Folkbildarforum

Program

Programpunkter och medverkande presenterar vi löpande på hemsidan och i vår tidning #FOFO,

Om temat: Tillit, Trovärdighet & Transparens

8:30 -9:15 Registrering
9:15   Invigning
9.30  Per Molander om Tillit som samhällsresurs
10.05 Brit Stakston om en 4 år lång resa genom det verkliga Sverige
10.35 Fika
11.00 500 Mil
11.10 Navid Modiri om Samtal för förståelse
11.40 Samtal om samtal. Brit Stakston, Navid Modiri, Stina Oscarson och Vidar Aronsson
12.20 Lunch
13.10 Carl Heath om det demokratiska samtalet
13.50 Valbara sessioner
14.35 Fika
15.00 Valbara Sessioner
15.45  Musik
16.00 Jonna Bornemark gör upp med pedanternas världsherravälde
16.45 Avrundning

17.00 Mingelbuffé
18.30 – 19.30 Kvällsföreställning: Emil Jensen med musikervännerna Anna Dager och Hanna Ekström.

På eftermiddagssessionerna medverkar bl a Centrum för Civilsamhällesforskning, Anna Charlotta Gunnarson, Stina Oscarson , Andrea Rodriguez/Torvald Åkesson samt  ”Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet”

Vi väldigt glada över att årets moderator är Anna Lindman

Programbladet trycks i slutet av oktober och skickas ut med vårt nyhetsbrev.

Programbladet för 2019 års Folkbildarforum: