fbpx
Folkbildarforum

Folkbildarforum 2015, Kalendarium

Konversatorier om att mätas och mötas

fredag 23 oktober 2015

Konversatorier om att mätas och mötas

Vad händer när man lägger sina titlar och meriter åt sidan och för ett öppet samtal med andra som gör likadant? Det ska vi prova på Folkbildarforum med Konversatoriet! Bakom projektet står Lars Noväng, Per Johansson och Fredrik Björk som är aktiva på olika sätt i gränslanden mellan forskning, konst, teknik och miljöfrågor.

Det blir två konversatorier under Folkbildarforum, som tydligt följer årets tema. Ett handlar om mätning, och det andra handlar om att mötas. Så här skriver de själva om vad de ska göra:

”Medierna fylls i dag av väldiga mängder information och kommunikation, oftast envägskommunikation, påståenden, reklam – mest monologer faktiskt; förstärkta, förpackade. De som deltar i det offentliga samtalet gör det vanligtvis som ”experter” eller som representanter för någonting. Många ger därför uttryck för att det finns behov av nya gemensamma samtalsformer om angelägna frågor. Konversatoriet kan ses som ett sätt att möta detta.

Ett Konversatorium är ett öppet samtal som innebär gemensam och fördjupad reflektion, förståelse, klargörande. Det innebär tankeprövning och kan initiera samarbeten. Allra viktigast är att man innan man ger sig in i ett Konversatorium hänger av sig attribut såsom titel, föregiven expertis, meriter, självbelåtenhet och liknande. I ett Konversatorium är det dina tankar, reflektioner och erfarenheter som står i fokus. Utifrån ett givet tema kan sedan samtalet ge sig iväg i vilken riktning som helst. Den enda regeln för samtalet är det inte finns några regler (läs mer på konversatoriet.se).

Under Folkbildarforum kommer två Konversatorier att anordnas 18 november:

1: Du blir vad du mäter? Mätandet blir allt viktigare idag; såväl att vi i vår vardag förväntas mäta våra kroppar och dess prestationer, som att insatser och projekt värderas genom nyckeltal och givna indikatorer. Men vissa saker är svårmätta, och kanske inte ens bör mätas? Vad händer med oss, våra relationer och organisationer när mätandet sätts i fokus?

2: Vad händer när man möts på riktigt? Sociala medier är en arena där mycket interaktion mellan människor äger rum. För en del är kanske möten på Facebook riktigare än möten ansikte mot ansikte? Det finns forskning som antyder att unga människor har större förtroende för vad som skrivs i sociala medier än för samtal IRL. Vad händer när man möts? Med dig som individ, i samspelet med andra – och vad är egentligen ’på riktigt’ i en värld där sociala medier tar en stor del av vår uppmärksamhet.”

Lars Noväng, konstnär och samhällsentreprenör, verksam i olika gränssnitt där konst, forskning, politik och ekonomi möts. Undersöker konstnärliga strategiers verkningsgrad i projekt som vill skapa förändring genom att fylla det välbekanta med nytt innehåll. Mer info

Per Johansson, idéhistoriker och fil dr i humanekologi, numera fri forskare, konsult och specialist på förhållandet teknologi-människa-natur. Per är också upphovsman till flera uppmärksammade podserier med kulturjournalisten Eric Schüldt: Människan och maskinen (3 +10 delar), Kunskapens träd (10 delar) och Myter & Mysterier (10 delar). Mer info

Fredrik Björk, lärare och forskare vid Malmö högskola, verksam i skärningspunkterna mellan miljöhistoria, urbana frågor och social innovation. Tror på vikten av att inte väja för det komplexa och ifrågasätta det som görs i namn av det goda och allmänna bästa. Bl.a. delaktig i utvecklingen av en svensk agenda för social innovation och medlem av Global Wellbeing Lab. Mer info

KOMMENTARER


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.


Äldre inlägg ()
Nyare inlägg ()