Folkbildarforum

Program

Folkbildarforum blir nu av den 27 april 2021. Vi är väldigt glada över att vi tar med oss vårt tema Klokhet & Kunskap från 2020 och redan bekräftade medverkanden följer med till det nya datumet.

Temat för årets Folkbildarforum är Klokhet och Kunskap. Hur blir vi kloka och omdömesgilla som individer och hur blir vi det tillsammans, som medborgare och som samhälle? Hur får vi allt detta att betyda något, att engagera?

Här hittar du hela programmet och kan boka din plats.

Program kl. 09.00-19.30.

Medverkande:
Katharina Berndt Rasmussen om omdöme och våra verkliga fördomar
Jonna Lappalainen om kollektiv kunskap
Bengt Kristensson Uggla om strävan efter sanning
Bob Hansson talar allvar om livet
– Panel om vad pandemin lärt oss om vad ett klokt samhälle bör vara.

Moderator: Anna Lindman

Parallella sessioner som knyter an till temat Klokhet och Kunskap