Folkbildarforum

Kategori: Folkbildarforum 2021

Folkbildarforum 2021

Tema 2021!

torsdag 10 juni 2021

Tema 2021!

Varje år beslutas det i november ett tema för nästkommande Folkbildarforum. På grund av pandemin var detta inte möjligt för 2021 års tema då vi beslutade att flytta fram 2020 års Folkbildarforum till den 27 april 2021. Nu, när 2020 års konferens är genomförd, kan vi fastställa temat för folkbildarforum som hålls den 9 november 2021. 

Årets tema blir ”Hållbarhet & Handlingskraft” och detta tema tar ett brett anspråk utifrån de globala målen i Agenda 2030, med särskild fokus på punkt 4, 5, 10 och 16. Undertexten för oss som folkbildare blir att vi ska ”tänka hållbarhet över tid” och ”Genom bildning skapa handlingskraft nu” när det kommer till de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Till detta lade styrelsen till även den existentiella dimensionen vilket ger oss ett än bredare ingång på frågan. 

För oss ska vi ha särskilt fokus på God bildning för alla (4), Jämställdhet (5) och Jämlikhet (10) och ett Inkluderande samhälle (16)”. 

Temat kommer vi arbeta med ända fram till konferensen den 9 november, dels i föreläsningsserier temat i Tidningen #FOFO och andra insatser under året.