Folkbildarforum

Etikett: Amine Kakabaveh

Folkbildarforum 2016

Från peshmerga-gerilla till riksdagen och Folkbildarforum

tisdag 11 oktober 2016

Från peshmerga-gerilla till riksdagen och Folkbildarforum

Amineh Kakabaveh kom till Sverige som 19-årig flykting från Kurdistan, efter flera års politisk aktivism med peshmerga-gerillan. Nu kommer hon till Folkbildarforum med ett brinnande engagemang för internationell feminism!

Amineh kom till Sverige nästan som analfabet. Tack vare sin egen självdisciplin och folkbildningen kunde hon börja på universitet och ta en magisterexamen i socialt arbete och filosofi.
– Det är fantastiska möjligheter, inte minst för de som flyr. Och särskilt för kvinnor från fattiga hem som ofta saknar utbildning.

Amineh pratar gärna om hur viktigt det är med kunskap. Med kunskap kommer makt och man påverkar både sig själv och sin familj, samhället och framtiden. Den makten kan också hjälpa en att hitta en mening i livet.

– Det är framför allt en könsfråga och handlar inte bara om invandrarkvinnor. Man ska inte vara beroende av någon man. Många gånger händer det att kvinnor som har mindre maktresurser blir ekonomiskt och socialt beroende av mannen.

Efter många år av politisk aktivism, och nu som riksdagsledamot för (V), är det viktigt för Amineh att prata om både jämställdhet, demokrati och rådande orättvisor men också en växande könsrasism som ofta drabbar invandrade flickor och kvinnor.

– Om man verkligen menar allvar med antirasism och feminism så ska det inbegripa alla – även förorternas kvinnor. Det offentliga rummet blir allt mer könssegregerande, något som svenska feminister såväl som både arbetarrörelsen och liberaler har kämpat mot i över 100 år.

Aminehs förening Varken hora eller kuvad har gjort undersökningar som visat att 82% av förorternas ungdomar ser sitt livsutrymme som hårt begränsat.
– Många är rädda för att stämplas som rasister om de tar ställning mot det här. Men det som är rasistiskt är ju att barn och ungdomar i hundratusental är utsatta utan att man gör någonting åt det, säger Amineh.

Amineh Kakabaveh är aktuell med boken Amineh, inte större än en kalasjnikov : Från peshmerga till riksdagsledamot och pratar på Folkbildarforum i Linköping 22-23 november.

Taggar: ,