Folkbildarforum

Etikett: Hans Abrahamsson

Folkbildarforum 2017

Ladda ner programmet!

onsdag 25 oktober 2017

Ladda ner programmet!

Nu finns programmet för Folkbildarforum 2017 färdigt att ladda ner, med föreläsningar, seminarier och en unik kvällsföreställning som sätter folkbildningen i fokus!

Efter fika och invigning inleder Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter, tisdagens föreläsningar:  Är mänskliga rättigheter beroende av medborgarskap? Lena Halldenius intervjuade vi i årets första nummer av #FOFO, läs här.

Därefter rullar programmet på med Per Selle, som forskar om bl a frivilligorganisationer och civilsamhälle vid Universitetet i Bergen och i Tromsø,  samt  panelsamtal om ”
Identitet, folkbildning och mobilisering” under ledning av Eva Nikell.

Tisdagens seminarier rör bland annat fake news och virala lögner (Anders Mildner, Altitude Meeting), robotutveckling (Fredrik Löfgren,LiU) och våra grundlagsskyddade rättigheter (Anna Wigenmark och Benton Wolgers från föreningen Ordfront). Totalt erbjuder vi tio seminarier under de två konferensdagarna.

Tisdag eftermiddag får vi också återbesök av Hans Abrahamsson som berättar om vägar till ett motståndståndskraftigt samhälle. Efter gemensam middag är det så dags för föreställningen Vi släcker mörkret, i regi av Tuomo Haapala och framtagen i samarbete med folkbildningen i Östergötland. Ett spännande projekt som blivit till  ett unikt verk, där musik, dans, slagverk, poesi, natur, teknik och människor möts. Tuomo Haapala, som kallats mästare i stadsföreställningar, har vi bl a skrivit om här.

På onsdag lyssnar vi bl a till Johan Ehrenberg, grundare av ETC, och Stina Wollter, konstnär och kroppsaktivist. Det digra seminarieschemat utmanar oss med frågan ”Ska folkbildningen ställas om?” Vi får chansen att lära oss mer om ekopedagogik, hur man kan förstå sig på ekonomi och om  folkrörelsen som kallats Potatisrevolutionen kan säga oss något om demokratisk mobilisering idag?

Dagarna hålls ihop av vår återvändande moderator Karin Klingenstierna och som vanligt teckenspråkstolkas konferensen.

Ladda ner programmet här!

Till anmälan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , ,

#FOFO

Nytt nummer av #FOFO ute nu!

fredag 12 maj 2017

Nytt nummer av #FOFO ute nu!

Vårnumret av Folkbildarforums tidning #FOFO är här med intervjuer och essäer på temat Mod & Motstånd. Beställ ditt eget exemplar eller läs det på nätet!

Ur innehållet i #FOFO nr 1 2017:

Journalisten och författaren Johan Ehrenberg berättar i en intervju om sin syn på mod och om hur ETC-koncernen numera producerar både tidningar och klimatsmart el.

Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter, resonerar kring synen på mänskliga rättigheter som just nu är i förändring och förespråkar motstånd mot att låta rättigheterna enbart tillfalla nationens egna medborgare.

Freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson skriver om vikten av ett lokalt medborgarskap som kopplas till globala institutioner.

Eva Nikell skriver om begreppet identitetspolitik och menar att eftersom det är gruppidentiteter som utgör basen i negativ särbehandling måste de tas på allvar. Eva Nikell är medlem i Kvinnofolkhögskolans styrelse och ledamot i Folkbildningsrådets etik- och gränsdragningsgrupp

Folkbildningsregionen Östergötland handlar denna gång om verksamhet för asylsökande. Annki Nilsson/ABF, Maria Alphonce/Liljeholmens folkhögskola, Sanna Bond/Länsstyrelsen och Eslam Al Hamdan/regissör till två dansföreställningar som handlar om flykt, berättar om sina erfarenheter.

Läs tidningen här eller beställ ditt kostnadsfria exemplar här (gäller så långt lagret räcker).

 

 

Taggar: , , , , , , ,

Folkbildarforum 2016, Forskning

Bästa sättet att motverka utanförskap?

torsdag 27 oktober 2016

Bästa sättet att motverka utanförskap?

Förra bloggposten med freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson handlade om att öka samarbetet mellan kommunen och civilsamhällets oetablerade föreningar. För honom är detta mycket mer än dialog, något av ett modeord idag precis som han skriver i senaste numret av #FOFO.

Hans betonar vikten av att människor från olika invånargrupper gör saker tillsammans. Det är ett av de mest effektiva sätten att motverka utanförskap och stärka samhället som helhet, enligt hans studier från runt om i världen.

– När man bygger något gemensamt där alla både ger och tar, så främjar man också en förståelse för varandras likheter; en slags empati. Man hjälps åt med att tillgodose varandras grundläggande behov, och då blir det lättare att respektera eventuella skillnader i värderingar och intressen. Det har jag sett i både Sydafrika och Bolivia.

Enligt Hans behöver vi inse att det homogena samhället inte kommer tillbaka, och anpassa oss för det. En del i det är att ompröva vad ett medborgarskap är. Just nu jobbar han till exempel med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under devisen att en medborgare är den som bor, verkar och vistas i en stad eller som har långsiktiga relationer med den. Oberoende av vad det står i ens pass.

– Folkbildningen kan spela en stor roll i att producera kunskap om ett nytt samhällskontrakt som detta, tror jag. Ett som bygger på olikheter och interkulturell samverkan, snarare än en klassisk territoriellt förankrad lokal identitet som fascismen haft som en av sina ideologiska utgångspunkter.

Hans Abrahamsson pratar vidare om detta på Folkbildarforum i Linköping 22-23 november. Anmäl dig här.

Taggar:

#FOFO

Nya numret av #FOFO är här!

måndag 17 oktober 2016

Nya numret av #FOFO är här!

Nya numret av #FOFO är här, packat till bredden med tankar och resonemang kring årets tema, Makt och Mening. Beställ ett eget exemplar innan de tar slut!

Höstens nummer kretsar kring många olika frågor och ämnen. Kan medskapande kan vara viktigare än dialog om man vill leva tillsammans i ett samhälle? Hur formade föreningslivet demokratin i USA, och hur påverkade det i sin tur svenska emigranter och Sverige? Varför hanterar vi inte klimatfrågan när vi har kunskapen?

Ur innehållet:

Makt och medskapande
Hans Abrahamsson, docent i freds och utvecklingsforskning

Makt på gräsrotsnivå – att få göra sin röst hörd
Johan Granath om Louise Malmström, borgmästare i Norrköping

Organisering, tillit och folkbildning
Susanne Wallman-Lundåsen, doktor i statsvetenskap på Ersta Sköndal högskola

Varför hanterar vi inte klimatfrågan när vi har kunskapen?
Martin Hultman, lektor vid Linköpings universitet

Förorten brinner!
Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet

Folkbildningsregionen Östergötland
Om Anneli Dahlqvist Pettersson, Cecilia Halldner och Thomas Holmgren

Frivillighet får aldrig ersätta politiskt ansvar
Britta Linebäck om Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum

Taggar: , , , , , , ,

Folkbildarforum 2016, Forskning

Hans Abrahamsson om ett tudelat civilsamhälle

torsdag 13 oktober 2016

Hans Abrahamsson om ett tudelat civilsamhälle

I förra bloggposten med freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson pratade vi om hur social ingenjörskonst har byggt Sveriges välfärd. Det har tränat myndigheter i att veta bäst snarare än att samarbeta med invånarna, och det fungerar inte längre. Hur kommer då civilsamhället in i detta?

Stora delar av civilsamhället är numera flyktiga nätverk och sociala rörelser och det har kommuner och myndigheter svårt att förhålla sig till. Eftersom sådana rörelser ofta inte är juridiska personer så säger till exempel kommunallagen att man inte ska ha så mycket med dem att göra, enligt Hans. Framför allt går det inte att ekonomiskt stödja deras verksamhet.

– Detta delar det civila samhället i två: det etablerade föreningslivet som samarbetar med förvaltningar och myndigheter, och resten av civilsamhället som inte gör det. Det är inte konstigt om de känner sig utanför då, menar Hans.

Det är samtidigt inte helt oproblematiskt att civilsamhället ökar sitt samarbete med kommunen. Civilsamhället riskerar att förlora sin röstbärande funktion om man blir främst en utförare av välfärdstjänster (se även presentationerna från förra årets Folkbildarforum).

– Men om man tittar på våldsbejakande extremism till exempel, så frågar många kommuntjänstemän mig om när det ska komma en nationell handlingsplan. Kommunerna vill till exempel veta hur man motverkar rekrytering till olika medborgargarden, den nordiska motsåndsrörelesen eller till ISIS på högstadieskolorna. Men den tiden är förbi, säger jag. Det måste hanteras lokalt, oavsett vad man tycker om det. Och då är det enda sättet att utöka samarbetet mellan kommunen och civilsamhällets mindre etablerade föreningar, menar jag.

Hans Abrahamsson pratar vidare kring detta på Folkbildarforum i Linköping 22-23 november. Anmäl dig här.

Taggar:

Folkbildarforum 2016, Forskning

”Det är innanförskapet som är problemet, inte utanförskapet”

torsdag 29 september 2016

”Det är innanförskapet som är problemet, inte utanförskapet”

– Jag har jobbat med utanförskap i hela mitt liv. Men det är inte det som är problemet. Det är innanförskapet. Det säger Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare på Göteborgs universitet, som pratar på Folkbildarforum nu i november.

Hans Abrahamsson har ägnat många år till att studera konflikter. Först med ett globalt perspektiv med nationalekonomiska glasögon, och sedan med ett direkt lokalt perspektiv. Under det senaste året har han varit i kontakt med de flesta av Sveriges kommuner, men kan lika gärna dra referenser till hans arbete från andra länder och kontinenter.

– Det lokala och det globala smälter samman på väldigt komplexa sätt, och mycket av min forskning handlar om det. Många är ovana vid det här, särskilt i Sverige. Här har vi byggt ett välfärdssystem med social ingenjörskonst, alltså genom att mäta problem och åtgärda dem. Men det fungerar inte längre. Det kan visserligen ta sig an komplicerade problem, men det rår inte på det komplexa.

Med komplexa problem menar Hans problem som inte har några givna svar som man kan räkna sig fram till. De är unika och specifika, och kräver att berörda parter engagerar sig. Det knyter an till förra årets tema, Mäta eller Mötas, men framför allt till årets tema, Makt och Mening.

– Synen på makt och mening förändras i och med detta. Förut handlade det om makt över någonting. Nu, när medskapande krävs och ingenjörskonstens tid är förbi, så kräver det makt till någonting. Och det är våra myndigheter inte vana vid. I ingenjörskonsten anda vill de veta bäst och göra saker åt invånarna, istället för att samarbeta med dem.

Och här ser Hans civilsamhället som en central aktör. Vi återkommer till det här i bloggen, men du som är otålig kan redan nu läsa vad Hans och kollegorna skriver i en färsk forskningsrapport, Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer.

Hans Abrahamsson pratar mer kring detta på Folkbildarforum i Linköping 22-23 november. Anmäl dig här.

 

Taggar: