Folkbildarforum

Klokhet och Kunskap

 

Temat för Folkbildarforum är ”Klokhet & kunskap”.

– Med temat vill vi fånga in mycket av vad vi diskuterat och lärt oss de senaste åren. Om hot mot demokratin och ifrågasättandet av mänskliga rättigheter och om populism. Om hur digitaliseringen påverkar oss och om klimatfrågan. Om vad fakta, faktaresistens och sanning egentligen betyder.

– Men vad ska vi göra med dessa kunskaper, hur får vi dem att betyda något, att engagera? Hur blir vi kloka som individer och medborgare och framförallt hur blir vi det tillsammans, som samhälle?

Vad är det för skillnad på klokhet och kunskap?

– Man kan ha kunskap utan att vara klok men inte vara klok utan kunskap. 

– Klokhet och kunskap kan leda till inlevelse och omdöme. Omdöme som måste praktiseras för att möta olika sociala behov och som gör att vi kollektivt, på ett anständigt sätt, tar itu med nödvändiga samhällsomställningar. De två begreppen  fångar mycket av det som bildning och folkbildning bör stå för.
Förnuft och känsla, det är kanske de begreppen som bäst sammanfattar vad klokhet kan vara. Båda är dessutom viktiga för att ta till sig kunskap och för att utmejsla nya kunskaper.

Vad ska temat ska leda till?

– Att bidra till att återerövra känslan bakom det klassiska uttrycket ”Vi bygger landet”, eller världen – tillsammans.

På vilket sätt kommer temat att manifestera sig under året?

Förutom under konferensen i november så ska vi vrida och vända på temat under ett antal seminarier, i vår tidning och på hemsidan.

Folkbildarforum är öppet för alla och hämtar inspiration från många oväntade håll.
Välkomna till Sveriges största konferens om samhällsutveckling och folkbildning!

Läs mer om temat i några inlägg på hemsidan:

Strävan efter sanning

Så styrs vi av implicita fördommar

Bob Hansson till Folkbildarforum

Med den praktiska kunskapen i centrum

Omdömme är viktigare än vetande

Vår moderator om temat

Varför Klokhet och Kunskap 2020? Bernt Gustavsson