Folkbildarforum

Kategori: Folkbildarforum 2018

Folkbildarforum 2018

Konferensen fångad i bilder

torsdag 03 maj 2018

Konferensen fångad i bilder

Den 17 april arrangerade vi konferensen ”Ta inte demokratin för given”, för att diskutera tillståndet för demokratin och folkbildningens möjligheter och skyldigheter att upprätthålla den. Henrik Witt fångade konferensen i bilder. 

Föreläsningar av Per Ödling, professor i telekommunikation, Johan Hirschfeldt, jurist och tidigare Justitiekansler och Macarena De La Cerda, företrädare för Förorten Mot Våld, kompletterades med ett panelsamtal där moderator Erik Wagner pratade med Nazem Tahvilzadeh, Mia Sandell och Benton Wolgers  om folkbildningens roll i att upprätthålla demokratin. Dessutom lanserades antologin ”Handbok för demokrater” (red: Ola Larsmo, Sverker Sörlin och Elisabeth Åsbrink). I kommande numret av #FOFO publicerar vi ett reportage från konferensen och texter som på olika sätt knyter an till temat ”Ta inte demokratin för given”.

Tack alla som bidrog till en innehållsrik eftermiddag!

Macarena De La Cerda.

Per Ödling.

Johan Hirschfeldt.

Erik Wagner.

Mia Sandell.

Nazem Tahvilzadeh.

Benton Wolgers.

Fika!

Mark Olson, redaktionen för #FOFO, dokumenterar.

Lunch!

 

 

 

 

 

 

Folkbildarforum 2018

”Ge gräsrotsorganisationerna den legitimitet de förtjänar”

tisdag 10 april 2018

”Ge gräsrotsorganisationerna den legitimitet de förtjänar”

Förorten har blivit en syndabock för politikernas misslyckanden. Det är dags att inkludera de som berörs för att skapa en hållbar förändring. Det menar Macarena De La Cerda, en av grundarna av Förorten Mot Våld, som kräver att regeringen erkänner våldet i förorterna som en nationell kris. Den 17 april är hon en av talarna på vår konferens “Ta inte demokratin för given.”

Macarena De La Cerda har bland annat studerat Barn- och ungdomsvetenskap på Uppsala Universitet och jobbat med barn- och ungdomsfrågor i socioekonomiskt utsatta områden genom Rädda Barnen.

– Jag kommer själv från ett arbetarklassfamilj. Jag växte upp bl a i Tensta och tack vare min familjs bakgrund har jag haft med mig vikten av att engagera sig i samhällsfrågor.

Sedan 2012 har hon varit aktiv i ungdomsorganisationen Megafonen som kämpar mot orättvisor på lokal nivå, men som också skapat en ny form av folkbildning i och med samtalskaféet Harakat. Nu leder hon, tillsammans med andra, kulturprojektet Ortens Verklighet,  där syftet är att ungdomarna själva ska sätta ord på vad Orten som plats och identitet är för dem.

Förorten Mot Våld föddes som en reaktion på morden på två bröder i Rinkeby i december 2016. Ett hundratal föreningar, bl a olika religiösa församlingar, samlades för att aktivt visa motstånd mot den våldsamma utvecklingen i sina områden.

På konferensen “Ta inte demokratin för given” ska Macarena prata om vikten av den organisering som sker i förorten, hur den intar olika former och hur den anpassas utifrån målgruppens behov.

– Jag kommer att problematisera varför många från förorten väljer bort de traditionella forumen. Hur viktigt det är att gräsrotsorganisationer får den legitimitet de förtjänar och att etablerade organisationer ger utrymme för de nya. Det finns en ny arbetarklass i Sverige och det är viktigt att den träder fram i diskussioner som berör den.

Förorten har börjat bli ett slagträ i den politiska debatten och olika parter gör anspråk på att äga den ”rätta bilden” av storstädernas ytterområden. Hur ser du på det?

– Förorten har blivit en syndabock för politiska partiers misslyckanden, där säkerhetsfrågor har kopplats till repressiva ställningstaganden riktade mot en samhällsgrupp som redan är tillräckligt utsatt. Vi har ju ett låg valdeltagande i våra områden och det gör att många politiker använder sig av populistiska och snabba lösningar som övervakningskameror och fler poliser.

– Dock finns det få som vill prata om de riktiga problemen, så som misslyckade åtgärder för att vända på dåliga skolresultatet och den ökade arbetslösheten bland unga vuxna och deras föräldrar. Psykisk ohälsa ökar då trångboddhet är ett måste när pengarna inte räcker till och bristen på lägenheter gör att andrahandsuthyrning och nya produktioner sätter priser som få har råd med.

Förorten Mot Våld vill att politikerna erkänner skjutningarna i förorterna som en nationell kris. Varför?

– FMV:s viktigaste krav är att regeringen erkänner det eskalerade våldet i förorten som en nationell kris för att det är så vi tror regeringen och alla inblandade kan börja se detta som ett nationellt problem som måste åtgärdas nu. Som en följd av erkännandet kräver vi att regeringen tillsätter en haverikommission som tillsammans med de berörda kan se vad som har gått snett och vad som krävs för en hållbar förändring i våra områden. Ett erkännande skulle också göra att majoritetssamhället ser utsattheten i våra områden som allvarlig då det är våra barn, Sveriges barn, som drabbas värst.

Text: Christel Valsinger
Foto: Henrik Witt

Det går fortfarande att anmäla sig till ”Ta inte demokratin för given” den 17 april. Du hittar program och anmälan här.

Taggar:

Folkbildarforum 2018

Möt konferensens moderator!

tisdag 27 mars 2018

Möt konferensens moderator!

Erik Wagner kallar sig organisationsnörd, har bakgrund som förbundsstrateg för IOGT-NTO och är numera förläggare på Idealista. Han är också redaktör för Kurage, en idétidsskrift för det civila samhället. Den 17 april modererar han Folkbildarforums konferens ”Ta inte demokratin för given!” 

Du kallar dig organisationsnörd, kan du utveckla det?

– Jag är väldigt fascinerad över hur civilsamhället fungerar och inte fungerar. Det är en plattform, en möjlighet som dagens samhälle erbjuder de medborgare som känner sig manade, inkluderade och som fått färdigheterna att navigera i detta snåriga föreningsliv.

Hur tänker du kring temat Ta inte demokratin för given? 

– Jag konstaterar att allt fler höjer ett varningens finger gällande samhällets utveckling och att vi som samhälle kämpar med frågor rörande värderingar, plurarism och ofta frågor som rör demokratiska grundfrågor. Det är stora och svåra frågor och Folkbildarforum närmar sig under våren några av de frågeställningarna på ett intressant sätt.

Hur väl bekant är du med föreläsarna? 

– Jag kände till samtliga vid namn men har aldrig haft förmånen att höra dem tala. Jag ser mycket fram emot deras inspel och reflektioner från konferensens deltagare.

Vad hoppas du själv att få med dig från konferensen?

– Ett forskningsbegrepp som har lurat sig kvar i min hjärna en stund är ”upplevd nödvändighet”. Det handlar om ett stadie där en engagerad människa upplever att individens valmöjligheter i realiteten är begränsande. ”Här måste jag bara göra en insats”. Jag skulle vilja känna mig positivt uppmanad till att fördjupa mig, till att ytterligare reflektera, till att agera.

Anmäl dig till konferensen här

Läs in dig på konferensprogrammet här

Taggar: ,

Folkbildarforum 2018

”Jag vill få människor att förstå att de blir manipulerade”

torsdag 22 mars 2018

”Jag vill få människor att förstå att de blir manipulerade”

– Vi lever i en tid där man systematiskt spelar på folks rädslor för att programmera om dem till röstboskap.

Det säger Per Ödling, som i flera år föreläst om den digitala utvecklingens samhällspåverkan. Den 17 april talar han under vår konferens ”Ta inte demokratin för given!”.

Per Ödling är professor i Telekommunikation vid Lunds Universitet och forskar kring bredbandsinfrastruktur. Intresset för kopplingen mellan informationsteknik och demokrati väcktes under hans år som akademisekreterare på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin).

– Jag har ägnat hela mitt vuxna liv åt att bygga Internet. Det fick oväntade sidoeffekter, som jag nu försöker korrigera vid sidan av det dagliga arbetet. Det var ju inte tänkt att Internet skulle hota demokratin, utan tvärtom, det skulle inkludera alla.  

Istället står vi vid en slags “tipping point” menar han, där det inte är säkert att demokratin överlever i sin nuvarande, liberala form.

Ett exempel på hur demokratiska val manipuleras fyller nyhetssajterna just nu. Kampanjfirman som skötte Donald Trumps digitala valkampanj, har använt otillåten datainsamling från Facebook för att nå över 50 miljoner amerikaner. För två år sedan tackade 270 000 personer ja till att delta i ett psykologiskt test som utgavs vara till för seriös forskning. Men uppgifterna såldes vidare till Cambridge Analytica, ett företag inom marknadsföring och politiska kampanjer.

Att tredjepartsaktörer kan få tillgång till uppgifter om Facebookanvändare som de sedan säljer vidare är dock ingen nyhet, menar Per Ödling.

– Facebook har känt till det här sedan det hände. Det som är nytt är att han (visselblåsaren Christopher Wylie, vår anm) trätt fram och att vi fått tillgång till detaljer som vi inte känt till förut. Jag har föreläst om att det här händer i ett och ett halvt år och när folk får höra det blir de förskräckta, men ett par dagar senare har de glömt bort det. Fördelen nu är att det blir tydligare och tydligare vad som pågår.

– Varje test, varje quiz på Facebook finns till för att samla in data om oss. Facebook har redan all data om oss, de gör inga ”Vilken filmstjärna är du mest lik”, eller ”Vem var du i ett annat liv”. Alla dessa tester görs av företag som registrerar och profilerar oss.

Den digitala eran har öppnat för desinformationskampanjer och påverkansmetoder som skapar väljare som röstar utifrån oro och bristande framtidstro. Det ökar chansen att få stöd för en mer extrem politik, där hårdare tag och stärkt nationalism ofta står högt på agendan. Om inte annat kan man få människor att låta bli att rösta och därmed öppna dörrar för kandidater vars stöd annars inte skulle räcka.

– Vi lever i en tid där man systematiskt spelar på folks rädslor för att programmera om dem till röstboskap. Som visselblåsaren sa: ”vi använder folks inre demoner”.

På konferensen “Ta inte demokratin för given!” kommer Per Ödling att berätta om hur vi hamnat där vi är idag, hur stora samhällsomställningar skapar oro och en grogrund för politisk manipulation och vilka samhällsområden som påverkas.

Vad hoppas du nå fram med under konferensen?

– Vi har insett att demokratin måste försvaras, men ska det fungera måste den kanske också utvecklas. Jag vill få människor att förstå att de blir manipulerade så att vi kan få en demokrati där människor bestämmer, inte företag eller andra länder.

Per Ödling är också en av skribenterna i boken ”Handbok för demokrater” som lanseras under konferensdagen. Boken ges ut av demokratisatsningen #vimåsteprata, ett initiativ från opinionsbildare som Hédi Fried, Kristina Persson och Sverker Sörlin och som genomförs i samarbete med Studieförbunden, Sveriges Folkhögskolor och Svenska PEN.

 

Anmälan dig till konferensen ”Ta inte demokratin!” för given här

Program för konferensen finns här

Taggar: ,

Folkbildarforum 2018

Programmet klart för årets första konferens!

fredag 16 mars 2018

Programmet klart för årets första konferens!

Föreläsningar av bl a Per Ödling och Macarena de la Cerda och lansering av antologin ”Handbok för demokrater”. Det är några av huvudpunkterna för konferensen ”Ta inte demokratin för given!” den 17 april. Nu är programmet klart och anmälan öppen.

Som vi tidigare berättat blir Folkbildarforum till två konferenser 2018. Den första är en halvdagskonferens och äger rum den 17 april i Linköping Konsert & Kongress. Moderator är Erik Wagner, redaktör för tidskriften Kurage och förläggare på Idealistas. Erik inleder konferensen, som därefter övergår i den första föreläsningen, då Per Ödling, professor i telekommunikation vid Lunds Universitet, talar om hoten mot demokratin. Därefter följer Johan Hirschfeldt, medförfattare till ”Hoten mot rättsstaten i Europa” och Macarena de la Cerda, talesperson från Förorten mot våld.

Under konferensen arrangeras även ett panelsamtal med företrädare för folkbildningen i Östergötland, lett av Nazem Thavilzadeh, fil.dr i offentlig förvaltning, lärare och demokratiforskare. Dessutom lanserar antologin ”Handbok för demokrater”, utgiven av initiativet #vimåsteprata och ett samarbete mellan Svenska PEN, Studieförbunden i Sverige och Folkhögskolornas samarbetsorganisation RIO. Bland skribenterna som medverkar i boken finns Hédi Fried, Nalin Pekgul, Anita Goldman, Gellert Tamas och tidigare nämnde Per Ödling.

Anmälan dig här till konferensen senast den 6 april. Hela programmet hittar du här.

Folkbildarforum 2018

Årets konferens är två!

tisdag 06 mars 2018

Årets konferens är två!

I år blir Folkbildarforum till två konferenser. En mindre variant som äger rum i april och en större i november. 

Årets tema för Folkbildarforum, Vision & Vilja, handlar bland annat om demokrati. I höst väntar ett viktigt riksdagsval och när den stora konferensen arrangeras vet vi resultatet av det och vilka tongångar som dominerat kampanjerna och efterdyningarna av valet.

– Vi vill ha ett tema som fungerar både före och efter valet. Inför årets val är det många som diskuterar hoten mot demokratin. Vi har till exempel initiativet #vimåsteprata, som bland annat folkhögskolornas och studieförbundens nationella branchorganisationer står bakom. Folkbildarforum måste ge sitt eget bidrag till den diskussionen, säger Lars Holmgren.

Därför arrangeras i år en halvdagskonferens redan den 17 april med namnet ”Ta inte demokratin för given!”. Det blir en eftermiddag med intressanta talare och diskussioner.

– Vi ska akta oss för en övertro på vårt samhälles och vår demokratis förträfflighet. Mycket att det goda som mödosamt har byggts upp kan faktiskt raseras om vi inte är beredda att stå upp för det.

Vi behöver alltså både framtidstro, visioner, och en vilja att agera för att stå emot de krafter som ifrågasätter demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

– Att försvara rättigheter och allas lika värdighet, att utveckla demoktatin och att ta ansvar för till exempel klimatomställningen av samhället, det kräver något. ”Att rädda planeten är en viljeakt. Därför är demokrati den mest grundläggande miljöfrågan” för att citera Sverker Sörlin, en annan av initiativtagarna till #vimåsteprata.

Vilken av årets två konferenserna ska man välja?

– Vår stora konferens är som vanligt den i november, även om vi valt att bara genomföra den under en dag och kväll i år. Under aprilkonferensen lyfter vi blicken över och bortom valet i september, och i november fortsätter den diskussionen. Så kom till båda konferenserna i Linköping Konser&Kongress!

När presenteras talarna på årets konferenser?

– Vi kommer att presentera programmet vecka 12, då öppnar vi även möjligheten att annmäla sig. Men vi kan berätta att det bland annat handlar om hur auktoritära populister runt om i Europa, även i Sverige, intresserat studerar den vägkarta som  till exempel Ungern och Polen stakat ut från demokrati mot ”illiberal demokrati” och kanske vidare mot något än värre.

Läs mer om årets tema Vision & Vilja här

 

Taggar: ,

1 2