fbpx
Folkbildarforum

Folkbildning

Folkbildningens insatser för asylsökande följs upp

måndag 30 januari 2017

Folkbildningens insatser för asylsökande följs upp

Det goda samarbetet mellan studieförbunden och glädjen hos deltagarna. Det var två positiva aspekter som lyftes när Bildningsförbundet Östergötlands asylnätverk mötte Folkbildningsrådets externa utredare för uppföljning av insatserna för asylsökande under 2016. Bland svårigheterna nämndes att nå kvinnor och lågutbildade, samt att hålla igång den ordinarie verksamheten.

Sedan 2015 har Sveriges studieförbund kunnat få statsbidrag för att arrangera studiecirklar i svenska för asylsökande och de med uppehållstillstånd som bor kvar på Migrationsverkets boenden. För att ta tillvara resurserna och kompetensen i Östergötland, startade BFÖ samma år ett nätverk med ansvariga för verksamheter med asylsökande inom studieförbunden. Sedan hösten 2016 deltar även folkhögskolor i nätverket eftersom dessa numera också kan få del av det särskilda statsbidragen för verksamheter med asylsökande.

90 000 asylsökande i nästan samtliga av landets kommuner har deltagit i verksamheterna. I Östergötland har vi nått ut i alla de tretton kommunerna.

Statsbidragen fördelas och följs upp av Folkbildningsrådet och i veckan fick BFÖ:s asylnätverk besök av projektledaren för rådets uppföljning, Mats Bernerstedt. Han reser just nu runt i landet och gör intervjuer med verksamhetsledare för och deltagare i utbildningarna. Svaren blir underlag till en rapport som ska beskriva verksamheterna och bedöma effekterna av dem. Vad har man gjort för beloppen som staten delat ut?

Närvarade vid träffen gjorde representanter för ABF, Sensus, Studiefrämjandet, Bilda, NBV, Medborgarskolan och Liljeholmens folkhögskola i Östergötland. De fick svara på frågor som exempelvis varför de ansåg sig lämpliga att sig an uppdraget, hur de påverkats av det och hur de rekryterat deltagare.

De flesta var överens om att de redan besatt kompetens och lokaler för att kunna arrangera de efterfrågade verksamheterna och att de därför kunde komma igång snabbt. Alla ansåg det också ligga inom folkbildningens värdegrund att hjälpa utsatta människor.

Rekryteringen gjordes genom besök på boenden och genom att “knacka dörr”. Asylsökande med eget boende är svårare att nå, liksom kvinnor och lågutbildade. “De högutbildade hittar oss alltid”, som någon uttryckte det.

Svårigheterna att få med asylsökande kvinnor i studiecirklarna beror bland annat på att det kan vara svårt att få dem att lämna asylboendet på egen hand. De förväntas vara på plats när resten av familjen är det. Avsaknad av barnomsorg kan också göra det svårt för kvinnor att delta. Bland annat Studefrämjandet kommer att satsa på strategier för att nå fler kvinnor under 2017.

Samarbetet studieförbunden emellan lyftes fram som något mycket positivt. Att få uppleva glädjen hos deltagarna, när de erövrar det svenska språket, likaså.

Den 15 mars lämnas rapporten till Folkbildningsrådet, som några veckor senare lämnar den vidare till regeringen.

 

KOMMENTARER


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.


Äldre inlägg ()
Nyare inlägg ()