Folkbildarforum

Etikett: martin hultman

#FOFO

Nya numret av #FOFO är här!

måndag 17 oktober 2016

Nya numret av #FOFO är här!

Nya numret av #FOFO är här, packat till bredden med tankar och resonemang kring årets tema, Makt och Mening. Beställ ett eget exemplar innan de tar slut!

Höstens nummer kretsar kring många olika frågor och ämnen. Kan medskapande kan vara viktigare än dialog om man vill leva tillsammans i ett samhälle? Hur formade föreningslivet demokratin i USA, och hur påverkade det i sin tur svenska emigranter och Sverige? Varför hanterar vi inte klimatfrågan när vi har kunskapen?

Ur innehållet:

Makt och medskapande
Hans Abrahamsson, docent i freds och utvecklingsforskning

Makt på gräsrotsnivå – att få göra sin röst hörd
Johan Granath om Louise Malmström, borgmästare i Norrköping

Organisering, tillit och folkbildning
Susanne Wallman-Lundåsen, doktor i statsvetenskap på Ersta Sköndal högskola

Varför hanterar vi inte klimatfrågan när vi har kunskapen?
Martin Hultman, lektor vid Linköpings universitet

Förorten brinner!
Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet

Folkbildningsregionen Östergötland
Om Anneli Dahlqvist Pettersson, Cecilia Halldner och Thomas Holmgren

Frivillighet får aldrig ersätta politiskt ansvar
Britta Linebäck om Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum

Taggar: , , , , , , ,

Folkbildarforum 2015, Forskning

Är vi alla klimatskeptiker?

tisdag 03 november 2015

Är vi alla klimatskeptiker?

Industrifatalist, grön keynesianist, eko-socialist eller klimatskeptiker? Martin Hultman, forskare vid Linköpings universitet, reder ut klimatdebatten i en ny bok som han pratar kring på Folkbildarforum. Det blir i anslutning till att klimatstafetten Run For Your Life springer genom Folkbildarforum på sin rutt från Arktis till Paris!

På Folkbildarforum i mitten av november kommer jag att hålla ett föredrag om en kartläggning av klimatdebatten som bygger på min och Jonas Anshelms bok ”Discourses of Global Climate Change”. Vi har diskuterat länge kring varför det inte händer något när så många har kunskapen om klimatförändringarna och orsaken till den. Frågorna vi ställde oss när vi skrev boken var bland annat; Vad säger egentligen olika aktörer i klimatdebatten? Vilket samhälle vill de ha, vilka tekniska lösningar för de fram och hur ska vårt ekonomiska system egentligen organiseras för att möta klimatutmaningen? Hur möter aktörernas argument varandra och vilka förändringar sker vid dessa möten? Vi har studerat över 3500 debattinlägg och böcker.

Varför behövs forskning om klimatdebatten?
För någon som inte är helt insatt kan klimatdebatten verka kaotisk. Vi har rett ut hur de olika positionerna förhåller sig till varandra och förenar dem. De olika aktörerna som vi funnit är hur den industrifatalistiska positionen dominerar debatten med bland andra den tidigare moderatledaren Fredrik Reinfeldt som talesperson. De som tillhör denna tycker att grön tillväxt är ofrånkomlig, vilket gröna keynesianister håller med om vilka också är inflytelserika såsom Johan Rockström till exempel. Däremot skiljer sig deras åsikter åt i frågan hur samhället når grön tillväxt. Industrifatalisten vill nå dit med marknadslösningar och industrimoderna medel som kärnkraft och grön bilism. Den gröna keynesianismen vill göra det med politisk reglering och ekomoderna medel som vindkraftsparker och snabbtåg.

Ekosocialisterna, vilka är få i den offentliga debatten och har för tillfället lite politiskt inflytande, för fram tanken om att det industrimoderna samhället måste transformeras i grunden. De menar att en omställning ska nås genom decentralisering, demokratisering, kollektiva lösningar och småskalig förnybar energi.

Slutligen har vi klimatskeptikerna som avfärdar vad de anser vara ogrundade klimatlarm. Klimatskeptikerna tycker att vi ska köra på som vanligt för att bevara det industrimoderna samhället. Dessa har inte varit så många i den svenska debatten, men vi ser en växande klimatskepticism inte minst i form av Sverigedemokraterna.

Hur ser du på framtiden vad gäller diskussioner om klimatet?
– Det är en milsvid diskrepans mellan de allvarliga, klimatvetenskapliga beskrivningarna av verkligheten och det som konkret görs i form av ändrad lagstiftning och förändrade investeringar. Den industrifatalistiska idén om att vi måste fortsätta som vi alltid har gjort har vunnit än så länge, säger Martin Hultman. Ett exempel är Förbifart Stockholm som kommer att leda till mer utsläpp. Det är inte bra för klimatet och kostar minst 30 miljarder kronor. Om vi verkligen tog klimatfrågan på allvar skulle Förbifart Stockholm inte ens vara på planeringsstadiet.

Just medvetenheten är något som skiljer dagens beslutsfattare från sina företrädare. Till och med Exxon kände till vilka katastrofala konsekvenser deras utsläpp har för klimatet redan 1980.

– Med tanke på Volkswagens fusk med utsläppen från sina dieselbilar borde det inte få vara så att det viktigaste svaret på talet om att klimatet är vår tids ödesfråga blir miljöbilspremier. Det förefaller helt barockt om det är utfallet av vår klimatmedvetenhet.

Samtidigt är det fler och fler som inser att en lösning är att gå till källan av problematiken nämligen stoppa den inflytelserika gas-, olja- och kolindustrin. Organisationer och folkrörelser såsom Idle No More, Fossil Free, We Speak Earth, Urbergsgruppen och Keep it in the ground har alla som mål att stoppa fossilindustrin vid deras gruvor eller borrningar.

Martin Hultman håller seminarium kring Run for your life på första dagen av Folkbildarforum.

Taggar: , , ,