Folkbildarforum

Etikett: folkbilarforum 2018

Folkbildarforum 2018

Årets konferens är två!

tisdag 06 mars 2018

Årets konferens är två!

I år blir Folkbildarforum till två konferenser. En mindre variant som äger rum i april och en större i november. 

Årets tema för Folkbildarforum, Vision & Vilja, handlar bland annat om demokrati. I höst väntar ett viktigt riksdagsval och när den stora konferensen arrangeras vet vi resultatet av det och vilka tongångar som dominerat kampanjerna och efterdyningarna av valet.

– Vi vill ha ett tema som fungerar både före och efter valet. Inför årets val är det många som diskuterar hoten mot demokratin. Vi har till exempel initiativet #vimåsteprata, som bland annat folkhögskolornas och studieförbundens nationella branchorganisationer står bakom. Folkbildarforum måste ge sitt eget bidrag till den diskussionen, säger Lars Holmgren.

Därför arrangeras i år en halvdagskonferens redan den 17 april med namnet ”Ta inte demokratin för given!”. Det blir en eftermiddag med intressanta talare och diskussioner.

– Vi ska akta oss för en övertro på vårt samhälles och vår demokratis förträfflighet. Mycket att det goda som mödosamt har byggts upp kan faktiskt raseras om vi inte är beredda att stå upp för det.

Vi behöver alltså både framtidstro, visioner, och en vilja att agera för att stå emot de krafter som ifrågasätter demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

– Att försvara rättigheter och allas lika värdighet, att utveckla demoktatin och att ta ansvar för till exempel klimatomställningen av samhället, det kräver något. ”Att rädda planeten är en viljeakt. Därför är demokrati den mest grundläggande miljöfrågan” för att citera Sverker Sörlin, en annan av initiativtagarna till #vimåsteprata.

Vilken av årets två konferenserna ska man välja?

– Vår stora konferens är som vanligt den i november, även om vi valt att bara genomföra den under en dag och kväll i år. Under aprilkonferensen lyfter vi blicken över och bortom valet i september, och i november fortsätter den diskussionen. Så kom till båda konferenserna i Linköping Konser&Kongress!

När presenteras talarna på årets konferenser?

– Vi kommer att presentera programmet vecka 12, då öppnar vi även möjligheten att annmäla sig. Men vi kan berätta att det bland annat handlar om hur auktoritära populister runt om i Europa, även i Sverige, intresserat studerar den vägkarta som  till exempel Ungern och Polen stakat ut från demokrati mot ”illiberal demokrati” och kanske vidare mot något än värre.

Läs mer om årets tema Vision & Vilja här

 

Taggar: ,