Folkbildarforum

Etikett: carin holmberg

Folkbildarforum 2016

Från kärlek och parrelationer till våld och makt

måndag 30 maj 2016

Från kärlek och parrelationer till våld och makt

Det pratas mycket om våld, inte minst i svenska medier. Men hur våldsamt är egentligen dagens samhälle? Enligt Carin Holmberg, forskare och en av talarna på årets Folkbildarforum, finns våldet överallt och utövas av alla människor, hela tiden.
– Förutsättningen för terrorism är det våld vi själva medverkar i, varje dag – ofta utan att vi ens är medvetna om det, säger Carin.

Efter sin avhandling om makt i parrelationer kom Carin att studera mäns våld mot kvinnor under många år och det ledde i sin tur in på ett relaterat tema: Våldets mekanismer. Hon ser ett tydligt samband mellan våld mot kvinnor, barn, äldre och – inte minst – djur. Det finns flera exempel på att djuren är de som blir hotade eller misshandlade först i ett hem. Våld i vuxen ålder kan ha inletts med att barnet varit grym mot djur under uppväxten.

Carin menar att vi lär oss tidigt, redan som barn, att sila bort våld som ständigt pågår i vår vardag. Det kräver i sin tur att vi stänger av en del av vår empati och mänsklighet. Att vi tänker i termer av ”vi och dom”.

– Vi lär oss till exempel att vissa djur gosar vi med, andra blir grillkorv. Vissa grupper av människor är dumma, andra snälla, säger Carin.

På så sätt, menar hon, läggs en grogrund för våld och ojämlika maktförhållanden som vi bär med oss hela livet.

Carin pratar på Folkbildarforum i Linköping 22-23 november. Anmäl dig här. Mer om Carin kan du läsa på carinholmberg.se

Taggar:

#FOFO

#FOFO nummer 2

måndag 05 oktober 2015

#FOFO nummer 2

Nya numret av #FOFO är här, rykande färskt från tryckeriet! 28 sidor med tänkvärda texter om bland annat radikal estetik, medborgardialog, civilsamhälle, våld och diskriminering. Sju gästskribenter i detta numret kommer från bland andra Diskrimineringsombudsmannen, Ersta Sköndals högskola, Linköpings universitet och Mångkulturellt centrum i Botkyrka.

Beställ ett kostnadsfritt exemplar av #FOFO här.

fofo2taggmoln_580px
(Bilden visar de vanligaste orden i #FOFO nummer 2)

 

Lars Svedberg och Johan von Essen skriver om sina befolkningsundersökningar om civilsamhället som man gjort sedan 1992. I år har de även gjort en specialstudie på folkbildningen som man berättar mer om i en exklusiv text till #FOFO.

Carin Holmberg skriver en text om våld som verkligen berör. Med många års forskning i ryggen är hennes text ett hårt angrepp på samhällets våldsstrukturer. Hon diskuterar hur våld mot djur har kopplingar med annat våld i samhället. Det är liknande processer i både fängelser och parrelationer: om att ”vi” trycker ner ”dom” så att de kan behandlas ”som djur”.

Eva Nikell skriver om att människor som känner sig diskriminerade känner en brist på delaktighet i beslutsfattande. Enligt henne beror det på att samtal och samråd ofta blir ensidig kommunikation från institution till invånare – och inte tvärtom. Därför går man miste om väsentliga insikter som skulle kunna förbättra arbetet för lika rättigheter och möjligheter.

Det spåret är Nazem Tahvilzadeh också inne på i sin text om medborgardialog. Han beskriver en händelse i Alby där kommunen aktivt motarbetade initiativ bland invånare för att föra dialog. Men han skriver också om att ett ökat deltagande inte nödvändigtvis är något bra. Frågan är vilket slags deltagande man ska ha – hur medborgaren ska bete sig gentemot t.ex kommunen.

Det är alltså delvis en fråga om medborgarideal, som Andreas Fejes skriver om i sin text. Fejes pratar om två för-givet-tagna ideal som handlar om kunskap och frihet. Men i sin forskning ser han ett nytt tredje medborgarideal som handlar om andra värden. Där finns en helhetssyn som är mycket bredare än ett fokus på rättigheter, Sverige och traditionell politik. I det nya medborgaridealet finns en idé om att uttrycka sig för att sprida glädje i samhället. Även Carola Råström tänker i samma banor när hon pratar om radikal estetik mot slutet av tidningen.

Sist men inte minst så ger Erik Nylander ger en spännande inblick i arbetslivet för en akademiker. Han skriver om kraven på mätbara resultat, och hur den akademiska världen fungerar som ett klansamhälle med fantasifulla titlar och prestige. Men samtidigt verkar mätandet kunna motverka traditionella maktstrukturer i akademin. Säkerligen en mycket provocerande text för många. Game on hör’ni gubbar, som Erik själv skriver.

Läs mer om #FOFO och läs gamla nummer här.

Taggar: , , , , , , , , ,