Folkbildarforum

Etikett: kulturcollege

Folkbildarforum 2015

Från gymnasiesärskola till Kulturcollege

torsdag 29 oktober 2015

Från gymnasiesärskola till Kulturcollege

Om du har gått gymnasiesärskola i Sverige så kan du varken gå på högskola eller universitet. Så är det inte i andra länder. Bristande utbud resulterade i SV Kulturcollege.  På Folkbildarforums andra dag pratar projektledare Maria Östby om hur de har gått till väga!

SV Kulturcollege är en tvåårig utbildning som fungerar som ett slags växthus mellan särgymnasiet och framtiden. Med finansiering från Arvsfonden och Studieförbundet Vuxenskolan testar en grupp elever den nya utbildningsformen. Utbildningen innehåller praktik, studiebesök och ämnesintegrerad undervisning. Eleverna har nu påbörjat sitt andra läsår och i september var Sveriges Radio på plats för ett reportage.

Projektet innebär dessutom ett omfattande arbete med att nationellt sprida kunskap om målgruppens situation och deras begränsade utbud av studiemöjligheter. Det handlar om att ge alla rätt till utbildning, en väg för att minska risken att hamna i sysslolöshet. Det finns statistik som visar att nästan var fjärde person efter gymnasiesärskolan varken arbetar, studerar eller finns inom daglig verksamhet.

Till Folkbildarforum kommer Maria Östby, en av de två projektledare som varit med från början och som nu dagligen möter eleverna på plats.

Läs mer på svkulturcollege.se

 

Taggar: , , ,