Folkbildarforum

Kategori: Valåret

Valåret

Valinformation på flera språk

lördag 30 augusti 2014

Valinformation på flera språk

Nu släpps viktig information om valet på sju nya språk, som förstås av nästan en halv miljon människor totalt sett.
– Det är viktigt både för att öka valdeltagandet och ge en inkluderande signal, menar Anneli Dahlqvist Pettersson på Bildningsförbundet Östergötland. Läs mer om vårt ställningstagande på SvD Brännpunkt 29 juni.

Valmyndigheten vill inte översätta utförlig valinformation på språk som pratas av medborgare som är födda utanför Sverige. Detta trots efterfrågan, som studieförbunden i länet får från sina medlemsorganisationer och verksamheter i miljonområden. För demokratiminister Birgitta Ohlsson räcker det med minoritetsspråken, som hon skrev i sin replik till BFÖ på SvD Brännpunkt 3/7. Hon betonade att regeringen lägger 60 miljoner kronor på att öka valdeltagandet och att unga och utrikes födda är prioriterade grupper. I somras publicerades broschyren ”Val i Sverige” på Sveriges minoritetsspråk på valmyndighetens hemsida. För första gången kunde samer och romer läsa detaljerad valinformation på sitt modersmål.  Det skedde först efter flera månader av påtryckningar från Bildningsförbundet Östergötland (BFÖ) och 15 år efter att Sverige stadfäste Europeiska minoritetsspråkskonventionen.

När staten säger nej får folkbildningen göra statens jobb

Det är självklart att grundläggande demokratisk information i ett mångkulturellt samhälle ska finnas på fler språk än så menar vi. Och nu tar vi saken i egna händer. Precis som vi lovade i vår replik till demokratiministern.

Nu publiceras broschyren ”Val i Sverige” på sju nya språk: bosniska, nord- och sydkurdiska, spanska, somaliska, arabiska och persiska. Översättningarna av valmyndighetens broschyr ”Val i Sverige” är framtagna av Semantix, en välrenommerad översättningsbyrå. Detta för att garantera riktigheten. Bildningsförbundet Östergötland har skickat förfrågan om hjälp till finansiering till samtliga riksdagspartier med ett undantag, då pengarna inte räcker till alla språk som vi ville översätta till. Därför blev det dessa sju språk, som är mest efterfrågade just nu.

Du kan också hjälpa till. Sprid informationen, ladda ner, lägg ut på din hemsida! Vi tror att det sänder en viktig signal om att Sverige faktiskt värnar om en mångkultur. Och kanske får det fler att rösta, så att resultatet blir mer representativt för hela Sverige.

Ladda ner översättningarna som pdf