Folkbildarforum

Makt och Mening

Temat för 2016 års Folkbildarforum var Makt och Mening. 2017 års tema är Mod och Motstånd. Det kommer att lysa igenom i våra frukostseminarier, i tidningen #FOFO och inte minst under konferensen i november. 

Så här förklarade vi temat Makt och Mening.

”Att lämna denna värld lite bättre än vad det var när jag kom dit” kan kort sammanfatta strävan för många som engagerar sig i civilsamhällets organisationer. Alla människor är betydelsefulla och kan göra skillnad, ofta tillsammans med andra. Det skapar meningsfullhet i livet.

Men enligt Demokratiutredningen finns en selektiv maktlöshet. Bara var femte person i Sverige känner att hen har möjlighet att påverka politiska beslut. Unga, utlandsfödda och lågutbildade gör färre försök till påverkan än andra. Vad kan man göra åt detta?

Å ena sidan är det en diskussion om marknaden. På 2015 års Folkbildarforum Mätas eller Mötas pratade många forskare om de negativa sidorna med att mäta nytta enbart utifrån marknadsmässiga grunder. När marknaden får mer makt så sker det på bekostnad av annat. Det räcker inte längre att ”bara” göra meningsfulla insatser; huvudsaken är att det ger en mätbar nytta.

Å andra sidan finns en diskussion om kontroll. Många som uppmärksammar marknadsmodellens brister ser en lösning i ökad kontroll. Den som kontrollerar har också makten att definiera vad som är god kunskap och vad som är värdelöst vetande, vad som är ansvarsfullt eller ansvarslöst agerande, vilka som är värda eller behöriga att inkluderas samt vilka förväntningar som skall förverkligas.

Medierna har makt att påverka vad vi funderar på, och hur vi pratar om det. Samtidigt har många mediebolag ekonomiska svårigheter och journalister får mindre möjligheter att gräva på djupet och att hjälpa läsarna att förstå större sammanhang och skapa mening.

På nätet sprids missuppfattningar och förenklingar snabbt, och sociala medier uppmuntrar oss ofta att bekräfta det som vi redan vet, snarare än att ifrågasätta det. Det kallas ibland för filterbubbla och förstärker en polarisering som redan sker på många håll. Många tror att en känsla av maktlöshet är en viktig källa till det, och att det även spär på härskarbeteenden och intolerans, i synnerhet gentemot utsatta grupper.

Årets tema rör sig kring frågor om makt, inflytande, demokrati och meningsfullhet. Och du är varmt välkommen att komma med förslag på ämnen som är viktiga att ta upp!