Folkbildarforum

Program

Vi har beslutat att flytta Folkbildarforum till den 27 april 2021. Vi är väldigt glada över att vi tar med oss vårt tema Klokhet & Kunskap och redan bekräftade medverkanden följer med till det nya datumet.

Temat för årets Folkbildarforum är Klokhet och Kunskap. Hur blir vi kloka och omdömesgilla som individer och hur blir vi det tillsammans, som medborgare och som samhälle? Hur får vi allt detta att betyda något, att engagera?

Hela programmet spikas i augusti.  I bloggar på vår hemsida presenterar vi information om programmet, intervjuer med medverkande och texter relevanta för temat.

Program kl. 9-17.

Medverkande:
Katharina Berndt Rasmussen om omdöme och våra verkliga fördomar
Jonna Lappalainen om kollektiv kunskap
Bengt Kristensson Uggla om strävan efter sanning
Bob Hansson talar allvar om livet
– Panel om vad pandemin lärt oss om vad ett klokt samhälle bör vara.

Moderator: Anna Lindman

Parallella sessioner som knyter an till temat Klokhet och Kunskap

På kvällen med början kl 18.30, en manifestation för kulturens kraft och utsatthet

Vegetarisk buffé mellan konferens och kvällsprogram för de som vill.