom och lyssnade.

Sedan dess har han gjort över 30 föreställningar i Sverige, Norge och Finland. Ibland har det varit 1000 medverkande, ibland 200. Varje föreställning föregås av minst ett års förarbete och workshops där den aktuella stadens intressegrupper, föreningar och kulturövare på olika sätt involveras.

När föreställningen “Sanna drömmar” uppfördes i Norrköping engagerades t ex media- och teknikstudernade från universitetet, akrobater och dansare. Norrköpings Symfoniorkester spelade på en flotte i Strömmen och för att få den att röra sig tog Tuomo in en atletklubb som drog den i stora rep. Många olika delar av föreningslivet kan inkluderas.

Kulisserna i föreställningarna utgörs av staden själv. Allt kan vävas in. Fasader, byggnader, natur och byggarbetsplatser. Stadsföreställningarna handlar om att ta tillbaka sin stad från kommersen, menar han. Att fylla den med musik och andra kulturyttringar, sprungna ur samarbeten över åldersgränserna.

I november höll Tuomo ett seminarium på Folkbildarforum och under året ska han hålla workshops i Linköping som ska resultera i en föreställning till höstens konferens. Deltagare i studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter i Östergötland inbjuds att delta.

Hur ser du på att du blivit ombedd att återkomma till Folkbildarforum?

– Jag känner mig upplivad eftersom jag ser min verksamhet i fantasifulla samarbetsprojekt som en sorts folkbildning. Människor upptäcker att vår gemensamma kunskapsbank  är enorm. Vissa kan teknik, vissa kultur, vissa forskar och vissa har vardagskunskaper som grundar sig i långvarig praktik. Vi har allt att vinna med samarbete och i förmågan att höja blicken över vår vanliga horisont.

Har du några idéer redan nu till vad det kan komma att bli för slags föreställning?

– Lokalen och deltagarnas kunskaper är grunden till det hela. Lokalen har jag sett under en kort tid så jag skall titta på dess möjligheter ordentligt i februari. Deltagarnas kunskaper och intresse för olika saker måste jag känna till mera men jag funkar så att fantasin börjar skapa visioner direkt. Allt får konkretiseras under året.

Temat för Folkbildarforum 2017 är Mod och motstånd och Tuomo Haapalas föreställning kommer att kretsa kring det.

– Temat ligger väldigt nära mitt hjärta och min verksamhet. Alla mina föreställningar bygger på att få deltagarna att inse sina krafter individuellt och kollektivt, säger han.

1 2 3