Folkbildarforum

Kategori: Konferens

Konferens

“Man måste veta vad man letar efter”

tisdag 06 oktober 2020

“Man måste veta vad man letar efter”

Vad finns det för riskfaktorer för att felaktig rapportering av verksamhet ska uppstå inom folkbildningen? Det var en av frågorna som diskuterades under den etikkonferens som Bildningsförbundet Östergötland arrangerade den 29 september. Tilliten till folkbildningen stod i fokus och föreläste gjorde Eva Ekengren, som på uppdrag av Studieförbunden i Samverkan gjort en utredning om indikatorer på oegentligheter i studieförbundens rapportering. 

“Man måste veta vad man letar efter” kallar Eva Ekengren utredningen, eftersom det som på ytan kan se normalt ut, vid en djupare granskning kan tyda på att något är fel. Syftet med utredningen har varit att ta fram ett underlag för Studieförbunden i Samverkan som ska förbättra verktygen för att hitta felaktigheter i rapportering av verksamhet. 

– Det allra mesta är bra och lever upp till kriterierna. Men inte allt. Vi har alla varit med om att upptäcka oegentligheter. Det finns personer utanför studieförbundsvärlden som vill nyttja den ideella sektorn för egen vinning, sade Eva Ekengren i sin inledning till konferensen som hölls via Zoom. 

Deltog gjorde chefer och ledare för studieförbunden i länet, som bidrog med sina erfarenheter och insikter i gruppdiskussioner under dagen. 

En av diskussionerna rörde riskfaktorer. När, var och hur uppstår situationer som ökar risken för att verksamhet som inte uppfyller krav för statsbidrag genomförs? 

För nära relationer till föreningar, bristande kunskaper i rapporteringssystemet och jakt på ökad verksamhetsvolym, var några av faktorerna som fördes fram. En svårighet att vara objektiv i förhållande till verksamhet som man själv kanske har intresse av, var också en omständighet som lyftes. 

Ett återkommande ord i diskussionerna kring vad man ska leta efter i rapporteringen, var “rimlighet”.  Är det rimligt att man är med i verksamhet varje dag? Att deltagare har 100% närvaro i ett helt år? 

Bättre närkontakt mellan chefer och verksamhetsansvariga, ökar möjligheten att se till att det är rätt verksamheter som genomförs.

– Vi behöver bli bättre på kontroll. Alla jag mött inom folkbildningen har ett hjärta som glöder och ett stort engagemang. Men det kan bli för stort, sa Eva Ekengren.

I slutet av dagen fördes gruppdiskussioner kring hur vi tar diskussionen vidare i Östergötland. Går det att göra gemensamma lokala överenskommelser i etikfrågor? 

Då flera av studieförbundens chefer är ansvariga för regioner som innefattar fler län än Östergötlands, är frågan inte helt lätt. 

En möjlig väg att är att skapa etikgrupper med representanter för de olika studieförbunden. Ett sådant upplägg finns inom Länsbildningsförbundet i Stockholm, berättade en av konferensdeltagarna, som också berättade att det skapat goda relationer och ett transparant samtalsklimat. 

Nu fortsätter arbetet med en gemensam strategi för Östergötland.

 

Konferens

Till handling för demokratin!

måndag 01 april 2019

Till handling för demokratin!

Norrköpings fristadsförfattare Supriti Dhar, författaren och skribenten Per Wirtén och Edna Eriksson, grundare av MR-stiftelsen. Alla föreläser de under konferensen “Demokrati som handling och idé” den 2 maj. Elisabeth Dahlström, som är projektledare, hoppas att dagen ska ge insikter i att det finns mycket man kan göra för demokratin. Både lokalt och på ett övergripande plan.

Förra våren arrangerade Folkbildarforum konferensen “Ta inte demokratin för given” tillsammans med nätverket #vimåsteprata, ett initiativ av förintelseöverlevanden Hédi Fried, som uppmanar till samtal om vår konstitution och mänskliga rättigheter.

Den 2 maj följs konferensen upp med en ny dag tillägnad demokratiska frågor, denna gång i ett samarrangemang av Bildningsförbundet Östergötland/Folkbildarforum, Arbetets Museum, Marieborgs Folkhögskola, ABF, Sensus, Studiefrämjandet och #vimåsteprata. Konferensen vänder sig till bland annat till verksamhetsledare inom folkbildningen, en del fackliga ledare och människor som arbetar inom organisationer som Ett Norrköping för alla, Tillsammansskapet och Portalen i Norrköping.

– Det är roligt att satsningen #vimåsteprata blivit av så att vi kan jobba tillsammans med andra studieförbund och folkhögskolor. Alla har fått vara delaktiga. Det är ett väldigt demokratiskt arbetssätt, säger Elisabeth Dahlström, verksamhetsledare på ABF i Linköping och projektledare för konferensen.

– Programmet är tänkt som en inspiration för personer som på olika sätt jobbar med det här och som behöver fyllas på med kunskap och inspiration. Själv har jag till exempel haft glädje av Folkbildarforum, som gett en boost i arbetet.

Supriti Dhar, journalist och människorättsaktivist från Bangladesh är en av föreläsarna under konferensdagen. Som grundare av Women Chapter – towards a change, en nyhetsportal som lyfter kvinnors berättelser, har hon blivit hotad och motarbetad av religiösa fundamentalister i hemlandet. Nu är hon Norrköpings fristadsförfattare, vilket innebär att hon uppbär ett 2-årigt stipendium och bostad i Norrköpings kommun för att kunna fortsätta arbeta.

Bland föreläsarna finns också Edna Eriksson, idé- och strategiutvecklare av mänskliga rättigheter och en av grundarna av MR-stiftelsen. Edna Eriksson har arbetat med likabehandling, inkludering, tillgänglighet och mångfaldsfrågor på olika departement i 25 år. Vi intervjuade henne i vintras, läs artikeln här.

Dessutom kommer författaren och frilansskribenten Per Wirtén att föreläsa om Europa och demokratin. Per Wirtén skriver bland annat för Expressens och Sydsvenskans kultursidor, han är grundare av tidsskriften Arena och har skrivit boken “Är vi framme snart? Drömmen om Europas förenta stater”.

Moderator för konferensen är Zaynab Ouahabi

– Men hon kunde lika gärna varit en av föreläsarna själv, säger Elisabeth Dahlström. Hon jobbar med projektet “Gör din röst hörd”, en fyraårig satsning som vill påverka människor att komma närmare och påverka det demokratiska samhället i sina liv.

Mellan föreläsningarna finns möjlighet att ta del av ett demokratitorg.

– Vi kan ju inte ha ett tema som manar till handling samtidigt som man inte kan göra något! Så man kan välja att delta i små samtal som är kopplade till föreläsningarna eller gå guidad visning och delta i olika aktiviteter. Dessutom bjuder elever från Marieborgs folkhögskola på Forumteater två gånger under dagen.

Konferensen avslutas med högläsning ur “Handbok för demokrater”, som gavs ut förra våren och är en del i arbetet med #vimåsteprata. Kajsa Nilsson på Marieborgs teaterpedagoglinje står för läsningen.

– Jag hoppas på att man lämnar den här dagen med en wowkänsla, att man fått se och höra att det händer väldigt mycket och att man kan jobba på ett övergripande plan men också på lokal nivå.

– Det är oroliga tider med EU-valet, nationalister på frammarsch och demokratin hotad. Men det finns saker man kan göra, man kan börja där man står. Det ger en känsla av hopp.

Demokrati som handling och idé

Plats: Arbetets museum, Norrköping, Folksamsalen 

Tid: 2 maj kl 9-16

Anmäl dig här

Här finns hela programmet